Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het plan om elk spoor van Mij te verwijderen is van start gegaan

Ontvangen op zondag 26 januari 2014

15.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, sta nooit toe dat de opvattingen van diegenen met bitterheid jegens dit werk in hun hart, je doen twijfelen aan Mijn missie voor de zielen.

Wat doet het ertoe als jij en Mijn geliefde trouwe zielen, die weigeren van Gods Woord af te wijken, afgewezen worden? Wat maakt het uit of ze jullie al dan niet verachten? Hun menselijke meningen, die het Woord ontkrachten, spelen geen rol bij jullie streven naar eeuwige zaligheid. Wanneer jullie Mij verheerlijken en Mijn heilig Woord in ere houden, zullen jullie van alle kanten bekoord worden om Mij de rug toe te keren.

Zovelen zullen deze missie verwerpen tot de verschrikkelijke waarheid tot hen doordringt, zodra zij getuige zullen zijn van de godslasteringen die uit de mond van de Valse Profeet zullen vloeien. Wanneer iemand het bestaan van de Heilige Drie-eenheid tegenspreekt, het hart heeft om onder het dak van Mijn Kerk het gewaad van een hogepriester te dragen en jullie er dan van probeert te overtuigen dat wat jullie tot nu toe als juist gekend hebben dat niet langer meer is, zullen jullie weten dat de geest van het kwaad Mijn Kerk van binnenuit overspoeld heeft.

Wanneer jullie nu omringd worden door nieuwe ideologieën, nieuwe leerstellingen, en er jullie verteld wordt dat het menselijk ras vandaag deze veranderingen vereist, zal dat de tijd zijn waarin er niet langer aan Gods verlangens gehoor gegeven wordt. Wanneer in plaats daarvan door de mens gemaakte leerstellingen, vol dwaling en gebreken, de zonde als niet meer bestaande verklaren, zal het moment waarop Ik Mijn vijanden zoals voorzegd zal verpletteren, dichtbij zijn.

Er zullen er nog veel meer van jullie de Waarheid en de vreselijke oneer die Mij, Jezus Christus, in Mijn Kerk op aarde zal toebedeeld worden, gaan inzien. Die trouwe dienaren zullen de goddeloosheid herkennen, en dan zullen velen van hen vluchten. Maar wanneer het moment daar is en deze keuze jullie allemaal voorgelegd wordt, zullen velen Mij jammer genoeg verlaten en deelnemen aan heidense praktijken.

Het plan om elk spoor van Mij te verwijderen is van start gegaan. De waarheid van Mijn Woord zal uit jullie grondwet, jullie scholen verbannen worden tot het uiteindelijk binnen Mijn eigen Kerk verketterd zal worden. Diegenen van jullie die menen dat dit nooit zou kunnen gebeuren – dat God deze dingen nooit zou toestaan – vergissen zich. Deze verschrikkingen zijn toegestaan bij de laatste zuivering van de mens voor Mijn Tweede Komst. Als jullie niet waakzaam blijven, zullen jullie ertoe gebracht worden deel te nemen aan een reeks ceremonieën die geen huldebetoon aan God zullen zijn, ongeacht hoezeer jullie Mij beminnen. Als deze Mij geen eer bewijzen, dan moeten jullie je afvragen waarom dat zo is. Waarom werden deze veranderingen doorgevoerd, en waarom zo plotseling? Het antwoord is tijd – want er rest er nog weinig.

De race om aan beide kanten zielen voor zich te winnen, zal tot een felle strijd leiden. De ene kant zal jullie ervan overtuigen het Woord van God te verwerpen voor verachtelijke praktijken, die Satan zullen verafgoden. Hun zaak om Mij uit Mijn Kerk te verwijderen, zal zo gewiekst voorgesteld worden dat ze zelfs diegenen om de tuin zullen leiden die bedreven zijn in Mijn Woord. De andere kant zal afzien vanwege hun trouw aan niet enkel deze boodschappen, maar ook aan het ware Woord van God dat in Mijn Vaders Boek aan de wereld gegeven werd.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Denk eraan dat Satan deze missie verafschuwt omdat hij er miljarden zielen door zal verliezen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn lieve kinderen, laat de haat tegen deze missie jullie hart niet verontrusten! Buig in plaats daarvan jullie hoofd in dankzegging voor het geschenk van het Boek der Waarheid in deze onrustwekkende tijden op aarde!

Boodschap: Bereid jullie altijd, elke dag, voor alsof de Waarschuwing morgen was, want deze zal jullie plotseling overvallen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij aangezien Ik over de komende Waarschuwing spreek! Zonder Mijn tussenkomst zou het grootste deel van de wereld zich in de afgrond van het Beest storten en nooit het Licht van God zien. 

Boodschap: Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen voor de Grote Dag van de Heer

woensdag 29 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, huil niet om jezelf maar om Mij, jullie Jezus, die weent en lijdt door de snelheid waarmee het menselijk ras in een verderfelijk en zondig leven vervalt.

Boodschap: Tegenwoordig geloven minder mensen dan ooit in het Woord van God

dinsdag 28 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand eraan twijfelen dat ze de Waarheid in het Boek van Mijn Vader, de allerheiligste Bijbel, kunnen vinden! 

Boodschap: God de Vader: Ik heb zeer lange tijd geduldig gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Wil bijeen te brengen

maandag 27 januari 2014

Mijn liefste dochter van Mij, hoeveel angst heb je terwijl het zo onnodig is. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze verschijningen zullen dit voorjaar beginnen, zoals Mijn Zoon het opgedragen heeft

vrijdag 24 januari 2014

Mijn lief kind, laat het geweten zijn dat Ik nog eenmaal Mijn opwachting zal maken in al de Mariagrotten, die door de eeuwen heen door de Kerk van Mijn Zoon goedgekeurd werden.

Boodschap: De rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres zal eindelijk goed en werkelijk begrepen worden

vrijdag 24 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Moeder overal in de Mariale verschijningsplaatsen voor de laatste maal verschijnt, moeten jullie weten dat de wereld zal omkeren en eindelijk naar Mij toe zal lopen. 

Boodschap: God de Vader: De vrije wil, die de mensheid gegeven werd, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij weggetrokken werden

dinsdag 21 januari 2014

Mijn liefste dochter, Mijn Wil geschiede, want de tijd waarin de keuzevrijheid van de mens om alles naar eigen wens te doen, loopt stilaan ten einde.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze laatste medaille, die door de barmhartigheid van God door Mij naar jullie gebracht wordt, zal miljarden zielen naar het eeuwig leven trekken

maandag 20 januari 2014

Mijn lief kind, God wil echt iedere persoon, van echt elk geloof, redden – evenals diegenen die het bestaan van Hem en Zijn Zoon, Jezus Christus, ontkennen.

Boodschap: Wie onder jullie zou sterk genoeg zijn om Mijn beker van lijden aan te nemen, met alles wat dat met zich meebrengt?

zondag 19 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wie van de mensen onder jullie, die zich bestempelen als heilige volgelingen van Mij en die zich op dat feit beroemen, zal Mijn beker opnemen?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie