Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Deze laatste medaille, die door de barmhartigheid van God door Mij naar jullie gebracht wordt, zal miljarden zielen naar het eeuwig leven trekken

Ontvangen op maandag 20 januari 2014

12.09 u

Mijn lief kind, God wil echt iedere persoon, van echt elk geloof, redden – evenals diegenen die het bestaan van Hem en Zijn Zoon, Jezus Christus, ontkennen. Dat is de reden waarom de mensen van alle leeftijden, elke cultuur en elk kerkgenootschap een Medaille van Verlossing moeten ontvangen.

Aan iedere persoon die een medaille krijgt, zelfs als deze niet gezegend kan worden, zal een buitengewoon geschenk gegeven worden. Kort daarna zal God hen een genade bijbrengen, het inzicht van hun eigen hulpeloosheid en een bewustzijn van Gods almachtige liefde. Hij zal zelfs de meest hardnekkige zielen, en diegenen met een hart van steen, verlichten. Al vlug zullen zij naar de Waarheid zoeken en dan zullen zij tot God roepen, Hem smeken om hun hart te verlichten en hen met Zijn grote barmhartigheid te vervullen.

Wijs het geschenk van de Medaille van Verlossing niet af, want deze laatste medaille, die door de barmhartigheid van God door Mij naar jullie gebracht wordt, zal miljarden zielen naar het eeuwig leven trekken. Toen Mijn Vader Mij de opdracht gaf om aan de H. Dominicus de allerheiligste Rozenkrans te schenken voor de wereld, wezen velen deze af. Ze doen dat de dag van vandaag nog steeds, want ze denken dat deze door Mij gecreëerd werd. Hij werd Mij gegeven zodat iedereen die deze bidt, zich zou kunnen beschermen tegen de Boze. Het is door Mijn voorspraak dat zielen begiftigd worden met bijzondere genaden en bescherming tegen de invloed van de Boze.

Bega niet de fout deze medaille af te wijzen, aangezien deze voor de hele mensheid bestemd is en er veel wonderen mee gepaard zullen gaan! Diegenen die deze afwijzen of proberen te verhinderen dat anderen deze aannemen, zullen vooral aan de atheïsten – die in de grootste nood aan een goddelijke tussenkomst verkeren – de redding ontzeggen. Jullie moeten die mensen, die God verwerpen, steeds voor Mijn Vaders Troon plaatsen en barmhartigheid voor hun ziel afsmeken.

Zorg er alsjeblieft voor dat de Medaille van Verlossing aan zoveel mogelijk mensen verschaft wordt!

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Bekijk ook zeker...

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Denk eraan dat Satan deze missie verafschuwt omdat hij er miljarden zielen door zal verliezen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn lieve kinderen, laat de haat tegen deze missie jullie hart niet verontrusten! Buig in plaats daarvan jullie hoofd in dankzegging voor het geschenk van het Boek der Waarheid in deze onrustwekkende tijden op aarde!

Boodschap: Bereid jullie altijd, elke dag, voor alsof de Waarschuwing morgen was, want deze zal jullie plotseling overvallen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij aangezien Ik over de komende Waarschuwing spreek! Zonder Mijn tussenkomst zou het grootste deel van de wereld zich in de afgrond van het Beest storten en nooit het Licht van God zien. 

Boodschap: Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen voor de Grote Dag van de Heer

woensdag 29 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, huil niet om jezelf maar om Mij, jullie Jezus, die weent en lijdt door de snelheid waarmee het menselijk ras in een verderfelijk en zondig leven vervalt.

Boodschap: Tegenwoordig geloven minder mensen dan ooit in het Woord van God

dinsdag 28 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand eraan twijfelen dat ze de Waarheid in het Boek van Mijn Vader, de allerheiligste Bijbel, kunnen vinden! 

Boodschap: God de Vader: Ik heb zeer lange tijd geduldig gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Wil bijeen te brengen

maandag 27 januari 2014

Mijn liefste dochter van Mij, hoeveel angst heb je terwijl het zo onnodig is. 

Boodschap: Het plan om elk spoor van Mij te verwijderen is van start gegaan

zondag 26 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, sta nooit toe dat de opvattingen van diegenen met bitterheid jegens dit werk in hun hart, je doen twijfelen aan Mijn missie voor de zielen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze verschijningen zullen dit voorjaar beginnen, zoals Mijn Zoon het opgedragen heeft

vrijdag 24 januari 2014

Mijn lief kind, laat het geweten zijn dat Ik nog eenmaal Mijn opwachting zal maken in al de Mariagrotten, die door de eeuwen heen door de Kerk van Mijn Zoon goedgekeurd werden.

Boodschap: De rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres zal eindelijk goed en werkelijk begrepen worden

vrijdag 24 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Moeder overal in de Mariale verschijningsplaatsen voor de laatste maal verschijnt, moeten jullie weten dat de wereld zal omkeren en eindelijk naar Mij toe zal lopen. 

Boodschap: God de Vader: De vrije wil, die de mensheid gegeven werd, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij weggetrokken werden

dinsdag 21 januari 2014

Mijn liefste dochter, Mijn Wil geschiede, want de tijd waarin de keuzevrijheid van de mens om alles naar eigen wens te doen, loopt stilaan ten einde.

Boodschap: Wie onder jullie zou sterk genoeg zijn om Mijn beker van lijden aan te nemen, met alles wat dat met zich meebrengt?

zondag 19 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wie van de mensen onder jullie, die zich bestempelen als heilige volgelingen van Mij en die zich op dat feit beroemen, zal Mijn beker opnemen?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie