Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria : Er wordt een nucleaire oorlog met Iran beraamd

Ontvangen op woensdag 25 januari 2012

13.50 u

Mijn kind, er gebeurt momenteel veel in de wereld aangezien het leger van Satan overal chaos blijft verspreiden.

Zij proberen de controle te krijgen over alle financiële instellingen zodat zij Mijn kinderen een verschrikkelijke gruweldaad kunnen toebrengen.

Zij, de verdorven groepering, gedreven door wellust en macht, proberen eveneens een nucleaire oorlog met Iran in het leven te roepen.

Jij, Mijn kind, moet bidden dat God de Vader, in Zijn grote barmhartigheid, hun hart zal openen om deze dingen niet te laten gebeuren.

Verlies nooit het geloof, kinderen, want jullie gebeden hebben effect.

Grote kwalen waaronder abortus, euthanasie, prostitutie en seksuele perversiteiten beginnen nu te verzwakken in de wereld.

Bid, bid, bid overal Mijn allerheiligste Rozenkrans, kinderen, indien mogelijk in groepsverband.

Satan verliest zijn macht snel aangezien Mijn hiel de kop van de slang begint te verpletteren.

Het zal nu niet lang meer duren tot de Komst van Mijn Zoon op aarde.

Eerst zal Hij jullie deze laatste kans geven om jullie te bekeren.

Daarna zal Hij de wereld snel voorbereiden op Zijn Tweede Komst.

De tijd is nu kort.

Kinderen, gebed is het wapen om het leger van Satan af te houden van de laatste vervolging die zij tegen de mensheid plannen.

Denk eraan dat Mijn Eeuwige Vader door Zijn liefde en mededogen jullie allen, die in Hem geloven, zal beschermen.

Bid, bid, bid, voor de redding van diegenen die Hem nog steeds ongehoorzaam zijn en de waarheid van het bestaan van Mijn geliefde Zoon ontkennen.

De tijd is rijp. Open jullie hart voor de goddelijke barmhartigheid van Mijn Zoon.

De hemel zal nu beginnen te veranderen en dan zal iedereen zien hoe dit grootse mirakel zich voor hun ogen ontvouwt.

Wees klaar !

Bereid jullie huis voor en bid zoveel mogelijk Mijn heilige Rozenkrans om de greep van de Boze te verslappen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing 

Boodschap: Jezus kondigt een volle aflaat af voor totale absolutie

dinsdag 31 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheug Ik Mij over de liefde die Mij betoond wordt door Mijn dierbare volgelingen van wie de liefde zo nauw verweven is met Mijn Heilig Hart.

Boodschap: De H. Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op de Waarschuwing

maandag 30 januari 2012

Mijn kind, hoewel Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te bedekken met Zijn stralen van barmhartigheid, moet Ik jullie met een bezwaard hart zeggen dat veel mensen zullen sterven tijdens de Waarschuwing.

Boodschap: Mijn goddelijke barmhartigheid gaat verwezenlijkt worden zoals dit geopenbaard werd aan de Heilige Faustina

zondag 29 januari 2012

Ik, jullie Jezus, wens de wereld mee te delen dat Mijn goddelijke barmhartigheid verwezenlijkt gaat worden zoals dit geopenbaard werd aan Mijn dochter Helena, de Heilige Faustina.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid met heel jullie hart voor Paus Benedictus!

zaterdag 28 januari 2012

Mijn kind, de macht van Satan wordt met de dag zwakker terwijl de Heilige Geest Zijn vleugels blijft uitspreiden over al Gods kinderen.

Boodschap: Oproep aan de geestelijkheid : Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde

vrijdag 27 januari 2012

Ik ben jouw geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

Boodschap: Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid over de verdorven sekte die het Vaticaan is binnengedrongen

donderdag 26 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de volledige waarheid, over de mysteries van het Goddelijk Rijk, aan de wereld geopenbaard wordt.

Boodschap: Goed nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd

dinsdag 24 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, je Jezus, die vandaag naar jou komt om je het goede nieuws voor de wereld te geven.

Boodschap: Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de ziel van de atheïsten

maandag 23 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt onherkenbaar te veranderen.

Boodschap: De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen beschouwd worden als ketters.

zaterdag 21 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn boodschappers in de wereld, voorbestemd om Mijn heilig woord te verspreiden, hebben elk een andere rol gekregen. Geen twee dezelfde.

Boodschap: Het verzegelde Boek der Waarheid zal geopend worden als voorbereiding op Mijn Tweede Komst

vrijdag 20 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet nodig om je zorgen te maken over de menselijke opinie.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie