Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres zal eindelijk goed en werkelijk begrepen worden

Ontvangen op vrijdag 24 januari 2014

20.19 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Moeder overal in de Mariale verschijningsplaatsen voor de laatste maal verschijnt, moeten jullie weten dat de wereld zal omkeren en eindelijk naar Mij toe zal lopen. Het is door Mijn geliefde Moeder dat er meer zielen naar Mij gebracht worden. Haar rol heeft er altijd in bestaan Mij te dienen voor het welzijn van de mens. En nu zal de rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres eindelijk echt helemaal begrepen worden.

Ik zal iedere ziel de kans geven Mijn machtig ingrijpen te aanschouwen zodat Ik hen kan bekeren. Door de bekering kan ik er miljoenen redden. De belofte van redding werd door Mij gedaan en door Mijn kruisdood vervuld. Ik zal nu de zielen verzamelen die Ik door deze missie tot Mij zal trekken, en Ik zal de Waarheid van Mijn Woord overal verspreiden.

Diegenen aan wie de Waarheid nooit gegeven werd, zullen deze voor de allereerste keer aangereikt krijgen. Diegenen die de Waarheid kregen, maar die deze vergeten zijn, zullen aan Mijn belofte herinnerd worden. Diegenen die de Waarheid wel kennen, maar die deze veranderd hebben om deze te schikken naar hun eigen verlangens, zullen eraan herinnerd worden dat er slechts één Waarheid kan zijn.

Ik breng de mensheid de Waarheid op een moment dat hun geest verward, hun ziel verscheurd door twijfel is – maar Ik zal hun angsten verlichten. Alleen Ik, Jezus Christus, hun Redder, heb de macht om zo in te grijpen. Alleen Ik heb de macht hun vrede te brengen en hun de zaligheid te bezorgen die hun rechtmatig toebehoort.

Al de draden van deze missie worden samengetrokken om een patroon te vormen. Wanneer de verschillende delen verbonden en zoals de stukken van een puzzel aaneengevoegd worden en wanneer al de stukken beginnen te versmelten, zal dan het uiteindelijke beeld duidelijk worden. Bovendien zullen jullie overal Mijn aanwezigheid aantreffen – wat allemaal gelinkt is aan elke authentieke heilige missie die door Mijn Vader aan de wereld geschonken wordt, tot uiteindelijk de hele Waarheid voor iedereen duidelijk zal worden.

Mijn Vader beloofde dat Hij de Waarheid aan de wereld zou openbaren door het Boek der Waarheid, zoals voorzegd aan de profeten Daniƫl en Johannes de Evangelist. Mijn Vader bezorgt jullie thans in deze tijd de Waarheid, maar Hij doet dat stukje voor stukje, beetje bij beetje, tot het laatste stuk het geheel vormgeeft. Pas dan zal het Boek der Waarheid steekhouden. Pas dan zullen de laatste hindernissen overwonnen zijn, waarbij het overgrote deel van de mensheid zal zingen en blij zijn in afwachting van Mijn Tweede Komst. Pas wanneer Mijn missie voltooid is, zal de Grote Dag aan de wereld aangekondigd worden.

Ga in vrede en weet dat wanneer jullie al jullie vertrouwen op Mij stellen, Ik het laatste deel van Mijn Vaders Verbond kan voltooien en jullie naar het domein van Zijn Almachtig Koninkrijk kan brengen.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Denk eraan dat Satan deze missie verafschuwt omdat hij er miljarden zielen door zal verliezen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn lieve kinderen, laat de haat tegen deze missie jullie hart niet verontrusten! Buig in plaats daarvan jullie hoofd in dankzegging voor het geschenk van het Boek der Waarheid in deze onrustwekkende tijden op aarde!

Boodschap: Bereid jullie altijd, elke dag, voor alsof de Waarschuwing morgen was, want deze zal jullie plotseling overvallen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij aangezien Ik over de komende Waarschuwing spreek! Zonder Mijn tussenkomst zou het grootste deel van de wereld zich in de afgrond van het Beest storten en nooit het Licht van God zien. 

Boodschap: Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen voor de Grote Dag van de Heer

woensdag 29 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, huil niet om jezelf maar om Mij, jullie Jezus, die weent en lijdt door de snelheid waarmee het menselijk ras in een verderfelijk en zondig leven vervalt.

Boodschap: Tegenwoordig geloven minder mensen dan ooit in het Woord van God

dinsdag 28 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand eraan twijfelen dat ze de Waarheid in het Boek van Mijn Vader, de allerheiligste Bijbel, kunnen vinden! 

Boodschap: God de Vader: Ik heb zeer lange tijd geduldig gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Wil bijeen te brengen

maandag 27 januari 2014

Mijn liefste dochter van Mij, hoeveel angst heb je terwijl het zo onnodig is. 

Boodschap: Het plan om elk spoor van Mij te verwijderen is van start gegaan

zondag 26 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, sta nooit toe dat de opvattingen van diegenen met bitterheid jegens dit werk in hun hart, je doen twijfelen aan Mijn missie voor de zielen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze verschijningen zullen dit voorjaar beginnen, zoals Mijn Zoon het opgedragen heeft

vrijdag 24 januari 2014

Mijn lief kind, laat het geweten zijn dat Ik nog eenmaal Mijn opwachting zal maken in al de Mariagrotten, die door de eeuwen heen door de Kerk van Mijn Zoon goedgekeurd werden.

Boodschap: God de Vader: De vrije wil, die de mensheid gegeven werd, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij weggetrokken werden

dinsdag 21 januari 2014

Mijn liefste dochter, Mijn Wil geschiede, want de tijd waarin de keuzevrijheid van de mens om alles naar eigen wens te doen, loopt stilaan ten einde.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze laatste medaille, die door de barmhartigheid van God door Mij naar jullie gebracht wordt, zal miljarden zielen naar het eeuwig leven trekken

maandag 20 januari 2014

Mijn lief kind, God wil echt iedere persoon, van echt elk geloof, redden – evenals diegenen die het bestaan van Hem en Zijn Zoon, Jezus Christus, ontkennen.

Boodschap: Wie onder jullie zou sterk genoeg zijn om Mijn beker van lijden aan te nemen, met alles wat dat met zich meebrengt?

zondag 19 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wie van de mensen onder jullie, die zich bestempelen als heilige volgelingen van Mij en die zich op dat feit beroemen, zal Mijn beker opnemen?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie