Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Ware Hemelse Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jezus kondigt een volle aflaat af voor totale absolutie

Ontvangen op dinsdag 31 januari 2012

21.30 u

Deze boodschap werd gedurende de Eucharistische aanbidding na anderhalf uur aan Maria van de Goddelijke Barmhartigheid gegeven.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheug Ik mij over de liefde die Mij betoond wordt door Mijn dierbare volgelingen van wie de liefde zo nauw verweven is met Mijn Heilig Hart.

Ik schep behagen in Mijn trouwe kinderen wier liefde voor Mij Mij zo’n vreugde bezorgt te midden van Mijn pijn.

Zij zijn het licht dat Mij de kracht bezorgt die nodig is om Mijn strijdmacht te leiden.

Dezen, Mijn uitverkoren kinderen, geloven dat het louter hun geloof was dat hen tot Mij gebracht heeft.

Wat zij niet beseffen, is dat Mijn Heilige Geest op hen neergedaald is, in het bijzonder op diegenen met een open hart, zodat zij zich konden aansluiten bij Mijn Restkerk op aarde.

Zij, Mijn geliefde volgelingen, die blijk geven van gehoorzaamheid, een vastberaden wil en zuivere liefde in hun hart, zullen het fundament zijn waarop Ik Mijn Kerk op aarde nu opnieuw zal opbouwen.

Mijn strijdmacht zal, door hun liefde voor Mij, nu zeer bijzondere genaden krijgen.

Ik verleen hen deze volle aflaat om hen in staat te stellen Mijn fakkel van vuur te dragen zodat zij de bekering kunnen verspreiden.

Dit geschenk van Mij zal hen in staat stellen om de waarheid over Mijn heilig woord uit te dragen opdat het overal waar ze komen de harten zal raken.

Zij moeten gedurende zeven opeenvolgende dagen dit kruistochtgebed (24) bidden en dan zullen zij het geschenk van een totale absolutie en de kracht van de Heilige Geest krijgen.

O mijn Jezus,
U bent het licht van de wereld
U bent de vlam die alle zielen raakt
Uw barmhartigheid en liefde kennen geen grenzen
Wij zijn het offer, dat U gebracht hebt door Uw kruisdood, niet waardig
Toch weten wij dat Uw liefde voor ons groter is dan de liefde die wij voor U bezitten
 
Verleen ons, O Heer, de gave van nederigheid opdat wij Uw Nieuw Koninkrijk verdienen
Vervul ons met de Heilige Geest zodat we kunnen oprukken
en Uw strijdmacht leiden om de waarheid van Uw heilig woord te verkondigen en onze broeders en zusters voor te bereiden op de glorie van Uw Tweede Komst op aarde.
 
Wij vereren U
Wij loven U
Wij bieden onszelf, onze zorgen, ons lijden aan als een geschenk voor U om zielen te redden
 
Wij houden van U, Jezus
Ontferm U over al Uw kinderen, waar ze ook zijn.
Amen.

Ga heen in vrede, Mijn geliefde volgelingen, en denk eraan dat jullie liefde voor Mij Mijn Hart doet ontvlammen en Mijn Eeuwige Vader, Mijn gezegende Moeder, de engelen en al de heiligen in de Hemel grote vreugde bezorgt.

Ik houd van jullie allemaal. Ik wacht op het moment dat Ik eenieder van jullie in Mijn armen zal sluiten zodat jullie de vrede, liefde en vreugde zullen vinden waarop jullie je hele leven op aarde gewacht hebben.

Jullie geliefde Jezus

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie