Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wanneer jullie deze litanie bidden in tijden van grote beproevingen, zal Ik jullie verademing schenken

Ontvangen op woensdag 8 januari 2014

21.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat, wanneer jullie het Woord van God in de tijd van duisternis verdedigen, jullie allemaal elke genade van Mij nodig zullen hebben, als jullie je staande willen houden. Wanneer jullie Mij aanroepen om jullie ziel met Mijn bijzondere genaden te overspoelen, zal het jullie gemakkelijker vallen om Mij na te volgen.

Ik begiftig jullie allen, dappere en trouwe zielen, met deze bijzondere genaden. Wanneer jullie deze litanie bidden in tijden van grote beproevingen, zal Ik jullie verademing schenken.

Litanie (6) ‘Gift van genaden’

O liefste Jezus, mijn geliefde Redder,
Vervul mij met Uw liefde.
Vervul mij met Uw kracht.
Vervul mij met Uw wijsheid.
Vervul mij met Uw volharding.
Vervul mij met Uw nederigheid.
Vervul mij met Uw moed.
Vervul mij met Uw passie.
Amen.

Tot de zielen die deze in tijden van vervolging bidden: weet dat Ik deze genaden over jullie zal uitstorten. Jullie zullen rustiger, sterker en moediger worden terwijl jullie Mijn zwaar kruis naar de poorten van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde dragen. En het allerbelangrijkste, jullie zullen niet bezwijken voor de intimidatie die jullie in Mijn naam wellicht het hoofd zullen moeten bieden.

Jullie zullen op een vastberaden en waardige manier voortgaan terwijl jullie het Woord van God blijven handhaven. Wat iedereen betreft, die aan deze oproep gehoor geeft en deze bijzondere litanie bidt: jullie zullen in jullie hart een vreugde voelen, die er daarvoor niet was. Jullie zullen je ook zelfverzekerd voelen in de wetenschap dat jullie door de kracht van de Heilige Geest gezegend werden en in jullie hart zal altijd de waarheid heersen.

Ik bemin en zegen nu eenieder van jullie – in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Denk eraan dat Satan deze missie verafschuwt omdat hij er miljarden zielen door zal verliezen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn lieve kinderen, laat de haat tegen deze missie jullie hart niet verontrusten! Buig in plaats daarvan jullie hoofd in dankzegging voor het geschenk van het Boek der Waarheid in deze onrustwekkende tijden op aarde!

Boodschap: Bereid jullie altijd, elke dag, voor alsof de Waarschuwing morgen was, want deze zal jullie plotseling overvallen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij aangezien Ik over de komende Waarschuwing spreek! Zonder Mijn tussenkomst zou het grootste deel van de wereld zich in de afgrond van het Beest storten en nooit het Licht van God zien. 

Boodschap: Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen voor de Grote Dag van de Heer

woensdag 29 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, huil niet om jezelf maar om Mij, jullie Jezus, die weent en lijdt door de snelheid waarmee het menselijk ras in een verderfelijk en zondig leven vervalt.

Boodschap: Tegenwoordig geloven minder mensen dan ooit in het Woord van God

dinsdag 28 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand eraan twijfelen dat ze de Waarheid in het Boek van Mijn Vader, de allerheiligste Bijbel, kunnen vinden! 

Boodschap: God de Vader: Ik heb zeer lange tijd geduldig gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Wil bijeen te brengen

maandag 27 januari 2014

Mijn liefste dochter van Mij, hoeveel angst heb je terwijl het zo onnodig is. 

Boodschap: Het plan om elk spoor van Mij te verwijderen is van start gegaan

zondag 26 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, sta nooit toe dat de opvattingen van diegenen met bitterheid jegens dit werk in hun hart, je doen twijfelen aan Mijn missie voor de zielen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze verschijningen zullen dit voorjaar beginnen, zoals Mijn Zoon het opgedragen heeft

vrijdag 24 januari 2014

Mijn lief kind, laat het geweten zijn dat Ik nog eenmaal Mijn opwachting zal maken in al de Mariagrotten, die door de eeuwen heen door de Kerk van Mijn Zoon goedgekeurd werden.

Boodschap: De rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres zal eindelijk goed en werkelijk begrepen worden

vrijdag 24 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Moeder overal in de Mariale verschijningsplaatsen voor de laatste maal verschijnt, moeten jullie weten dat de wereld zal omkeren en eindelijk naar Mij toe zal lopen. 

Boodschap: God de Vader: De vrije wil, die de mensheid gegeven werd, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij weggetrokken werden

dinsdag 21 januari 2014

Mijn liefste dochter, Mijn Wil geschiede, want de tijd waarin de keuzevrijheid van de mens om alles naar eigen wens te doen, loopt stilaan ten einde.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze laatste medaille, die door de barmhartigheid van God door Mij naar jullie gebracht wordt, zal miljarden zielen naar het eeuwig leven trekken

maandag 20 januari 2014

Mijn lief kind, God wil echt iedere persoon, van echt elk geloof, redden – evenals diegenen die het bestaan van Hem en Zijn Zoon, Jezus Christus, ontkennen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie