Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Bereid jullie altijd, elke dag, voor alsof de Waarschuwing morgen was, want deze zal jullie plotseling overvallen!

Ontvangen op vrijdag 31 januari 2014

16.13 u

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij aangezien Ik over de komende Waarschuwing spreek! Zonder Mijn tussenkomst zou het grootste deel van de wereld zich in de afgrond van het Beest storten en nooit het Licht van God zien. Zonder dit wonder zouden miljarden zielen naar de hel gaan.

En dus moet Ik jullie eraan herinneren dat jullie je op deze gebeurtenis moeten voorbereiden, want dit zal bij velen een enorme pijn en lijden veroorzaken. Het zal zijn alsof er velen in het laagste niveau van het vagevuur gestort zijn, dat de ziel met een geweldige hitte zuivert en een verschrikkelijk gevoel van wroeging teweegbrengt, wat pijn van het vlees veroorzaakt.

Veel zielen zullen jubelen. Niettemin zullen zelfs die zielen, die Mij nabij zijn, ook zielsangst gewaarworden wanneer zij voor Mijn aangezicht hun wandaden onder ogen moeten zien. De schaamte die zij zullen voelen, zal echter snel vergeten zijn aangezien het Licht van Mijn barmhartigheid hen zal verteren en hen met genaden zal vervullen. De zielen die Mij in het geheel niet kennen, zullen gefascineerd zijn en velen zullen geloven dat ze gestorven zijn en op de Laatste Dag door Mij berecht worden. Ook zij zullen jubelen wanneer de Waarheid aan hen geopenbaard wordt. Die arme, beklagenswaardige zielen dan, die genoegen scheppen in hun zondige leven, zullen erg te lijden hebben. Sommigen zullen instorten en aan Mijn voeten liggen, en hun ogen beschermen tegen Mijn Licht omdat de pijn van het alleen en weerloos voor Mij te staan, voor hen teveel om dragen zal zijn. Zij zullen niet om Mijn barmhartigheid vragen, want hun haat voor Mij zit diep.

De zielen ten slotte die Mij volledig afgezworen hebben en zich naar lichaam en ziel aan de Boze overgegeven hebben, zullen een nog grotere kwelling ondergaan alsof ze in de diepten van de hel gekropen zijn. Velen zullen niet in staat zijn Mijn aanwezigheid te verdragen, en zij zullen morsdood voor Mij neervallen. Anderen zullen Mij proberen te roepen, maar zij zullen door de Boze van Mij weggetrokken worden.

Nadat deze indrukwekkende tussenkomst van Mij heeft plaatsgevonden, zullen er echter miljarden bekeerd zijn, en ook zij zullen zich dan bij Mijn Restkerk aansluiten om boete te ondergaan voor die zielen die zich volledig voor Mijn barmhartigheid afgesloten hebben, om Mij te helpen hun ziel te behouden.

Alles zal goed komen, want uiteindelijk ben Ik geheel barmhartig, een en al goedheid, een en al liefde. Aan diegenen die van Mij houden, zal in overvloed het geschenk van Mijn liefde gegeven worden. Mijn liefde in hen zal het beeld van Mijn Passie aanwakkeren, en dat zal hen ertoe aanzetten grote offers te brengen als verzoening voor de zonden van de verdwaalde zielen die Mijn barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Bereid jullie altijd, elke dag, voor alsof de Waarschuwing morgen was, want deze zal jullie plotseling overvallen!

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Denk eraan dat Satan deze missie verafschuwt omdat hij er miljarden zielen door zal verliezen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn lieve kinderen, laat de haat tegen deze missie jullie hart niet verontrusten! Buig in plaats daarvan jullie hoofd in dankzegging voor het geschenk van het Boek der Waarheid in deze onrustwekkende tijden op aarde!

Boodschap: Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen voor de Grote Dag van de Heer

woensdag 29 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, huil niet om jezelf maar om Mij, jullie Jezus, die weent en lijdt door de snelheid waarmee het menselijk ras in een verderfelijk en zondig leven vervalt.

Boodschap: Tegenwoordig geloven minder mensen dan ooit in het Woord van God

dinsdag 28 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand eraan twijfelen dat ze de Waarheid in het Boek van Mijn Vader, de allerheiligste Bijbel, kunnen vinden! 

Boodschap: God de Vader: Ik heb zeer lange tijd geduldig gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Wil bijeen te brengen

maandag 27 januari 2014

Mijn liefste dochter van Mij, hoeveel angst heb je terwijl het zo onnodig is. 

Boodschap: Het plan om elk spoor van Mij te verwijderen is van start gegaan

zondag 26 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, sta nooit toe dat de opvattingen van diegenen met bitterheid jegens dit werk in hun hart, je doen twijfelen aan Mijn missie voor de zielen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze verschijningen zullen dit voorjaar beginnen, zoals Mijn Zoon het opgedragen heeft

vrijdag 24 januari 2014

Mijn lief kind, laat het geweten zijn dat Ik nog eenmaal Mijn opwachting zal maken in al de Mariagrotten, die door de eeuwen heen door de Kerk van Mijn Zoon goedgekeurd werden.

Boodschap: De rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres zal eindelijk goed en werkelijk begrepen worden

vrijdag 24 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Moeder overal in de Mariale verschijningsplaatsen voor de laatste maal verschijnt, moeten jullie weten dat de wereld zal omkeren en eindelijk naar Mij toe zal lopen. 

Boodschap: God de Vader: De vrije wil, die de mensheid gegeven werd, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij weggetrokken werden

dinsdag 21 januari 2014

Mijn liefste dochter, Mijn Wil geschiede, want de tijd waarin de keuzevrijheid van de mens om alles naar eigen wens te doen, loopt stilaan ten einde.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze laatste medaille, die door de barmhartigheid van God door Mij naar jullie gebracht wordt, zal miljarden zielen naar het eeuwig leven trekken

maandag 20 januari 2014

Mijn lief kind, God wil echt iedere persoon, van echt elk geloof, redden – evenals diegenen die het bestaan van Hem en Zijn Zoon, Jezus Christus, ontkennen.

Boodschap: Wie onder jullie zou sterk genoeg zijn om Mijn beker van lijden aan te nemen, met alles wat dat met zich meebrengt?

zondag 19 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wie van de mensen onder jullie, die zich bestempelen als heilige volgelingen van Mij en die zich op dat feit beroemen, zal Mijn beker opnemen?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie