Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen voor de Grote Dag van de Heer

Ontvangen op woensdag 29 januari 2014

18.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, huil niet om jezelf maar om Mij, jullie Jezus, die weent en lijdt door de snelheid waarmee het menselijk ras in een verderfelijk en zondig leven vervalt.

Doordat Mijn Woord al zolang door zovelen verworpen werd, hebben veel mensen geen richtlijn of kennis als het aankomt op de keuzes die ze tijdens hun leven maken. Zielen die ver van de Waarheid afgedreven zijn, hebben slechts hun eigen verlangens en zelfrespect om hen te leiden. Zelfobsessie, ontucht, zelfvoldoening en het zoeken naar materiƫle goederen zullen hun ziel totaal verwoesten. Niets zal, noch kan, hen bevredigen. Wanneer ze tot de diepste zonde gekomen zijn, zoeken ze dan actief de ziel van anderen op om deze te belagen. Dat komt doordat Satan hun ziel zodanig verslonden heeft, dat hij hen gebruikt om andere zielen in zijn verachtelijk val te trekken.

De moraal van de mensheid is zo diep gezonken dat deze geest van het kwaad dagelijks miljoenen zielen opslokt. O, hoe wordt Mijn pijn aangewakkerd en hoeveel werk is er nodig om deze plaag uit te roeien. Er zal een tijd komen waarin maar een derde van het menselijk ras de genade gegeven zal zijn om het verschil tussen goed en kwaad te ontrafelen.

Diegenen die het kwaad toejuichen, in welke vorm dan ook, zullen het als een goede zaak voorstellen. Er zal weldra een zeer moedig mens voor nodig zijn om hardop te verklaren dat ‘dit verkeerd is’ zonder gedemoniseerd en geminacht te worden voor wat als een irrationele uitbarsting gezien zal worden.

O, hoe zullen Gods kinderen afglijden. De zielen met een versteend hart, met een haat jegens anderen, een gebrek aan medeleven, hebzucht en de zucht naar geweld, zullen massaal toenemen. Ze zullen in de wereld bewonderd worden, terwijl ze tientallen jaren geleden gevreesd zouden zijn. Dat is de reden waarom Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen voor de Grote Dag van de Heer.

Satans plan is zoveel mogelijk zielen te verderven. Mijn plan bestaat erin deze teistering te stoppen, en Ik zal niet aarzelen om de tekenen te verschaffen die nodig zijn om jullie bewust te maken van de liefde van God en van de noodzaak om jullie adequaat op de komende wereld voor te bereiden.

Wijs de hand van God nooit af! Leg het Woord van God nooit naast jullie neer, want zonder deze dingen zijn jullie niets!

Jullie Jezus 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Denk eraan dat Satan deze missie verafschuwt omdat hij er miljarden zielen door zal verliezen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn lieve kinderen, laat de haat tegen deze missie jullie hart niet verontrusten! Buig in plaats daarvan jullie hoofd in dankzegging voor het geschenk van het Boek der Waarheid in deze onrustwekkende tijden op aarde!

Boodschap: Bereid jullie altijd, elke dag, voor alsof de Waarschuwing morgen was, want deze zal jullie plotseling overvallen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij aangezien Ik over de komende Waarschuwing spreek! Zonder Mijn tussenkomst zou het grootste deel van de wereld zich in de afgrond van het Beest storten en nooit het Licht van God zien. 

Boodschap: Tegenwoordig geloven minder mensen dan ooit in het Woord van God

dinsdag 28 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand eraan twijfelen dat ze de Waarheid in het Boek van Mijn Vader, de allerheiligste Bijbel, kunnen vinden! 

Boodschap: God de Vader: Ik heb zeer lange tijd geduldig gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Wil bijeen te brengen

maandag 27 januari 2014

Mijn liefste dochter van Mij, hoeveel angst heb je terwijl het zo onnodig is. 

Boodschap: Het plan om elk spoor van Mij te verwijderen is van start gegaan

zondag 26 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, sta nooit toe dat de opvattingen van diegenen met bitterheid jegens dit werk in hun hart, je doen twijfelen aan Mijn missie voor de zielen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze verschijningen zullen dit voorjaar beginnen, zoals Mijn Zoon het opgedragen heeft

vrijdag 24 januari 2014

Mijn lief kind, laat het geweten zijn dat Ik nog eenmaal Mijn opwachting zal maken in al de Mariagrotten, die door de eeuwen heen door de Kerk van Mijn Zoon goedgekeurd werden.

Boodschap: De rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres zal eindelijk goed en werkelijk begrepen worden

vrijdag 24 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Moeder overal in de Mariale verschijningsplaatsen voor de laatste maal verschijnt, moeten jullie weten dat de wereld zal omkeren en eindelijk naar Mij toe zal lopen. 

Boodschap: God de Vader: De vrije wil, die de mensheid gegeven werd, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij weggetrokken werden

dinsdag 21 januari 2014

Mijn liefste dochter, Mijn Wil geschiede, want de tijd waarin de keuzevrijheid van de mens om alles naar eigen wens te doen, loopt stilaan ten einde.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze laatste medaille, die door de barmhartigheid van God door Mij naar jullie gebracht wordt, zal miljarden zielen naar het eeuwig leven trekken

maandag 20 januari 2014

Mijn lief kind, God wil echt iedere persoon, van echt elk geloof, redden – evenals diegenen die het bestaan van Hem en Zijn Zoon, Jezus Christus, ontkennen.

Boodschap: Wie onder jullie zou sterk genoeg zijn om Mijn beker van lijden aan te nemen, met alles wat dat met zich meebrengt?

zondag 19 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wie van de mensen onder jullie, die zich bestempelen als heilige volgelingen van Mij en die zich op dat feit beroemen, zal Mijn beker opnemen?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie