Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het verzegelde Boek der Waarheid zal geopend worden als voorbereiding op Mijn Tweede Komst

Ontvangen op vrijdag 20 januari 2012

20.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet nodig om je zorgen te maken over de menselijke opinie.

De inzichten van de mensheid zijn niets in vergelijking met Mijn heilige woorden die jou gegeven worden.

Mijn woord gaat boven alles. Geen enkel ander inzicht, strijdig met Mijn woord, mag jou verontrusten.

Mijn dochter, Ik heb thans weinig tijd om de mensheid te redden.

Mijn dochter, er zal nu zoveel van jou verwacht worden en zo snel dat je niet in staat zult zijn om op adem te komen.

Er worden nu veel openbaringen aan jou meegedeeld zodat Mijn kinderen weten hoe ze zichzelf gepast kunnen voorbereiden.

Wanneer je zou toestaan dat afleidingen, zoals de meningen of inzichten van mensen, jouw tijd onnodig in beslag nemen dan zal dat jou afhouden van het werk dat écht belangrijk is.

Sta Mij toe om je op dit moment te vervullen met liefde en troost.

De Waarschuwing is heel dichtbij. Zodra Mijn stralen van barmhartigheid de hele wereld omhullen zal iedereen, die in Mij gelooft, tot inkeer komen.

Diegenen die Mijn boodschappen, aan jou gegeven, aan de kaak stellen en die Mij liefhebben, zullen terugkeren naar Mijn Heilig Hart met liefde en vreugde in hun ziel.

De Waarschuwing zal nauwelijks plaatsgevonden hebben of een aantal gebeurtenissen zullen zich voordoen.

De Antichrist en zijn groepering zal, hoewel verzwakt ten gevolge van de wereldwijde schuldbekentenis, zijn overmeestering van Mijn Heilige Kerk van binnenuit beginnen plannen.

 Mijn strijdmacht zal stelling nemen en beginnen strijden om de Heilige Katholieke Kerk te redden van de ondergang. Zij, de Valse Profeet en zijn volgelingen, zullen niet winnen, Mijn dochter, maar hoe huil Ik om die gewijde dienaren van Mij die zullen afhaken.

Zij zullen zo misleid worden dat zij zullen denken dat ze de strenggelovige Katholieke Kerk volgen.

In feite zullen zij partij kiezen voor de Valse Profeet die met trots en minachting in zijn hart zal heersen over Mijn Heilige Stoel.

Jij, Mijn dochter, moet Mijn kinderen vragen om intens te bidden om deze gruwel te beperken.

Ik heb gebed nodig om de zielen van Mijn arme misleide priesters, bisschoppen en kardinalen, die blind zijn voor de waarheid, te redden.

De Heilige Stoel van Petrus zal ontheiligd worden door de gevallen engelen van Satan samen met de Antichrist en zijn diverse organisaties.

Zij zijn allen één, Mijn dochter, voortgekomen uit Satan.

Ik weet dat dit angstaanjagend is maar het zal niet lang duren. Gebed en veel daarvan zal deze gebeurtenissen matigen en zal helpen om deze af te wenden.

Bereid jullie ziel nu voor, kinderen, door zo snel mogelijk te gaan biechten als jullie katholiek zijn. Zo niet, spoor Ik jullie allemaal aan met zuiverheid van hart te vragen om verlossing van jullie zonden.

 Dit zal jullie lijden, door de boetedoening bij de Waarschuwing, verlichten. Daarna moeten jullie bidden om vrede op aarde.

De voorbereidingen op Mijn Tweede Komst zullen beginnen onmiddellijk nadat de Waarschuwing heeft plaatsgevonden.

Het verzegelde Boek der Waarheid zal geopend worden en de geheimen zullen door jou geopenbaard worden, Mijn dochter, zichtbaar voor de hele wereld.

 Mijn Boek der Waarheid zal aan de wereld gegeven worden opdat jullie ziel gezuiverd wordt in verbondenheid met Mij.

Pas dan zullen jullie klaar zijn om met Mij mee te gaan naar het tijdperk van Mijn Vaders goddelijke Wil, het tijdperk van Vrede, Mijn Nieuw Paradijs op aarde.

Jullie geliefde Jezus

Redder van de mensheid

Boodschap: Jezus kondigt een volle aflaat af voor totale absolutie

dinsdag 31 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheug Ik Mij over de liefde die Mij betoond wordt door Mijn dierbare volgelingen van wie de liefde zo nauw verweven is met Mijn Heilig Hart.

Boodschap: De H. Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op de Waarschuwing

maandag 30 januari 2012

Mijn kind, hoewel Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te bedekken met Zijn stralen van barmhartigheid, moet Ik jullie met een bezwaard hart zeggen dat veel mensen zullen sterven tijdens de Waarschuwing.

Boodschap: Mijn goddelijke barmhartigheid gaat verwezenlijkt worden zoals dit geopenbaard werd aan de Heilige Faustina

zondag 29 januari 2012

Ik, jullie Jezus, wens de wereld mee te delen dat Mijn goddelijke barmhartigheid verwezenlijkt gaat worden zoals dit geopenbaard werd aan Mijn dochter Helena, de Heilige Faustina.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid met heel jullie hart voor Paus Benedictus!

zaterdag 28 januari 2012

Mijn kind, de macht van Satan wordt met de dag zwakker terwijl de Heilige Geest Zijn vleugels blijft uitspreiden over al Gods kinderen.

Boodschap: Oproep aan de geestelijkheid : Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde

vrijdag 27 januari 2012

Ik ben jouw geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

Boodschap: Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid over de verdorven sekte die het Vaticaan is binnengedrongen

donderdag 26 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de volledige waarheid, over de mysteries van het Goddelijk Rijk, aan de wereld geopenbaard wordt.

Boodschap: H. Maagd Maria : Er wordt een nucleaire oorlog met Iran beraamd

woensdag 25 januari 2012

Mijn kind, er gebeurt momenteel veel in de wereld aangezien het leger van Satan overal chaos blijft verspreiden.

Boodschap: Goed nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd

dinsdag 24 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, je Jezus, die vandaag naar jou komt om je het goede nieuws voor de wereld te geven.

Boodschap: Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de ziel van de atheïsten

maandag 23 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt onherkenbaar te veranderen.

Boodschap: De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen beschouwd worden als ketters.

zaterdag 21 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn boodschappers in de wereld, voorbestemd om Mijn heilig woord te verspreiden, hebben elk een andere rol gekregen. Geen twee dezelfde.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie