Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Denk eraan dat Satan deze missie verafschuwt omdat hij er miljarden zielen door zal verliezen!

Ontvangen op vrijdag 31 januari 2014

15.27 u

 Mijn lieve kinderen, laat de haat tegen deze missie jullie hart niet verontrusten! Buig in plaats daarvan jullie hoofd in dankzegging voor het geschenk van het Boek der Waarheid in deze onrustwekkende tijden op aarde!

Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, werd gedurende Zijn tijd op aarde gekweld, geminacht en terechtgewezen tijdens Zijn missie om de Waarheid te verkondigen. Diegenen die het Woord van God kenden, weigerden de beloofde Messias te erkennen toen Hij voor hen stond. Zijn woorden werden aan flarden gescheurd, maar desondanks werden deze niet genegeerd. Wanneer God door Zijn profeten spreekt – en in het geval van Mijn Zoon, de ware Messias – is het voor de mens onmogelijk het Woord te negeren. Diegenen die het Woord van God niet aannemen wanneer het uit de mond van de profeten stroomt, zullen het onmogelijk de rug kunnen toekeren. Integendeel, hun haat zal hen kwellen en ze zullen geen moment vrede in hun hart voelen.

Tijdens de kruisiging van Mijn Zoon werd Hij wreed behandeld en met een goddeloze venijnigheid gemarteld - wat diegenen die op dezelfde dag met Hem gekruisigd werden niet te verduren kregen. Nochtans waren zij veroordeelde misdadigers en was het enige misdrijf van Mijn Zoon dat Hij de Waarheid sprak. Wanneer door de profeten de Waarheid – het Woord van God - gesproken wordt, is dat als een tweesnijdend zwaard. Het zal sommigen vreugde en bijzondere genaden brengen, maar anderen zal het angst bezorgen die haat kan teweegbrengen. Wanneer jullie dus haat zien in de vorm van verdorven daden, leugens en het opzettelijk verdraaien van het Woord, weet dan dat deze missie van God komt. De vele valse profeten die momenteel op aarde ronddwalen, lokken zo’n reactie niet uit omdat ze niet van God komen.

Denk eraan dat Satan deze missie verafschuwt omdat hij er miljarden zielen door zal verliezen! Bijgevolg zal het een zeer moeilijk pad zijn voor diegenen die het volgen. Ik verzoek jullie dringend jullie bewust te zijn van diegenen die zeggen dat ze in de naam van Mijn Zoon komen om dan te verklaren dat dit Woord, het Woord van God, van Satan komt. Zij begaan één van de grootste fouten van godslastering tegen de Heilige Geest. Bid, bid, bid voor die arme zielen! Wees niet boos op hen! Jullie moeten in plaats daarvan smeken om barmhartigheid voor hun ziel.

Om deze missie te beschermen tegen de verdorvenheid van Satan, vraag Ik dat jullie dit krachtig gebed om Satan af te zweren, beginnen te bidden. Wanneer jullie dit kruistochtgebed minstens tweemaal per week bidden, zullen jullie deze missie van redding helpen beschermen en zullen jullie meer zielen naar het domein van Gods Koninkrijk brengen.

Kruistochtgebed (132) ‘Verzaak aan Satan om deze missie te beschermen’

O Moeder van de Verlossing, kom deze missie te hulp.
Help ons, Gods restleger, om aan Satan te verzaken.
Wij smeken U om de kop van het Beest met Uw hiel te verpletteren
en alle obstakels in onze missie om zielen te redden, te verwijderen.
Amen.

Kinderen, jullie mogen niet vergeten dat het nooit gemakkelijk is wanneer jullie Mijn Zoon Zijn kruis helpen dragen. Zijn lijden wordt dat van jullie wanneer jullie Hem jullie trouw betuigen. Door volkomen op Hem te vertrouwen en te volharden in jullie tocht om Hem te helpen zielen te redden, zullen jullie sterker worden. Jullie zullen de moed, de kracht en de waardigheid krijgen om boven de spot, de godslastering en de bekoringen te staan, die dagelijks jullie deel zullen zijn tot de dag van de Tweede Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Ga in vrede! Stel al jullie vertrouwen in Mijn Zoon en roep steeds Mij, jullie geliefde Moeder van de Verlossing, aan om jullie te hulp te komen in jullie missie om de redding van de zielen te bevorderen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Bereid jullie altijd, elke dag, voor alsof de Waarschuwing morgen was, want deze zal jullie plotseling overvallen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij aangezien Ik over de komende Waarschuwing spreek! Zonder Mijn tussenkomst zou het grootste deel van de wereld zich in de afgrond van het Beest storten en nooit het Licht van God zien. 

Boodschap: Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen voor de Grote Dag van de Heer

woensdag 29 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, huil niet om jezelf maar om Mij, jullie Jezus, die weent en lijdt door de snelheid waarmee het menselijk ras in een verderfelijk en zondig leven vervalt.

Boodschap: Tegenwoordig geloven minder mensen dan ooit in het Woord van God

dinsdag 28 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand eraan twijfelen dat ze de Waarheid in het Boek van Mijn Vader, de allerheiligste Bijbel, kunnen vinden! 

Boodschap: God de Vader: Ik heb zeer lange tijd geduldig gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Wil bijeen te brengen

maandag 27 januari 2014

Mijn liefste dochter van Mij, hoeveel angst heb je terwijl het zo onnodig is. 

Boodschap: Het plan om elk spoor van Mij te verwijderen is van start gegaan

zondag 26 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, sta nooit toe dat de opvattingen van diegenen met bitterheid jegens dit werk in hun hart, je doen twijfelen aan Mijn missie voor de zielen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze verschijningen zullen dit voorjaar beginnen, zoals Mijn Zoon het opgedragen heeft

vrijdag 24 januari 2014

Mijn lief kind, laat het geweten zijn dat Ik nog eenmaal Mijn opwachting zal maken in al de Mariagrotten, die door de eeuwen heen door de Kerk van Mijn Zoon goedgekeurd werden.

Boodschap: De rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres zal eindelijk goed en werkelijk begrepen worden

vrijdag 24 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Moeder overal in de Mariale verschijningsplaatsen voor de laatste maal verschijnt, moeten jullie weten dat de wereld zal omkeren en eindelijk naar Mij toe zal lopen. 

Boodschap: God de Vader: De vrije wil, die de mensheid gegeven werd, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij weggetrokken werden

dinsdag 21 januari 2014

Mijn liefste dochter, Mijn Wil geschiede, want de tijd waarin de keuzevrijheid van de mens om alles naar eigen wens te doen, loopt stilaan ten einde.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze laatste medaille, die door de barmhartigheid van God door Mij naar jullie gebracht wordt, zal miljarden zielen naar het eeuwig leven trekken

maandag 20 januari 2014

Mijn lief kind, God wil echt iedere persoon, van echt elk geloof, redden – evenals diegenen die het bestaan van Hem en Zijn Zoon, Jezus Christus, ontkennen.

Boodschap: Wie onder jullie zou sterk genoeg zijn om Mijn beker van lijden aan te nemen, met alles wat dat met zich meebrengt?

zondag 19 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wie van de mensen onder jullie, die zich bestempelen als heilige volgelingen van Mij en die zich op dat feit beroemen, zal Mijn beker opnemen?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie