Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wanneer Mijn volgelingen, die in de komende misleiding trappen, Mij verloochenen, houdt dat niet in dat zij zullen zeggen: “Ik geloof niet in Jezus”. Neen, het zal dit inhouden.

Ontvangen op dinsdag 7 januari 2014

23.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, net als de gelovigen uitroepen: “Genoeg – we kunnen het niet verdragen om het kwade te zien triomferen over het goede”, zal alle pijn tot een abrupt einde komen.

De zuivering van het kwaad vereist dat er toegelaten wordt dat het zich eerst verspreid. Dit is een test voor die mensen met een verdorven hart, die de eersten zullen zijn om zich te laten meeslepen. Terwijl ze zich in een vacuüm van kwaad storten, zullen ze zich ofwel verzetten tegen de pijn die dit in hun ziel teweeg zal brengen, ofwel zich tot nieuwe diepten laten voeren, steeds verder weg van het Rijk van God.

De ziel van de gelovigen zal tot het uiterste beproefd worden en zij zullen door de verwarring die voor hen ligt, gekweld worden. Velen zullen in hun hart weten dat datgene, waarvan zij geloofden dat het waar is en dat hun nauw aan hart lag, niet langer als de waarheid beschouwd wordt. En dus zullen ze niet in staat zijn om uit te maken wat van Mij is en wat niet. Hun geloof zal aan flarden gescheurd worden en velen zullen ontdekken dat zij in een door de mens gemaakte leer verwikkeld geraakt zijn, die nooit goed zal aanvoelen. Zij zullen een gevoel van onbehagen ervaren en velen zullen hun angsten niet kunnen toevertrouwen aan diegenen die als Mijn gewijde dienaren aangesteld zijn. Zij zullen niet weten tot wie zij zich moeten wenden voor de waarheid.

Zij zullen getuige moeten zijn van de openbare afkondiging, die de zonde zal verheerlijken, wanneer er verklaard wordt dat de mensheid zwak is – God weet dat de mens, verzwakt door de zonde, alleen maar een slachtoffer is. In plaats van de zonde in al zijn lelijkheid te moeten aanschouwen, zullen zij gedwongen worden instemmend te knikken en de nieuwe wetten, die in de Kerk ingevoerd zullen worden, te aanvaarden. Er zal van hen verwacht worden dat zij de nieuwe wetten - die jullie allen ertoe zullen oproepen om de eigenheid van de mensen en jullie recht om te zijn wat jullie willen en te doen wat jullie verkiezen, te respecteren - huldigen en eerbiedigen.

Wanneer Mijn volgelingen, die in de komende misleiding trappen, Mij verloochenen, houdt dat niet in dat zij zullen zeggen: “Ik geloof niet in Jezus.” Neen, het zal dit inhouden. Zij zullen kiezen in welk deel van Mijn Leer zij willen geloven. Verder zullen zij bepalen met welke delen zij het niet eens zijn. Ze zullen dan zeggen dat Jezus met deze nieuwe interpretatie akkoord zou gaan als Hij vandaag de dag op de aarde zou rondlopen. O hoe weinig hebben zij bijgeleerd en hoe zal de hoogmoed hen verscheuren. Zodra rondom hen de kastijding neerkomt, en zodra zij beseffen hoe zij Mij beledigd hebben, zullen zij schreeuwen van ontzetting wanneer ze oog in oog komen te staan met de gerechtigheid die hun toegemeten wordt.

Op die dag, wanneer de waarheid geopenbaard wordt, zal het enkel door de gebeden van Mijn restleger zijn dat diegenen die schande over zichzelf brachten en die Mij bestreden, hun geliefde Jezus die hun alleen maar barmhartigheid wilde brengen, dat zij gered zullen worden.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Denk eraan dat Satan deze missie verafschuwt omdat hij er miljarden zielen door zal verliezen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn lieve kinderen, laat de haat tegen deze missie jullie hart niet verontrusten! Buig in plaats daarvan jullie hoofd in dankzegging voor het geschenk van het Boek der Waarheid in deze onrustwekkende tijden op aarde!

Boodschap: Bereid jullie altijd, elke dag, voor alsof de Waarschuwing morgen was, want deze zal jullie plotseling overvallen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij aangezien Ik over de komende Waarschuwing spreek! Zonder Mijn tussenkomst zou het grootste deel van de wereld zich in de afgrond van het Beest storten en nooit het Licht van God zien. 

Boodschap: Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen voor de Grote Dag van de Heer

woensdag 29 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, huil niet om jezelf maar om Mij, jullie Jezus, die weent en lijdt door de snelheid waarmee het menselijk ras in een verderfelijk en zondig leven vervalt.

Boodschap: Tegenwoordig geloven minder mensen dan ooit in het Woord van God

dinsdag 28 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand eraan twijfelen dat ze de Waarheid in het Boek van Mijn Vader, de allerheiligste Bijbel, kunnen vinden! 

Boodschap: God de Vader: Ik heb zeer lange tijd geduldig gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Wil bijeen te brengen

maandag 27 januari 2014

Mijn liefste dochter van Mij, hoeveel angst heb je terwijl het zo onnodig is. 

Boodschap: Het plan om elk spoor van Mij te verwijderen is van start gegaan

zondag 26 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, sta nooit toe dat de opvattingen van diegenen met bitterheid jegens dit werk in hun hart, je doen twijfelen aan Mijn missie voor de zielen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze verschijningen zullen dit voorjaar beginnen, zoals Mijn Zoon het opgedragen heeft

vrijdag 24 januari 2014

Mijn lief kind, laat het geweten zijn dat Ik nog eenmaal Mijn opwachting zal maken in al de Mariagrotten, die door de eeuwen heen door de Kerk van Mijn Zoon goedgekeurd werden.

Boodschap: De rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres zal eindelijk goed en werkelijk begrepen worden

vrijdag 24 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Moeder overal in de Mariale verschijningsplaatsen voor de laatste maal verschijnt, moeten jullie weten dat de wereld zal omkeren en eindelijk naar Mij toe zal lopen. 

Boodschap: God de Vader: De vrije wil, die de mensheid gegeven werd, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij weggetrokken werden

dinsdag 21 januari 2014

Mijn liefste dochter, Mijn Wil geschiede, want de tijd waarin de keuzevrijheid van de mens om alles naar eigen wens te doen, loopt stilaan ten einde.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze laatste medaille, die door de barmhartigheid van God door Mij naar jullie gebracht wordt, zal miljarden zielen naar het eeuwig leven trekken

maandag 20 januari 2014

Mijn lief kind, God wil echt iedere persoon, van echt elk geloof, redden – evenals diegenen die het bestaan van Hem en Zijn Zoon, Jezus Christus, ontkennen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie