Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn goddelijke barmhartigheid gaat verwezenlijkt worden zoals dit geopenbaard werd aan de Heilige Faustina

Ontvangen op zondag 29 januari 2012

21.18 u

Ik, jullie Jezus, wens de wereld mee te delen dat Mijn goddelijke barmhartigheid verwezenlijkt gaat worden zoals dit geopenbaard werd aan Mijn dochter Helena, de Heilige Faustina.

Dit mysterie zal geopenbaard worden aangezien iedereen getuige zal zijn van de finale manifestatie van Mijn stralen van barmhartigheid voor de redding van de mensheid.

Diegenen die jou bespotten, Mijn dochter, en zeggen dat dit mysterie reeds aan de wereld geopenbaard werd, moeten het volgende weten.

Hoeveel mensen in de wereld van vandaag kennen Mijn belofte van goddelijke barmhartigheid ? Zeer weinigen, waaronder ook jij, Mijn dochter.

Wisten Mijn volgelingen niet dat Ik zou terugkomen om de wereld voor te bereiden op deze grootse gebeurtenis ?

Ik bereid Mijn kinderen altijd voor op dergelijke gebeurtenissen. Mijn Eeuwige Vader stuurt profeten de wereld in met slechts één doel : om jullie een gepaste waarschuwing te geven zodat de zielen niet onverhoeds overvallen worden. Geniet van dit geschenk van profetie ! Wijs het niet af !

Denk nooit dat jullie alles over Mijn wegen weten. Want hoewel jullie misschien van Mij houden, kennen jullie Mij niet altijd of begrijpen Mijn wegen niet.

Tot ieder van jullie die Mijn profeten bespotten : denk eraan dat jullie niet hen bespotten maar Mij. Zij zijn gewoon de instrumenten.

Mijn kinderen, jullie mogen er nooit van uitgaan dat jullie Mij echt kennen want als jullie dat deden, zouden jullie Mij nooit verloochenen.

Vandaag echter ontkennen jullie nog altijd, net zoals Mijn leerlingen deden toen ik in hun midden liep, dat Ik het ben die jullie naar Mij toe trekt.

Jullie steken de linkerhand naar Mij uit en met de rechterhand slaan jullie Mij.

Horen jullie niet dat Ik nu tot jullie spreek ? Zo niet, ga dan rustig zitten en bid tot Mij zodat Ik jullie vermoeide hart kan vervullen met het vuur van Mijn Heilige Geest.

Ik houd van jullie en als jullie Mij in je hart willen toelaten, zonder jullie stalen pantser dat Mij tegenhoudt, zal Ik jullie bevrijden.

Wanneer jullie je ogen openen en zien dat Ik het ben, jullie goddelijke Redder, die met jullie spreekt, volg Mij dan op de weg naar het Nieuwe Paradijs met liefde en vreugde in jullie hart.

Laat niet toe dat de Boze twijfel zaait in jullie gedachten. Bid dat jullie sterk genoeg zullen zijn, nederig van ziel en geest, om jullie in Mijn armen te storten.

Pas wanneer jullie tot Mij komen zoals een kind, zullen jullie werkelijk vrede vinden in jullie ziel. Dit is de enige manier om Mij toe te laten in jullie hart.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: Jezus kondigt een volle aflaat af voor totale absolutie

dinsdag 31 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheug Ik Mij over de liefde die Mij betoond wordt door Mijn dierbare volgelingen van wie de liefde zo nauw verweven is met Mijn Heilig Hart.

Boodschap: De H. Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op de Waarschuwing

maandag 30 januari 2012

Mijn kind, hoewel Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te bedekken met Zijn stralen van barmhartigheid, moet Ik jullie met een bezwaard hart zeggen dat veel mensen zullen sterven tijdens de Waarschuwing.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid met heel jullie hart voor Paus Benedictus!

zaterdag 28 januari 2012

Mijn kind, de macht van Satan wordt met de dag zwakker terwijl de Heilige Geest Zijn vleugels blijft uitspreiden over al Gods kinderen.

Boodschap: Oproep aan de geestelijkheid : Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde

vrijdag 27 januari 2012

Ik ben jouw geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

Boodschap: Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid over de verdorven sekte die het Vaticaan is binnengedrongen

donderdag 26 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de volledige waarheid, over de mysteries van het Goddelijk Rijk, aan de wereld geopenbaard wordt.

Boodschap: H. Maagd Maria : Er wordt een nucleaire oorlog met Iran beraamd

woensdag 25 januari 2012

Mijn kind, er gebeurt momenteel veel in de wereld aangezien het leger van Satan overal chaos blijft verspreiden.

Boodschap: Goed nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd

dinsdag 24 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, je Jezus, die vandaag naar jou komt om je het goede nieuws voor de wereld te geven.

Boodschap: Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de ziel van de atheïsten

maandag 23 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt onherkenbaar te veranderen.

Boodschap: De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen beschouwd worden als ketters.

zaterdag 21 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn boodschappers in de wereld, voorbestemd om Mijn heilig woord te verspreiden, hebben elk een andere rol gekregen. Geen twee dezelfde.

Boodschap: Het verzegelde Boek der Waarheid zal geopend worden als voorbereiding op Mijn Tweede Komst

vrijdag 20 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet nodig om je zorgen te maken over de menselijke opinie.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie