Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Goed nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd

Ontvangen op dinsdag 24 januari 2012
16.55 u
Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, je Jezus, die vandaag naar jou komt om je het goede nieuws voor de wereld te geven.

Veel gebed en lijden, opgeofferd door Mijn vele uitverkoren zielen op aarde, heeft er toe geleid dat er nog veel meer kinderen van God thans gered kunnen worden.

Indien jullie de kracht van het offer en gebed begrepen, kinderen, zouden jullie nooit ophouden met bidden.

God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd.

Dit betekent dat velen zich zullen bekeren tijdens de Waarschuwing en diegenen die dit niet doen, kunnen gered worden door de kracht van het gebed.

Het betekent niet dat iedereen gered zal worden want, jammer genoeg, zal dat niet zo zijn.

Deze verharde mensen, die de grootste trouw betonen aan Satan en de kwaadaardige sekten die hij in de wereld beheerst, zullen niet gered willen worden.

In plaats daarvan zullen zij kiezen voor een ander paradijs. Men laat hen geloven dat er een paradijs bestaat buiten datgene dat aan de mensheid door Mijn Vader beloofd werd.

Dit valse paradijs, waarin de satanische volgelingen van het Beest geloven, bestaat niet.

Het werd door Satan tot stand gebracht in de gedachten van zijn leerlingen en is gewoonweg een illusie. Dat is wat er beloofd wordt.

De duistere zielen geloven in een andere wereld, een ander wezenlijk bestaan waarin God niet bestaat.

Zij geloven in andere levensvormen, andere schepselen en een vreedzaam regime wat allemaal gebaseerd is op een leugen.

Niets daarvan is echt, kinderen. Dit alles bestaat niet, en kan ook niet bestaan, omdat het niet door Mijn Vader geschapen werd.

God, de Almachtige Vader, heeft het hele universum geschapen – de sterren, de planeten en de aarde alsook al de ruimte daartussen.

Bid voor diegenen die dergelijke cultussen aanhangen.

Bid dat meer van Mijn kinderen deze spirituele uitwegen, die niet van God komen, niet meer opzoeken doordat zij in pijn verkeren.

Bid nu, als dankzegging voor dit bijzonder geschenk dat nu door Mijn Vader aan de mensheid wordt aangeboden in dit kruistochtgebed.

Kruistochtgebed (21) ‘Dankzegging aan God de Vader voor de redding van de mensheid’

Wij prijzen en danken U,
O Heilige God, Almachtige Schepper van de mensheid,
voor de liefde en het mededogen dat U voor de mensheid hebt.

Wij danken U voor het geschenk van redding
dat U aan Uw arme kinderen schenkt.

Wij smeken U, O Heer,
om diegenen te redden die de Boze volgen.
Dat hun hart geopend zal worden
voor de waarheid over hun eeuwig leven. Amen.

Verheug jullie, kinderen, om dit grootse geschenk! Maar voor jullie is er nog veel werk aan de winkel om de zielen te helpen. Want veel van jullie broeders en zusters zullen koppig gekant blijven tegen de waarheid van Mijn heilig Woord.

Jullie geliefde Jezus
Redder van de hele mensheid

Bekijk ook zeker...

Kruistochtgebed 21:

‘Dankzegging aan God de Vader voor de redding van de mensheid’

Boodschap: Jezus kondigt een volle aflaat af voor totale absolutie

dinsdag 31 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheug Ik Mij over de liefde die Mij betoond wordt door Mijn dierbare volgelingen van wie de liefde zo nauw verweven is met Mijn Heilig Hart.

Boodschap: De H. Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op de Waarschuwing

maandag 30 januari 2012

Mijn kind, hoewel Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te bedekken met Zijn stralen van barmhartigheid, moet Ik jullie met een bezwaard hart zeggen dat veel mensen zullen sterven tijdens de Waarschuwing.

Boodschap: Mijn goddelijke barmhartigheid gaat verwezenlijkt worden zoals dit geopenbaard werd aan de Heilige Faustina

zondag 29 januari 2012

Ik, jullie Jezus, wens de wereld mee te delen dat Mijn goddelijke barmhartigheid verwezenlijkt gaat worden zoals dit geopenbaard werd aan Mijn dochter Helena, de Heilige Faustina.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid met heel jullie hart voor Paus Benedictus!

zaterdag 28 januari 2012

Mijn kind, de macht van Satan wordt met de dag zwakker terwijl de Heilige Geest Zijn vleugels blijft uitspreiden over al Gods kinderen.

Boodschap: Oproep aan de geestelijkheid : Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde

vrijdag 27 januari 2012

Ik ben jouw geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

Boodschap: Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid over de verdorven sekte die het Vaticaan is binnengedrongen

donderdag 26 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de volledige waarheid, over de mysteries van het Goddelijk Rijk, aan de wereld geopenbaard wordt.

Boodschap: H. Maagd Maria : Er wordt een nucleaire oorlog met Iran beraamd

woensdag 25 januari 2012

Mijn kind, er gebeurt momenteel veel in de wereld aangezien het leger van Satan overal chaos blijft verspreiden.

Boodschap: Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de ziel van de atheïsten

maandag 23 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt onherkenbaar te veranderen.

Boodschap: De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen beschouwd worden als ketters.

zaterdag 21 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn boodschappers in de wereld, voorbestemd om Mijn heilig woord te verspreiden, hebben elk een andere rol gekregen. Geen twee dezelfde.

Boodschap: Het verzegelde Boek der Waarheid zal geopend worden als voorbereiding op Mijn Tweede Komst

vrijdag 20 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet nodig om je zorgen te maken over de menselijke opinie.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie