Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen beschouwd worden als ketters.

Ontvangen op zaterdag 21 januari 2012

13.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn boodschappers in de wereld, voorbestemd om Mijn heilig woord te verspreiden, hebben elk een andere rol gekregen. Geen twee dezelfde.

Daarom mogen Mijn boodschappers nooit alle boodschappen dooreenhalen door deze met elkaar te vergelijken.

Jij, Mijn dochter, werd als zevende boodschapper uitgekozen om Mijn kinderen te informeren over de waarheid. Een groot gedeelte van Mijn waarheid werd reeds aan jou gegeven maar er gaat nu nog meer komen.

Door de geheimen daarin vervat, zal je – wanneer deze geopenbaard worden – belachelijk gemaakt, bespot en voor gek versleten worden.

Deze boodschappen moeten helpen om Mijn mensen te zuiveren, met inbegrip van diegenen die de roep om Mij te volgen aanvaarden alsook die zielen die verstoken van liefde en koud van hart zijn.

Zonder deze reiniging kan de aarde niet gezuiverd worden. Deze moet gezuiverd worden zodat ze het waardig wordt dat Ik er weer op wandel.

Mijn kinderen moeten zich verheugen. Angst is iets dat niet van Mij komt.

Angst is afkomstig van het kwaad. Maar jullie zouden vergeven en gerechtvaardigd worden wanneer jullie vrezen voor die zielen die blind rondwaren. Niet omdat zij niet kúnnen zien maar omdat zij ervoor kiezen om niet te zien.

Jullie plicht aan Mij, Mijn geliefde strijdmacht van volgelingen, is Mij te helpen om de weg voor te bereiden op Mijn aanstaande goddelijke Rijk op aarde.

Ik heb jullie hulp nodig. Ik heb jullie gebeden nodig. Jullie gebeden zullen het werk verzwakken van zowel de Antichrist als van de Valse Profeet die plaats zal nemen op de Heilige Stoel te Rome.

Al Mijn kinderen moeten weten dat Ik totaal vergevingsgezind ben. Zelfs diegenen die betrokken zijn bij de satanische groeperingen waarover Ik spreek, kunnen behoed worden voor een nog verder afdalen naar beneden tot aan de poorten van de hel.

De zonde kan door gebed afgezwakt worden. Jullie moeten niet ten strijde trekken en met opgeheven vuisten vechten. Al wat jullie moeten doen is bidden.

Mijn Nieuw Paradijs is prachtig, kinderen. Heel veel voorbereiding werd voltrokken met dezelfde wonderwerken als die aan Adam en Eva aangeboden werden en die zij door de zonde verworpen hebben.

Jullie, Mijn volgelingen, zullen profiteren van het mooie Nieuwe Paradijs op aarde, waarover Ik zal regeren.

Omdat jullie, van deze generatie, uitgekozen werden om te genieten van dit Paradijs, mogen jullie niet ophouden met jullie werk om Mij te helpen al Mijn kinderen met Mij mee te nemen naar Mijn glorieus Koninkrijk.

Mijn kinderen, wees jullie er echter van bewust dat de Valse Profeet jullie zal doen geloven dat ook hij jullie voorbereidt op een soortgelijke paradijselijke plaats.

Zijn leugens zullen een naïeve groep van katholieke volgelingen betoveren. Hij zal een wonderlijke en liefdevolle uiterlijke uitstraling vertonen en al Mijn kinderen in de Katholieke Kerk zullen verward zijn.

Eén teken waarop gelet moet worden, zal zijn trots en arrogantie zijn, verborgen achter een bedrieglijke uiterlijke nederigheid. Mijn kinderen zullen zo voor de gek gehouden worden waardoor ze zullen denken dat hij een uitzonderlijke en zuivere ziel is.

Hij zal behandeld worden als een levende heilige. Niet één woord uit zijn mond zal in twijfel getrokken worden.

Het zal ook lijken dat hij bovennatuurlijke gaven heeft en de mensen zullen ogenblikkelijk geloven dat hij wonderen kan verrichten.

Iedereen die zich tegen hem verzet zal bekritiseerd worden en beschouwd als een ketter.

Al zulke zielen, die ervan beschuldigd worden ketters te zijn, zullen terzijde geschoven worden en ‘voor de leeuwen gegooid’.

Alle waarheid betreffende Mijn Leer zal verdraaid worden. Alles zal een leugen zijn. De vervolging zal zich langzaam ontwikkelen en zal aanvankelijk subtiel zijn.

Mijn ware gewijde dienaren zullen de Heilige Mis heimelijk moeten opdragen en in veel gevallen niet in een katholieke kerk.

Zij zullen de Heilige Missen moeten opdragen in toevluchtsoorden. Kinderen, wanneer dit gebeurt, mogen jullie de hoop niet verliezen. Dit zal binnen een korte tijdsperiode voorbij zijn.

Bid gewoon voor deze zielen die, door hun gelofte aan de Valse Profeet, de Allerheiligste Drieëenheid – die het waarachtig fundament is waarop de Katholieke Kerk gebouwd werd – zullen vergeten.

Veel religies volgen slechts één wezen van de Allerheiligste Drieëenheid. Sommigen vereren de Vader. Anderen de Zoon. Maar ze zijn allen één, Mijn dochter.

Er is maar één ware God. Dat is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, drie afzonderlijke personen in één goddelijk Wezen. Aan alle religies zal spoedig de waarheid gegeven worden en velen zullen dit heilig mysterie aanvaarden.

Volg Mij op de weg van de redding want jullie, Mijn volgelingen, hebben een glorieuze toekomst voor jullie liggen maar jullie moeten sterk blijven.

Dit is de uitverkoren generatie voor Mijn Nieuw Paradijs op aarde.

Wijs dit glorieus geschenk van leven, dat in al zijn pracht schittert, niet af. Niet één ziel zal iets tekort komen. Mijn Nieuw Paradijs op aarde zal een tijdperk van vrede en geluk zijn, zonder zonde.

Dit is de goddelijke Wil van Mijn Vader en het was Zijn belofte aan de mensheid vanaf het begin.

Wees vreugdevol en gelukkig want jullie hebben veel om naar uit te kijken, kinderen.

De komende beproevingen zullen in het niet verzinken zodra jullie getuige zullen zijn van het glorieus Koninkrijk dat op jullie wacht.

Ik houd van jullie, kinderen. Ik weet dat jullie van Mij houden. Daardoor vraag Ik jullie om liefde te betonen aan diegenen die blind zijn voor Mijn Heilige Geest.

Bid voor hen, bij elke gelegenheid, opdat zij opnieuw de waarheid over Mijn belofte, die Ik deed aan de mensheid toen Ik stierf om jullie eeuwige redding te bewerkstelligen, kunnen zien.

Jullie geliefde Jezus

Redder van de hele mensheid

Boodschap: Jezus kondigt een volle aflaat af voor totale absolutie

dinsdag 31 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheug Ik Mij over de liefde die Mij betoond wordt door Mijn dierbare volgelingen van wie de liefde zo nauw verweven is met Mijn Heilig Hart.

Boodschap: De H. Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op de Waarschuwing

maandag 30 januari 2012

Mijn kind, hoewel Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te bedekken met Zijn stralen van barmhartigheid, moet Ik jullie met een bezwaard hart zeggen dat veel mensen zullen sterven tijdens de Waarschuwing.

Boodschap: Mijn goddelijke barmhartigheid gaat verwezenlijkt worden zoals dit geopenbaard werd aan de Heilige Faustina

zondag 29 januari 2012

Ik, jullie Jezus, wens de wereld mee te delen dat Mijn goddelijke barmhartigheid verwezenlijkt gaat worden zoals dit geopenbaard werd aan Mijn dochter Helena, de Heilige Faustina.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid met heel jullie hart voor Paus Benedictus!

zaterdag 28 januari 2012

Mijn kind, de macht van Satan wordt met de dag zwakker terwijl de Heilige Geest Zijn vleugels blijft uitspreiden over al Gods kinderen.

Boodschap: Oproep aan de geestelijkheid : Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde

vrijdag 27 januari 2012

Ik ben jouw geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

Boodschap: Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid over de verdorven sekte die het Vaticaan is binnengedrongen

donderdag 26 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de volledige waarheid, over de mysteries van het Goddelijk Rijk, aan de wereld geopenbaard wordt.

Boodschap: H. Maagd Maria : Er wordt een nucleaire oorlog met Iran beraamd

woensdag 25 januari 2012

Mijn kind, er gebeurt momenteel veel in de wereld aangezien het leger van Satan overal chaos blijft verspreiden.

Boodschap: Goed nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd

dinsdag 24 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, je Jezus, die vandaag naar jou komt om je het goede nieuws voor de wereld te geven.

Boodschap: Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de ziel van de atheïsten

maandag 23 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt onherkenbaar te veranderen.

Boodschap: Het verzegelde Boek der Waarheid zal geopend worden als voorbereiding op Mijn Tweede Komst

vrijdag 20 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet nodig om je zorgen te maken over de menselijke opinie.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie