Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jezus kondigt een volle aflaat af voor totale absolutie

Ontvangen op dinsdag 31 januari 2012
21.30 u
Deze boodschap werd gedurende de Eucharistische aanbidding na anderhalf uur aan Maria van de Goddelijke Barmhartigheid gegeven.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheug Ik Mij over de liefde die Mij betoond wordt door Mijn dierbare volgelingen van wie de liefde zo nauw verweven is met Mijn Heilig Hart.

Ik schep behagen in Mijn trouwe kinderen wier liefde voor Mij Mij zo’n vreugde bezorgt te midden van Mijn pijn.

Zij zijn het licht dat Mij de kracht bezorgt die nodig is om Mijn strijdmacht te leiden.

Dezen, Mijn uitverkoren kinderen, geloven dat het louter hun geloof was dat hen tot Mij gebracht heeft.

Wat zij niet beseffen, is dat Mijn Heilige Geest op hen neergedaald is, in het bijzonder op diegenen met een open hart, zodat zij zich konden aansluiten bij Mijn Restkerk op aarde.

Zij, Mijn geliefde volgelingen, die blijk geven van gehoorzaamheid, een vastberaden wil en zuivere liefde in hun ziel, zullen het fundament zijn waarop Ik Mijn Kerk op aarde nu opnieuw zal opbouwen.

Mijn strijdmacht zal, door hun liefde voor Mij, nu zeer bijzondere genaden krijgen.

Ik verleen hen deze volle aflaat om hen in staat te stellen Mijn fakkel van vuur te dragen zodat zij de bekering kunnen verspreiden.

Dit geschenk van Mij zal hen in staat stellen om de waarheid over Mijn heilig Woord uit te dragen opdat het overal waar ze komen de harten zal raken.

Zij moeten dit gebed gedurende zeven opeenvolgende dagen bidden en dan zullen zij het geschenk van een totale absolutie en de kracht van de Heilige Geest krijgen.

Kruistochtgebed (24) ‘Volle aflaat voor absolutie’

O mijn Jezus,
U bent het licht van de wereld.
U bent de vlam die alle zielen raakt.
Uw barmhartigheid en liefde kennen geen grenzen.

Wij zijn het offer,
dat U gebracht hebt door Uw kruisdood, niet waardig.
Maar toch weten wij dat Uw liefde voor ons groter is
dan de liefde die wij voor U bezitten.

Verleen ons, O Heer,
de gave van nederigheid
opdat wij Uw Nieuw Koninkrijk verdienen.

Vervul ons met de Heilige Geest
zodat we kunnen oprukken en Uw strijdmacht leiden
om de waarheid van Uw heilig Woord te verkondigen
en onze broeders en zusters voor te bereiden
op de glorie van Uw Tweede Komst op aarde.

Wij vereren U.
Wij loven U.

Wij bieden onszelf, onze zorgen, ons lijden aan
als een geschenk voor U om zielen te redden.

Wij houden van U, Jezus

Ontferm U over al Uw kinderen,
waar ze ook mogen zijn. Amen.

Ga heen in vrede, Mijn geliefde volgelingen, en denk eraan dat jullie liefde voor Mij Mijn Hart doet ontvlammen en Mijn Eeuwige Vader, Mijn gezegende Moeder, de engelen en al de heiligen in de Hemel grote vreugde bezorgt.

Ik houd van jullie allemaal. Ik wacht op het moment dat Ik eenieder van jullie in Mijn armen zal sluiten zodat jullie de vrede, liefde en vreugde zullen vinden waarop jullie je hele leven op aarde gewacht hebben.

Jullie geliefde Jezus

Bekijk ook zeker...

Kruistochtgebed 24:

‘Volle aflaat voor absolutie’ 


Boodschap: De H. Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op de Waarschuwing

maandag 30 januari 2012

Mijn kind, hoewel Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te bedekken met Zijn stralen van barmhartigheid, moet Ik jullie met een bezwaard hart zeggen dat veel mensen zullen sterven tijdens de Waarschuwing.

Boodschap: Mijn goddelijke barmhartigheid gaat verwezenlijkt worden zoals dit geopenbaard werd aan de Heilige Faustina

zondag 29 januari 2012

Ik, jullie Jezus, wens de wereld mee te delen dat Mijn goddelijke barmhartigheid verwezenlijkt gaat worden zoals dit geopenbaard werd aan Mijn dochter Helena, de Heilige Faustina.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid met heel jullie hart voor Paus Benedictus!

zaterdag 28 januari 2012

Mijn kind, de macht van Satan wordt met de dag zwakker terwijl de Heilige Geest Zijn vleugels blijft uitspreiden over al Gods kinderen.

Boodschap: Oproep aan de geestelijkheid : Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde

vrijdag 27 januari 2012

Ik ben jouw geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

Boodschap: Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid over de verdorven sekte die het Vaticaan is binnengedrongen

donderdag 26 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de volledige waarheid, over de mysteries van het Goddelijk Rijk, aan de wereld geopenbaard wordt.

Boodschap: H. Maagd Maria : Er wordt een nucleaire oorlog met Iran beraamd

woensdag 25 januari 2012

Mijn kind, er gebeurt momenteel veel in de wereld aangezien het leger van Satan overal chaos blijft verspreiden.

Boodschap: Goed nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd

dinsdag 24 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, je Jezus, die vandaag naar jou komt om je het goede nieuws voor de wereld te geven.

Boodschap: Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de ziel van de atheïsten

maandag 23 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt onherkenbaar te veranderen.

Boodschap: De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen beschouwd worden als ketters.

zaterdag 21 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn boodschappers in de wereld, voorbestemd om Mijn heilig woord te verspreiden, hebben elk een andere rol gekregen. Geen twee dezelfde.

Boodschap: Het verzegelde Boek der Waarheid zal geopend worden als voorbereiding op Mijn Tweede Komst

vrijdag 20 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet nodig om je zorgen te maken over de menselijke opinie.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie