Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Tegenwoordig geloven minder mensen dan ooit in het Woord van God

Ontvangen op dinsdag 28 januari 2014

23.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand eraan twijfelen dat ze de Waarheid in het Boek van Mijn Vader, de allerheiligste Bijbel, kunnen vinden! Het Woord staat daar zichtbaar voor iedereen, zoals het al eeuwen is. De heilige Bijbel bevat de Waarheid en al wat van de mensheid verwacht wordt, wordt in de bladzijden ervan blootgelegd.

Alles wat uit de mond van de profeten en Mijn leerlingen vloeide, die door de Heilige Geest geleid werden, is daarin opgenomen. De Waarheid ligt vervat in het Woord – dat wil zeggen Mijn Vaders Boek. Dus waarom trekt de mens dan de geldigheid van het Woord in twijfel? Alles wat aan de mens ter wille van zijn ziel gegeven werd, kan in de heilige Bijbel teruggevonden worden.

De Waarheid wordt door de zielen op verschillende manieren verteerd. Zij, die nederige zielen zijn en die het Woord van God aanvaarden, stellen het niet in vraag. Anderen nemen het aan en verwerpen dan delen ervan tot het niet langer op de Waarheid gelijkt. Verder zijn er diegenen die het Woord nooit zullen aannemen omdat het hen maar weinig interesseert. Zij zien de Waarheid vervat in de heilige Bijbel als niets meer dan folklore.

Tegenwoordig geloven minder mensen dan ooit in het Woord van God. Diegenen die dat wel doen, nemen slechts de gedeelten aan die aantrekkelijk zijn voor hun eigen levensstijl en trekken weg van Gods Wetten waarvoor ze geen affiniteit voelen. Vandaag de dag is de Waarheid die onderwezen wordt maar een zwakke afspiegeling van wat er in de Bijbel staat.

Ik spreek jullie nu over de Waarheid om drie redenen. De eerste is om jullie aan het Woord der Waarheid te herinneren – dat opgenomen is in Mijn Vaders Boek. De tweede bestaat erin het feit te versterken dat jullie het Woord van God niet kunnen herschrijven. Ten derde zodat Ik Gods kinderen kan voeden met het Woord van God in een tijd dat dit jullie weldra onthouden zal worden. Ik doe dat nu door het Boek der Waarheid, dat jullie door de profeten beloofd werd. Als de Waarheid jullie niet goed afgaat, aanvaarden jullie het Woord van God niet. Als jullie het Woord van God niet aanvaarden, kan Ik jullie niet naar Mijn Nieuw Koninkrijk brengen en jullie de zaligheid bezorgen die Ik jullie beloofde toen Ik om jullie zonden aan het kruis stierf.

Jullie Jezus 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Denk eraan dat Satan deze missie verafschuwt omdat hij er miljarden zielen door zal verliezen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn lieve kinderen, laat de haat tegen deze missie jullie hart niet verontrusten! Buig in plaats daarvan jullie hoofd in dankzegging voor het geschenk van het Boek der Waarheid in deze onrustwekkende tijden op aarde!

Boodschap: Bereid jullie altijd, elke dag, voor alsof de Waarschuwing morgen was, want deze zal jullie plotseling overvallen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij aangezien Ik over de komende Waarschuwing spreek! Zonder Mijn tussenkomst zou het grootste deel van de wereld zich in de afgrond van het Beest storten en nooit het Licht van God zien. 

Boodschap: Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen voor de Grote Dag van de Heer

woensdag 29 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, huil niet om jezelf maar om Mij, jullie Jezus, die weent en lijdt door de snelheid waarmee het menselijk ras in een verderfelijk en zondig leven vervalt.

Boodschap: God de Vader: Ik heb zeer lange tijd geduldig gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Wil bijeen te brengen

maandag 27 januari 2014

Mijn liefste dochter van Mij, hoeveel angst heb je terwijl het zo onnodig is. 

Boodschap: Het plan om elk spoor van Mij te verwijderen is van start gegaan

zondag 26 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, sta nooit toe dat de opvattingen van diegenen met bitterheid jegens dit werk in hun hart, je doen twijfelen aan Mijn missie voor de zielen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze verschijningen zullen dit voorjaar beginnen, zoals Mijn Zoon het opgedragen heeft

vrijdag 24 januari 2014

Mijn lief kind, laat het geweten zijn dat Ik nog eenmaal Mijn opwachting zal maken in al de Mariagrotten, die door de eeuwen heen door de Kerk van Mijn Zoon goedgekeurd werden.

Boodschap: De rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres zal eindelijk goed en werkelijk begrepen worden

vrijdag 24 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Moeder overal in de Mariale verschijningsplaatsen voor de laatste maal verschijnt, moeten jullie weten dat de wereld zal omkeren en eindelijk naar Mij toe zal lopen. 

Boodschap: God de Vader: De vrije wil, die de mensheid gegeven werd, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij weggetrokken werden

dinsdag 21 januari 2014

Mijn liefste dochter, Mijn Wil geschiede, want de tijd waarin de keuzevrijheid van de mens om alles naar eigen wens te doen, loopt stilaan ten einde.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze laatste medaille, die door de barmhartigheid van God door Mij naar jullie gebracht wordt, zal miljarden zielen naar het eeuwig leven trekken

maandag 20 januari 2014

Mijn lief kind, God wil echt iedere persoon, van echt elk geloof, redden – evenals diegenen die het bestaan van Hem en Zijn Zoon, Jezus Christus, ontkennen.

Boodschap: Wie onder jullie zou sterk genoeg zijn om Mijn beker van lijden aan te nemen, met alles wat dat met zich meebrengt?

zondag 19 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wie van de mensen onder jullie, die zich bestempelen als heilige volgelingen van Mij en die zich op dat feit beroemen, zal Mijn beker opnemen?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie