Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Ware Hemelse Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Denk eraan dat Satan deze missie verafschuwt omdat hij er miljarden zielen door zal verliezen!

Ontvangen op vrijdag 31 januari 2014

15.27 u

 Mijn lieve kinderen, laat de haat tegen deze missie jullie hart niet verontrusten! Buig in plaats daarvan jullie hoofd in dankzegging voor het geschenk van het Boek der Waarheid in deze onrustwekkende tijden op aarde!

Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, werd gedurende Zijn tijd op aarde gekweld, geminacht en terechtgewezen tijdens Zijn missie om de Waarheid te verkondigen. Diegenen die het Woord van God kenden, weigerden de beloofde Messias te erkennen toen Hij voor hen stond. Zijn woorden werden aan flarden gescheurd, maar desondanks werden deze niet genegeerd. Wanneer God door Zijn profeten spreekt – en in het geval van Mijn Zoon, de ware Messias – is het voor de mens onmogelijk het Woord te negeren. Diegenen die het Woord van God niet aannemen wanneer het uit de mond van de profeten stroomt, zullen het onmogelijk de rug kunnen toekeren. Integendeel, hun haat zal hen kwellen en ze zullen geen moment vrede in hun hart voelen.

Tijdens de kruisiging van Mijn Zoon werd Hij wreed behandeld en met een goddeloze venijnigheid gemarteld - wat diegenen die op dezelfde dag met Hem gekruisigd werden niet te verduren kregen. Nochtans waren zij veroordeelde misdadigers en was het enige misdrijf van Mijn Zoon dat Hij de Waarheid sprak. Wanneer door de profeten de Waarheid – het Woord van God - gesproken wordt, is dat als een tweesnijdend zwaard. Het zal sommigen vreugde en bijzondere genaden brengen, maar anderen zal het angst bezorgen die haat kan teweegbrengen. Wanneer jullie dus haat zien in de vorm van verdorven daden, leugens en het opzettelijk verdraaien van het Woord, weet dan dat deze missie van God komt. De vele valse profeten die momenteel op aarde ronddwalen, lokken zo’n reactie niet uit omdat ze niet van God komen.

Denk eraan dat Satan deze missie verafschuwt omdat hij er miljarden zielen door zal verliezen! Bijgevolg zal het een zeer moeilijk pad zijn voor diegenen die het volgen. Ik verzoek jullie dringend jullie bewust te zijn van diegenen die zeggen dat ze in de naam van Mijn Zoon komen om dan te verklaren dat dit Woord, het Woord van God, van Satan komt. Zij begaan één van de grootste fouten van godslastering tegen de Heilige Geest. Bid, bid, bid voor die arme zielen! Wees niet boos op hen! Jullie moeten in plaats daarvan smeken om barmhartigheid voor hun ziel.

Om deze missie te beschermen tegen de verdorvenheid van Satan, vraag Ik dat jullie dit krachtig gebed om Satan af te zweren, beginnen te bidden. Wanneer jullie dit kruistochtgebed minstens tweemaal per week bidden, zullen jullie deze missie van redding helpen beschermen en zullen jullie meer zielen naar het domein van Gods Koninkrijk brengen.

Kruistochtgebed (132) ‘Verzaak aan Satan om deze missie te beschermen’

O Moeder van de Verlossing, kom deze missie te hulp.
Help ons, Gods restleger, om aan Satan te verzaken.
Wij smeken U om de kop van het Beest met Uw hiel te verpletteren
en alle obstakels in onze missie om zielen te redden, te verwijderen.
Amen.

Kinderen, jullie mogen niet vergeten dat het nooit gemakkelijk is wanneer jullie Mijn Zoon Zijn kruis helpen dragen. Zijn lijden wordt dat van jullie wanneer jullie Hem jullie trouw betuigen. Door volkomen op Hem te vertrouwen en te volharden in jullie tocht om Hem te helpen zielen te redden, zullen jullie sterker worden. Jullie zullen de moed, de kracht en de waardigheid krijgen om boven de spot, de godslastering en de bekoringen te staan, die dagelijks jullie deel zullen zijn tot de dag van de Tweede Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Ga in vrede! Stel al jullie vertrouwen in Mijn Zoon en roep steeds Mij, jullie geliefde Moeder van de Verlossing, aan om jullie te hulp te komen in jullie missie om de redding van de zielen te bevorderen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie