Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid over de verdorven sekte die het Vaticaan is binnengedrongen

Ontvangen op donderdag 26 januari 2012

21.40 u

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de volledige waarheid, over de mysteries van het Goddelijk Rijk, aan de wereld geopenbaard wordt.

De waarheid wordt al geruime tijd verborgen. De erkenning van Mijn goddelijke tussenkomst in de wereld – door wonderen, verschijningen en goddelijke mededelingen aan uitverkoren zielen – werd gedurende vele jaren door Mijn Kerk aan de kant geschoven.

Waarom Mijn Kerk de waarheid wilde onderdrukken, terwijl het nodig was om overal het geloof van Mijn kinderen te versterken, is enkel bij hen bekend.

Elke ware ziener(es) van Mij en Mijn Gezegende Moeder werd aanvankelijk genegeerd en met minachting behandeld door Mijn Kerk.

Mijn dochter, zelfs het laatste geheim van Fatima werd niet aan de wereld gegeven omdat het de waarheid onthulde over de verdorven sekte van Satan die het Vaticaan is binnengedrongen.

Het laatste gedeelte van het geheim werd niet geopenbaard om de goddeloze sekte, die in groten getale het Vaticaan is binnengedrongen sinds de verschijning van Mijn Moeder in het heiligdom van Fatima, te beschermen.

Mijn dochter Lucia werd het zwijgen opgelegd door de machten die een deel van het Vaticaan beheersen waarover Mijn arme geliefde Pausen weinig controle hebben.

Kijk hoe zij niet enkel de waarheid van Mijn Leer verdraaid hebben maar ook nieuwe methodes van katholieke verering ingevoerd hebben die Mij en Mijn Eeuwige Vader beledigen.

De Katholieke Kerk is de ene ware Kerk en als zodanig is zij het belangrijkste doelwit van Satan en zijn goddeloze sekte.

De waarheid komt van Mij.

De waarheid maakt dat de mensheid zich ongemakkelijk voelt omdat het persoonlijke opoffering met zich mee kan brengen. De waarheid wekt in sommige gevallen verontwaardiging op en wordt vaak aanzien als ketterij.

Toch kan alleen de waarheid jullie bevrijden van de leugens. De leugens die afkomstig zijn van Satan en die een zware last vormen op jullie ziel.

De tijd is aangebroken om de waarheid aan het licht te brengen in een wereld vol leugens.

Mijn dochter, er werden Mijn kinderen zoveel leugens voorgehouden door valse religies, valse goden, bedrieglijke kerkleiders, bedrieglijke politieke leiders en organisaties alsook de bedrieglijke media.

Zoveel waarheid wordt verborgen. Wanneer echter de waarheid, over wat er in de wereld gaande is, vandaag de dag onthuld werd, zouden zeer weinig mensen deze aanvaarden.

Hetzelfde geldt voor de Tien Geboden van Mijn Vader. Dit zijn de regels die door Mijn Eeuwige Vader vastgelegd werden en aan Zijn profeet Mozes gegeven.

De waarheid verandert nooit hoezeer de mensheid ook probeert om deze te veranderen.

De Geboden van Mijn Vader worden niet langer aanvaard, zelfs niet onder de Christelijke Kerken.

Gij zult niet doden, wil zeggen dat je geen andere mensen mag doden. Dit heeft geen betrekking op zelfverdediging maar wel op elke andere omstandigheid.

Geen mens kan moord – abortus, executie of euthanasie – rechtvaardigen. Geen enkele!

Dit is een doodzonde en de straf bestaat uit een eeuwig leven in de hel.

Aanvaarden Mijn kinderen dit, Mijn dochter? Neen, zij nemen zelfs wetten aan die het niet alleen aanvaardbaar maken maar ook verontschuldigbaar in de ogen van God. Maar dat is het niet!

Elk van de Tien Geboden van Mijn Vader wordt iedere dag overtreden.

Toch predikt Mijn Kerk nooit over de ernst van de zonde. Zij zeggen de mensen nooit dat zij naar de hel zullen gaan als ze een doodzonde zouden begaan en geen berouw tonen. 

Mijn Hart is diep gewond.

Zij, Mijn Kerken overal ter wereld, prediken de waarheid niet.

Veel van Mijn gewijde dienaren geloven niet langer in de hoedanigheid van de hel of het vagevuur.

Zij aanvaarden de Geboden van Mijn Vader niet. Zij verontschuldigen elke zonde.

Zij praten over de barmhartigheid van Mijn Vader maar laten het na om de gevolgen uit te leggen van het sterven in staat van doodzonde. Door hun taken, die hen opgedragen werden, niet te vervullen, beledigen ze Mij ten zeerste.

In veel gevallen zijn zij verantwoordelijk voor het verlies van zoveel zielen.

Word wakker voor de waarheid, jullie allen die belijden te geloven in God, de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen en weet het volgende.

Er is maar één waarheid !

Er kan niet meer dan één waarheid zijn !

Iets anders dan de waarheid is een leugen en is niet afkomstig van Mijn Hemelse Vader, God de Almachtige Schepper van alle dingen.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Boodschap: Jezus kondigt een volle aflaat af voor totale absolutie

dinsdag 31 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheug Ik Mij over de liefde die Mij betoond wordt door Mijn dierbare volgelingen van wie de liefde zo nauw verweven is met Mijn Heilig Hart.

Boodschap: De H. Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op de Waarschuwing

maandag 30 januari 2012

Mijn kind, hoewel Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te bedekken met Zijn stralen van barmhartigheid, moet Ik jullie met een bezwaard hart zeggen dat veel mensen zullen sterven tijdens de Waarschuwing.

Boodschap: Mijn goddelijke barmhartigheid gaat verwezenlijkt worden zoals dit geopenbaard werd aan de Heilige Faustina

zondag 29 januari 2012

Ik, jullie Jezus, wens de wereld mee te delen dat Mijn goddelijke barmhartigheid verwezenlijkt gaat worden zoals dit geopenbaard werd aan Mijn dochter Helena, de Heilige Faustina.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid met heel jullie hart voor Paus Benedictus!

zaterdag 28 januari 2012

Mijn kind, de macht van Satan wordt met de dag zwakker terwijl de Heilige Geest Zijn vleugels blijft uitspreiden over al Gods kinderen.

Boodschap: Oproep aan de geestelijkheid : Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde

vrijdag 27 januari 2012

Ik ben jouw geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

Boodschap: H. Maagd Maria : Er wordt een nucleaire oorlog met Iran beraamd

woensdag 25 januari 2012

Mijn kind, er gebeurt momenteel veel in de wereld aangezien het leger van Satan overal chaos blijft verspreiden.

Boodschap: Goed nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd

dinsdag 24 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, je Jezus, die vandaag naar jou komt om je het goede nieuws voor de wereld te geven.

Boodschap: Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de ziel van de atheïsten

maandag 23 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt onherkenbaar te veranderen.

Boodschap: De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen beschouwd worden als ketters.

zaterdag 21 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn boodschappers in de wereld, voorbestemd om Mijn heilig woord te verspreiden, hebben elk een andere rol gekregen. Geen twee dezelfde.

Boodschap: Het verzegelde Boek der Waarheid zal geopend worden als voorbereiding op Mijn Tweede Komst

vrijdag 20 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet nodig om je zorgen te maken over de menselijke opinie.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie