Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wanneer Mijn Kerk het Woord van God handhaaft, moeten jullie Mijn Kerk blijven gehoorzamen

Ontvangen op dinsdag 14 januari 2014

16.53 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn dienaren, Mijn volgelingen en al diegenen die beweren van Mij te zijn, zeggen dat ze van Mij houden, houdt dat twee dingen in. Ze houden van Mij omdat ze Mijn Woord aannemen en ze eren Mij door de waarheid te belijden.

Wanneer jullie Mij liefhebben, moeten jullie trouw blijven aan Mijn heilig Woord. Dat betekent gehoorzaamheid aan Mijn Woord in alle dingen die betrekking hebben op de waarheid. Wanneer jullie de waarheid van Mijn Woord belijden, als Mijn gewijde dienaren, moeten jullie gehoorzaam blijven aan het Woord van God.

Wanneer Mijn Kerk het Woord van God handhaaft, moeten jullie Mijn Kerk blijven gehoorzamen. Maar zodra de dag aanbreekt dat diegenen met gezag in Mijn Kerk de waarheid niet langer verkondigen, dan moeten jullie enkel aan Mij gehoorzaam blijven. Want Ik Ben de Kerk. Zonder Mij, jullie Jezus, is er geen Kerk.

Wanneer Mijn woord vervalst en bovendien aangepast wordt, zal het Mijn Woord niet meer zijn. Jullie mogen alleen maar gehoorzamen aan het ware Woord van God. Als jullie een nieuwe, door de mens gemaakte leer zouden volgen, die wereldwijd in Mijn Kerken Mijn heilig Woord zal vervangen, zullen diegenen die voor deze heiligschennis verantwoordelijk zijn, Mij verloochenen. Blijf slechts diegenen gehoorzamen, die het Woord van God verkondigen, want als het niet Mijn Woord is, dan komt het niet van God.

Het Woord van God is hoogheilig. Het mag nooit door iemand veranderd worden. De gehoorzaamheid aan Mijn Kerk is belangrijk. De gehoorzaamheid aan het Woord van God is wat bepaalt of je een Christen bent. De dag dat jullie het Woord van God door een door de mens gemaakt surrogaat vervangen, is de dag dat jullie aan het Woord van God ongehoorzaam zullen zijn.

In Mijn Kerk op aarde kunnen jullie in Mijn ogen slechts gehoorzaam blijven als de waarheid gehandhaafd wordt. Jullie moeten nooit bang zijn om de waarheid te verkondigen, want alleen de waarheid zal jullie bevrijden.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Denk eraan dat Satan deze missie verafschuwt omdat hij er miljarden zielen door zal verliezen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn lieve kinderen, laat de haat tegen deze missie jullie hart niet verontrusten! Buig in plaats daarvan jullie hoofd in dankzegging voor het geschenk van het Boek der Waarheid in deze onrustwekkende tijden op aarde!

Boodschap: Bereid jullie altijd, elke dag, voor alsof de Waarschuwing morgen was, want deze zal jullie plotseling overvallen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij aangezien Ik over de komende Waarschuwing spreek! Zonder Mijn tussenkomst zou het grootste deel van de wereld zich in de afgrond van het Beest storten en nooit het Licht van God zien. 

Boodschap: Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen voor de Grote Dag van de Heer

woensdag 29 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, huil niet om jezelf maar om Mij, jullie Jezus, die weent en lijdt door de snelheid waarmee het menselijk ras in een verderfelijk en zondig leven vervalt.

Boodschap: Tegenwoordig geloven minder mensen dan ooit in het Woord van God

dinsdag 28 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand eraan twijfelen dat ze de Waarheid in het Boek van Mijn Vader, de allerheiligste Bijbel, kunnen vinden! 

Boodschap: God de Vader: Ik heb zeer lange tijd geduldig gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Wil bijeen te brengen

maandag 27 januari 2014

Mijn liefste dochter van Mij, hoeveel angst heb je terwijl het zo onnodig is. 

Boodschap: Het plan om elk spoor van Mij te verwijderen is van start gegaan

zondag 26 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, sta nooit toe dat de opvattingen van diegenen met bitterheid jegens dit werk in hun hart, je doen twijfelen aan Mijn missie voor de zielen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze verschijningen zullen dit voorjaar beginnen, zoals Mijn Zoon het opgedragen heeft

vrijdag 24 januari 2014

Mijn lief kind, laat het geweten zijn dat Ik nog eenmaal Mijn opwachting zal maken in al de Mariagrotten, die door de eeuwen heen door de Kerk van Mijn Zoon goedgekeurd werden.

Boodschap: De rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres zal eindelijk goed en werkelijk begrepen worden

vrijdag 24 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Moeder overal in de Mariale verschijningsplaatsen voor de laatste maal verschijnt, moeten jullie weten dat de wereld zal omkeren en eindelijk naar Mij toe zal lopen. 

Boodschap: God de Vader: De vrije wil, die de mensheid gegeven werd, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij weggetrokken werden

dinsdag 21 januari 2014

Mijn liefste dochter, Mijn Wil geschiede, want de tijd waarin de keuzevrijheid van de mens om alles naar eigen wens te doen, loopt stilaan ten einde.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze laatste medaille, die door de barmhartigheid van God door Mij naar jullie gebracht wordt, zal miljarden zielen naar het eeuwig leven trekken

maandag 20 januari 2014

Mijn lief kind, God wil echt iedere persoon, van echt elk geloof, redden – evenals diegenen die het bestaan van Hem en Zijn Zoon, Jezus Christus, ontkennen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie