Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: De vrije wil, die de mensheid gegeven werd, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij weggetrokken werden

Ontvangen op dinsdag 21 januari 2014

15.44 u

Mijn liefste dochter, Mijn Wil geschiede, want de tijd waarin de keuzevrijheid van de mens om alles naar eigen wens te doen, loopt stilaan ten einde.

Ik gaf de mens de vrije wil. Het is een geschenk. Ik liet Mijn kinderen dit geschenk na, samen met nog veel andere. Hoewel zij ervoor kiezen hun eigen wil te volgen, boven datgene wat Ik voor hen wens, respecteer Ik steeds hun vrije wil.

Ik houd onvoorwaardelijk van Mijn kinderen. Ik zou nooit niet van hen kunnen houden, ook al beledigen ze Mij op zoveel manieren. De vrije wil, die de mensheid gegeven werd, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij weggetrokken werden vanwege de schitterende beloftes waarmee ze dagelijks verleid worden wanneer ze hunkeren naar schoonheid, rijkdom, roem en macht, die hen allemaal van Mij wegvoeren.

Ik Ben hun toevlucht, maar dat begrijpen ze niet. In Mij zullen ze het begin en het einde vinden van alles wat hun genoegen, vrede en liefde kan bezorgen.

Hoewel de Boze de vrije wil, die Ik de mens gaf, gebruikt heeft om hen te verleiden, zal Ik alle zondaars terug naar Mijn Rijk brengen zodra zij zullen beseffen dat alles wat zij nagestreefd hadden om hun vrede te bezorgen, hen niet heeft kunnen vervullen. Het moment waarop Mijn Koninkrijk voltooid zal zijn, is dichtbij. De zielen zullen, dat beloof Ik jullie, zich ertoe gedwongen voelen naar Mij, hun geliefde Vader, te komen rennen wanneer die tijd er aankomt. Ze zullen dan de spinnenwebben voor hun ogen, de harde bolster om hun hart en de duisternis in hun ziel afwerpen en Mij opzoeken.

Mijn kinderen, vertrouw altijd op Mijn grote liefde voor ieder van jullie, want hoe zou het anders kunnen? Jullie zijn van Mij, zoals een ledemaat, een stuk van Mijn Hart. Jullie wegduwen en verbannen zou zijn als het verliezen van een stuk van Mijzelf. Haast jullie dus wanneer Ik de laatste oproep doe en nadat alle maatregelen genomen werden om jullie hart te winnen. Ik zal aan het wachten zijn. Ik zal jullie meenemen en jullie in Mijn heilig Rijk hullen, weg van alle kwaad.

Op die dag zullen jullie je wil vergeten en verstrengeld raken met de Mijne, aangezien jullie er niets meer aan zullen hebben, deze niet meer van belang zal zijn, want wanneer jullie bij Mij thuiskomen, zullen wij eendrachtig verenigd zijn.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Denk eraan dat Satan deze missie verafschuwt omdat hij er miljarden zielen door zal verliezen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn lieve kinderen, laat de haat tegen deze missie jullie hart niet verontrusten! Buig in plaats daarvan jullie hoofd in dankzegging voor het geschenk van het Boek der Waarheid in deze onrustwekkende tijden op aarde!

Boodschap: Bereid jullie altijd, elke dag, voor alsof de Waarschuwing morgen was, want deze zal jullie plotseling overvallen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij aangezien Ik over de komende Waarschuwing spreek! Zonder Mijn tussenkomst zou het grootste deel van de wereld zich in de afgrond van het Beest storten en nooit het Licht van God zien. 

Boodschap: Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen voor de Grote Dag van de Heer

woensdag 29 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, huil niet om jezelf maar om Mij, jullie Jezus, die weent en lijdt door de snelheid waarmee het menselijk ras in een verderfelijk en zondig leven vervalt.

Boodschap: Tegenwoordig geloven minder mensen dan ooit in het Woord van God

dinsdag 28 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand eraan twijfelen dat ze de Waarheid in het Boek van Mijn Vader, de allerheiligste Bijbel, kunnen vinden! 

Boodschap: God de Vader: Ik heb zeer lange tijd geduldig gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Wil bijeen te brengen

maandag 27 januari 2014

Mijn liefste dochter van Mij, hoeveel angst heb je terwijl het zo onnodig is. 

Boodschap: Het plan om elk spoor van Mij te verwijderen is van start gegaan

zondag 26 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, sta nooit toe dat de opvattingen van diegenen met bitterheid jegens dit werk in hun hart, je doen twijfelen aan Mijn missie voor de zielen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze verschijningen zullen dit voorjaar beginnen, zoals Mijn Zoon het opgedragen heeft

vrijdag 24 januari 2014

Mijn lief kind, laat het geweten zijn dat Ik nog eenmaal Mijn opwachting zal maken in al de Mariagrotten, die door de eeuwen heen door de Kerk van Mijn Zoon goedgekeurd werden.

Boodschap: De rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres zal eindelijk goed en werkelijk begrepen worden

vrijdag 24 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Moeder overal in de Mariale verschijningsplaatsen voor de laatste maal verschijnt, moeten jullie weten dat de wereld zal omkeren en eindelijk naar Mij toe zal lopen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze laatste medaille, die door de barmhartigheid van God door Mij naar jullie gebracht wordt, zal miljarden zielen naar het eeuwig leven trekken

maandag 20 januari 2014

Mijn lief kind, God wil echt iedere persoon, van echt elk geloof, redden – evenals diegenen die het bestaan van Hem en Zijn Zoon, Jezus Christus, ontkennen.

Boodschap: Wie onder jullie zou sterk genoeg zijn om Mijn beker van lijden aan te nemen, met alles wat dat met zich meebrengt?

zondag 19 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wie van de mensen onder jullie, die zich bestempelen als heilige volgelingen van Mij en die zich op dat feit beroemen, zal Mijn beker opnemen?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie