Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Ik heb zeer lange tijd geduldig gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Wil bijeen te brengen

Ontvangen op maandag 27 januari 2014

17.18 u

Mijn liefste dochter van Mij, hoeveel angst heb je terwijl het zo onnodig is. Wanneer Ik een geschenk van deze omvang aan de wereld geef, wordt dat gedaan uit een plichtsbesef dat voortkomt uit Mijn grote liefde voor al Mijn kinderen.

Ik waarschuw jullie om jullie allemaal te beschermen. In echt elke boodschap die Ik je voor de wereld geef, onthul Ik een deel van Mij aan jullie. Aan jou, Mijn dochter, toon Ik Mijn groot verlangen om hecht te worden met Mijn kinderen. Ik laat je Mijn mededogen, Mijn vreugde, Mijn afkeuring, Mijn boosheid, Mijn liefde en Mijn barmhartigheid blijken. Waarom vrees je Mij dan wanneer ik zo Mijn hand uitsteek? Je hoeft een Vader die van heel Zijn kroost houdt, en in het bijzonder van de zondaars die openlijk elke Wet schenden die door Mij aan jullie gegeven werd om de mensheid in Mijn tederheid te trekken, nooit te vrezen.

Kinderen, wees klaar om Mijn grootse barmhartigheid te aanvaarden! Open jullie hart om Mij, jullie geliefde Vader, te verwelkomen! Bereid jullie erop voor om Mij te begroeten en roep op Mij telkens angst jullie bekruipt wanneer jullie je bij deze boodschappen proberen neer te leggen! Deze boodschappen zijn uniek. Ze worden aan de wereld geschonken door de Heilige Drie-eenheid. Ze worden door Mij als de belangrijkste missie op aarde beschouwd sinds Ik Mijn enige Zoon zond om jullie te verlossen.

Dit Woord, Mijn Woord, zou met een minzaam en dankbaar hart aangenomen moeten worden. Verwelkom Mijn woorden! Wees tevreden met de wetenschap dat alles wat is binnen de grenzen van Mijn bevel blijft en altijd zal blijven! Ik Ben al wat is en zal zijn. Alle beslissingen aangaande de toekomst van de mensheid en het lot van de komende wereld blijven bij Mij. Ik zou jullie nooit opzettelijk schrik aanjagen, kinderen. Wat Ik wel zal doen, is jullie op Mijn Nieuw Koninkrijk voorbereiden zodat jullie geschikt worden om het binnen te treden – wanneer alle pijn en verdriet er niet meer zullen zijn.

Wees in vrede, Mijn mooie, begerenswaardige kinderen! Jullie zijn alles voor Mij. Hiertoe reken Ik jullie allen. Alle zondaars. Al diegenen die Mij niet willen erkennen. Al diegenen die Satan verafgoden. Al Mijn gelovige kinderen. Diegenen wier ziel weggerukt werd. Jullie behoren alleen Mij toe. Ik zal niet één ziel links laten liggen in deze poging, Mijn laatste poging, om de wereld op de Tweede Komst van Mijn geliefde Zoon voor te bereiden.

Niet één van jullie zal door Mijn hand van barmhartigheid ongemoeid gelaten worden. Laat Mij jullie hart openen zodat jullie door Mijn hand gezegend worden!

Zeg tot Mij: “Liefste Vader, steek de hand uit en raak met Uw hand van barmhartigheid mijn lichaam en ziel aan. Amen.” Ik zal onmiddellijk gehoor geven aan jullie oproep.

Ga heen, Mijn kleintjes, en wees in vrede want Mijn tussenkomst zal jullie zaligmakende genade zijn, hoe moeilijk de komende periode ook zal zijn. Terwijl Ik jullie wenk om naar Mij, jullie Vader, te komen, zal Ik met liefde in Mijn hart staan wachten om de deur naar Mijn Nieuw Paradijs te openen.

Ik heb zeer lange tijd geduldig gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Wil bijeen te brengen. Die dag komt dichtbij, en Mijn Hart verheugt zich in afwachting van het moment waarop de mens terug naar zijn rechtmatige plaats naast Mij komt.

Jullie liefhebbende Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Denk eraan dat Satan deze missie verafschuwt omdat hij er miljarden zielen door zal verliezen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn lieve kinderen, laat de haat tegen deze missie jullie hart niet verontrusten! Buig in plaats daarvan jullie hoofd in dankzegging voor het geschenk van het Boek der Waarheid in deze onrustwekkende tijden op aarde!

Boodschap: Bereid jullie altijd, elke dag, voor alsof de Waarschuwing morgen was, want deze zal jullie plotseling overvallen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij aangezien Ik over de komende Waarschuwing spreek! Zonder Mijn tussenkomst zou het grootste deel van de wereld zich in de afgrond van het Beest storten en nooit het Licht van God zien. 

Boodschap: Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen voor de Grote Dag van de Heer

woensdag 29 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, huil niet om jezelf maar om Mij, jullie Jezus, die weent en lijdt door de snelheid waarmee het menselijk ras in een verderfelijk en zondig leven vervalt.

Boodschap: Tegenwoordig geloven minder mensen dan ooit in het Woord van God

dinsdag 28 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand eraan twijfelen dat ze de Waarheid in het Boek van Mijn Vader, de allerheiligste Bijbel, kunnen vinden! 

Boodschap: Het plan om elk spoor van Mij te verwijderen is van start gegaan

zondag 26 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, sta nooit toe dat de opvattingen van diegenen met bitterheid jegens dit werk in hun hart, je doen twijfelen aan Mijn missie voor de zielen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze verschijningen zullen dit voorjaar beginnen, zoals Mijn Zoon het opgedragen heeft

vrijdag 24 januari 2014

Mijn lief kind, laat het geweten zijn dat Ik nog eenmaal Mijn opwachting zal maken in al de Mariagrotten, die door de eeuwen heen door de Kerk van Mijn Zoon goedgekeurd werden.

Boodschap: De rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres zal eindelijk goed en werkelijk begrepen worden

vrijdag 24 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Moeder overal in de Mariale verschijningsplaatsen voor de laatste maal verschijnt, moeten jullie weten dat de wereld zal omkeren en eindelijk naar Mij toe zal lopen. 

Boodschap: God de Vader: De vrije wil, die de mensheid gegeven werd, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij weggetrokken werden

dinsdag 21 januari 2014

Mijn liefste dochter, Mijn Wil geschiede, want de tijd waarin de keuzevrijheid van de mens om alles naar eigen wens te doen, loopt stilaan ten einde.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze laatste medaille, die door de barmhartigheid van God door Mij naar jullie gebracht wordt, zal miljarden zielen naar het eeuwig leven trekken

maandag 20 januari 2014

Mijn lief kind, God wil echt iedere persoon, van echt elk geloof, redden – evenals diegenen die het bestaan van Hem en Zijn Zoon, Jezus Christus, ontkennen.

Boodschap: Wie onder jullie zou sterk genoeg zijn om Mijn beker van lijden aan te nemen, met alles wat dat met zich meebrengt?

zondag 19 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wie van de mensen onder jullie, die zich bestempelen als heilige volgelingen van Mij en die zich op dat feit beroemen, zal Mijn beker opnemen?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie