Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Oproep aan de geestelijkheid : Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde

Ontvangen op vrijdag 27 januari 2012

23.50 u

Ik ben jouw geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet nooit dat je vervolgd zult worden wanneer je voor Mij werkt want de mensheid zal de waarheid niet graag horen wanneer Ik deze aan jou openbaar in deze tijd, de eindtijd.

Mijn heilig woord werd zolang onderdrukt maar dat zal niet langer het geval zijn.

Mijn stem zal over de hele wereld gehoord worden. Mijn liefde zal in al Mijn glorie geopenbaard worden en de mens zal eindelijk in staat zijn zichzelf te bevrijden van de ketenen van het kwaad die door Satan rond zijn enkels geplaatst werden.

Aangezien de waarheid de ziel van Mijn kinderen zal doordringen en hen de vrijheid zal brengen waarop zij al zo’n lange tijd gewacht hebben, zal dat jammer genoeg verdeeldheid veroorzaken.

Mijn geliefde gewijde dienaren, priesters en alle religieuze geestelijken binnen de Heilige Kerk, weet dat Ik van jullie allemaal houd.

Zo velen onder jullie hebben jullie leven aan Mij gegeven met edelmoedigheid van hart. Jullie zullen nu op Mij moeten steunen.

Jullie moeten te allen tijde bidden om leiding om sterk te blijven in jullie geloof en om onderscheidingsvermogen.

Verlies Mij geen moment uit het oog !

Ik heb jullie nodig om Mijn kudde voor te bereiden teneinde Mij te verwelkomen tijdens Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde.

Jullie zullen moeten volharden en niet toelaten dat jullie afgebracht worden van jullie liefde voor Mij hoe sterk jullie ook onder druk gezet worden.

Jullie zijn Mijn ware leerlingen en Ik moet jullie dringend verzoeken om jullie wapens op te nemen om Mijn Kerk te redden. Deze ware kerk, gegrondvest op de rots door Mijn geliefde leerling Petrus, zal nooit ten onder gaan.

De vijand mag misschien geloven dat deze vernietigd gaat worden maar dat zou een dwaze veronderstelling zijn.

Niemand zal of kan Mijn Kerk vernietigen. Zij zal uit de as herrijzen om Mijn glorie te verkondigen wanneer Ik wederkom om Mijn Koninkrijk op aarde veilig te stellen.

Jullie mogen Mij, jullie geliefde Redder, nooit ofte nimmer verlaten.

Want zonder Mij is er geen licht. Zonder licht is er geen toekomst.

Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke geestelijken.

O mijn geliefde Jezus,
Houd mij sterk en houd de vlam van mijn liefde voor U brandend,
op elk moment van mijn dag.
Laat deze vlam van liefde voor U nooit flakkeren of uitdoven.
Sta nooit toe dat ik verzwak bij bekoring.
Geef mij de nodige genaden
om mij te houden aan mijn roeping, mijn toewijding en mijn getrouwheid
en om de Leer van de rechtgelovige Katholieke Kerk te handhaven.
Ik bied U te allen tijde mijn trouw aan.
Ik beloof mijn inzet om te strijden in Uw strijdmacht
opdat de Katholieke Kerk weer in glorie kan opstaan om U, lieve Jezus,
te verwelkomen wanneer U wederkomt.
Amen.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Koning van de hele mensheid

Bekijk ook zeker...

Kruistochtgebed 22:

‘Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk’

Boodschap: Jezus kondigt een volle aflaat af voor totale absolutie

dinsdag 31 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheug Ik Mij over de liefde die Mij betoond wordt door Mijn dierbare volgelingen van wie de liefde zo nauw verweven is met Mijn Heilig Hart.

Boodschap: De H. Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op de Waarschuwing

maandag 30 januari 2012

Mijn kind, hoewel Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te bedekken met Zijn stralen van barmhartigheid, moet Ik jullie met een bezwaard hart zeggen dat veel mensen zullen sterven tijdens de Waarschuwing.

Boodschap: Mijn goddelijke barmhartigheid gaat verwezenlijkt worden zoals dit geopenbaard werd aan de Heilige Faustina

zondag 29 januari 2012

Ik, jullie Jezus, wens de wereld mee te delen dat Mijn goddelijke barmhartigheid verwezenlijkt gaat worden zoals dit geopenbaard werd aan Mijn dochter Helena, de Heilige Faustina.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid met heel jullie hart voor Paus Benedictus!

zaterdag 28 januari 2012

Mijn kind, de macht van Satan wordt met de dag zwakker terwijl de Heilige Geest Zijn vleugels blijft uitspreiden over al Gods kinderen.

Boodschap: Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid over de verdorven sekte die het Vaticaan is binnengedrongen

donderdag 26 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de volledige waarheid, over de mysteries van het Goddelijk Rijk, aan de wereld geopenbaard wordt.

Boodschap: H. Maagd Maria : Er wordt een nucleaire oorlog met Iran beraamd

woensdag 25 januari 2012

Mijn kind, er gebeurt momenteel veel in de wereld aangezien het leger van Satan overal chaos blijft verspreiden.

Boodschap: Goed nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd

dinsdag 24 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, je Jezus, die vandaag naar jou komt om je het goede nieuws voor de wereld te geven.

Boodschap: Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de ziel van de atheïsten

maandag 23 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt onherkenbaar te veranderen.

Boodschap: De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen beschouwd worden als ketters.

zaterdag 21 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn boodschappers in de wereld, voorbestemd om Mijn heilig woord te verspreiden, hebben elk een andere rol gekregen. Geen twee dezelfde.

Boodschap: Het verzegelde Boek der Waarheid zal geopend worden als voorbereiding op Mijn Tweede Komst

vrijdag 20 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet nodig om je zorgen te maken over de menselijke opinie.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie