Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Voorafgaand aan de Grote Dag van de Heer zal er veel aan Gods kinderen geopenbaard worden

Ontvangen op vrijdag 3 januari 2014

21.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, toen de profeten van weleer door God opgeroepen werden om de waarheid te verkondigen, liep geen enkele van hen over van enthousiasme met de kelk van het ware Woord van God dat hun gegeven werd. Het was zo overweldigend voor ieder van hen – van wie de meesten niet onderlegd waren in de woorden van de Schrift – en veel van wat er hun gegeven werd, hield geen steek voor hen. Maar de kracht van de Heilige Geest dreef hen en dat stelde hen in staat het Woord van God te spreken, precies zoals het hun gegeven werd. Velen krompen ineen van angst. Sommigen liepen weg. Diegenen die wegliepen, kwamen terug. Wanneer God een profeet zendt, wil dat zeggen dat er iets van grote betekenis door Hem gepland wordt. Profeten, boodschappers van God, openbaren aan de wereld enkel dat wat noodzakelijk is voor de redding van zielen.

Mijn dochter, laat het bekend worden dat deze missie degene zal zijn waarbij de stem van God, als ware het gedonder, waargenomen zal worden, wat in elk deel van de aarde merkbaar zal zijn. Er zal veel aan Gods kinderen geopenbaard worden voordat de Grote Dag van de Heer aanbreekt. Het is noodzakelijk dat dit gebeurt, want als Hij de mensheid niet zou waarschuwen, dan zou Hij zijn belofte die Hij deed aan de profeten – Mozes, Daniël en Johannes – niet nakomen. Wanneer God een belofte doet, wordt deze altijd vervuld.

Vrees nooit een ware profeet, want zij spreken de woorden die hun ter wille van jullie door God in de mond gelegd worden!

Het Woord van God aanhoren, dat vandaag de dag gesproken wordt, kan angst veroorzaken. Het kan overweldigend zijn en een zekere mate van bezorgdheid teweegbrengen. Maar zonder dat het Woord van God nieuw leven ingeblazen wordt, zonder dat ervoor gezorgd wordt dat het weer ademt en leeft onder jullie, zouden jullie de kloof – de afstand tussen jullie en God – te groot vinden. De kloof sluit zich nu aangezien Mijn woorden, die door Mijn Vader tot bij jullie gebracht worden, jullie troost zullen bezorgen – meer vreugde dan verdriet, meer moed dan angst en meer vertroosting dan geween.

Luister hier aandachtig naar, Mijn dochter! Jullie mogen Mij nooit proberen weg te duwen terwijl het enige wat Ik wil doen, erin bestaat om jullie allemaal in Mijn heilige armen te sluiten en jullie in Mijn Hart te trekken. Mijn Woord kan somber zijn, Mijn profetieën lastig om aan te horen en de goddeloze daden van de mens schokkend om aan te zien, maar vergeet nooit dat al deze dingen voorbij zullen gaan. Ze zullen vergeten worden. Ze zullen van weinig belang zijn. Want de wereld, het leven dat voor jullie ligt, zal grote vreugde en gelach met zich meebrengen aangezien de liefde van God in elke plaats, elk huis, iedere ziel en ieder hart voelbaar zal zijn.

Dit is het laatste deel van Mijn plan om de aarde en elk levend wezen te redden. Het zal veel moeilijkheden en beproevingen opleveren. Het meest pijnlijke van alles om te doorstaan, zal de wreedheid van de mens zijn en de afwijzing van Mij, Jezus Christus, zal in de ogen van Mijn Vader de laatste druppel zijn. Maar deze laatste confrontatie – voordat de mens van de vreselijke haat die in de wereld bestaat, afgeholpen zal worden – zal niet lang duren.

De macht van de Hemel valt niet te onderschatten, want voor Zijn vijanden zal het ingrijpen van Mijn Vader te krachtig zijn om te weerstaan. Wees dus in vrede! Accepteer Gods tussenkomst – Zijn grootse daad van liefde die door het Woord dat uit de mond van Zijn profeten komt, aan jullie geschonken wordt! Al deze dingen dienen om jullie te beschermen, jullie dichter bij Mij te brengen en een nieuw begin te creëren, waar geen einde aan zal komen.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Denk eraan dat Satan deze missie verafschuwt omdat hij er miljarden zielen door zal verliezen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn lieve kinderen, laat de haat tegen deze missie jullie hart niet verontrusten! Buig in plaats daarvan jullie hoofd in dankzegging voor het geschenk van het Boek der Waarheid in deze onrustwekkende tijden op aarde!

Boodschap: Bereid jullie altijd, elke dag, voor alsof de Waarschuwing morgen was, want deze zal jullie plotseling overvallen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij aangezien Ik over de komende Waarschuwing spreek! Zonder Mijn tussenkomst zou het grootste deel van de wereld zich in de afgrond van het Beest storten en nooit het Licht van God zien. 

Boodschap: Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen voor de Grote Dag van de Heer

woensdag 29 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, huil niet om jezelf maar om Mij, jullie Jezus, die weent en lijdt door de snelheid waarmee het menselijk ras in een verderfelijk en zondig leven vervalt.

Boodschap: Tegenwoordig geloven minder mensen dan ooit in het Woord van God

dinsdag 28 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand eraan twijfelen dat ze de Waarheid in het Boek van Mijn Vader, de allerheiligste Bijbel, kunnen vinden! 

Boodschap: God de Vader: Ik heb zeer lange tijd geduldig gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Wil bijeen te brengen

maandag 27 januari 2014

Mijn liefste dochter van Mij, hoeveel angst heb je terwijl het zo onnodig is. 

Boodschap: Het plan om elk spoor van Mij te verwijderen is van start gegaan

zondag 26 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, sta nooit toe dat de opvattingen van diegenen met bitterheid jegens dit werk in hun hart, je doen twijfelen aan Mijn missie voor de zielen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze verschijningen zullen dit voorjaar beginnen, zoals Mijn Zoon het opgedragen heeft

vrijdag 24 januari 2014

Mijn lief kind, laat het geweten zijn dat Ik nog eenmaal Mijn opwachting zal maken in al de Mariagrotten, die door de eeuwen heen door de Kerk van Mijn Zoon goedgekeurd werden.

Boodschap: De rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres zal eindelijk goed en werkelijk begrepen worden

vrijdag 24 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Moeder overal in de Mariale verschijningsplaatsen voor de laatste maal verschijnt, moeten jullie weten dat de wereld zal omkeren en eindelijk naar Mij toe zal lopen. 

Boodschap: God de Vader: De vrije wil, die de mensheid gegeven werd, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij weggetrokken werden

dinsdag 21 januari 2014

Mijn liefste dochter, Mijn Wil geschiede, want de tijd waarin de keuzevrijheid van de mens om alles naar eigen wens te doen, loopt stilaan ten einde.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze laatste medaille, die door de barmhartigheid van God door Mij naar jullie gebracht wordt, zal miljarden zielen naar het eeuwig leven trekken

maandag 20 januari 2014

Mijn lief kind, God wil echt iedere persoon, van echt elk geloof, redden – evenals diegenen die het bestaan van Hem en Zijn Zoon, Jezus Christus, ontkennen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie