Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de ziel van de atheïsten

Ontvangen op maandag 23 januari 2012

15.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt onherkenbaar te veranderen.

Want Mijn tijd is nu bijna daar.

Ik verzoek dringend aan al diegenen die in Mij, hun goddelijke Redder, en in Mijn Eeuwige Vader geloven, om te stoppen met wat jullie aan het doen zijn en te luisteren.

Of jullie nu wel of niet geloven in deze boodschappen, Mijn boodschappen aan de wereld voor deze tijd, luister nu naar Mijn dringende smeekbede.

Bid, bid en bid voor de ziel van de atheïsten, met al de liefde die jullie in je hart hebben voor Mij.

Velen zullen sterven tijdens de Waarschuwing.

Velen zullen niet de kans krijgen om op tijd tot inkeer te komen.

Ik verzoek jullie dringend om al jullie lijden en gebeden op te offeren voor deze zielen zodat Ik hen kan behoeden voor het vuur van de hel.

Bid voor diegenen die niet naar Mij terug zullen keren, zelfs niet wanneer de waarheid hen voorgehouden wordt.

Bid eveneens voor diegenen die het vagevuur op aarde – de boetedoening die aanvaard zal worden door degenen met een goed hart – zeer zwaar zullen vinden.

Velen zullen het erg pijnlijk vinden.

Bid dat zij de kracht ontvangen die zij nodig hebben om te volharden.

Ga, kinderen, en doe alles wat Ik van jullie gevraagd heb want er is nog maar weinig tijd over.

Ik houd van jullie. Denk eraan dat als jullie van Mij houden, er niets te vrezen valt.

Bid gewoon voor diegenen die Mij nu op heden afwijzen en voor diegenen die de waarheid de rug toekeren.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Boodschap: Jezus kondigt een volle aflaat af voor totale absolutie

dinsdag 31 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheug Ik Mij over de liefde die Mij betoond wordt door Mijn dierbare volgelingen van wie de liefde zo nauw verweven is met Mijn Heilig Hart.

Boodschap: De H. Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op de Waarschuwing

maandag 30 januari 2012

Mijn kind, hoewel Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te bedekken met Zijn stralen van barmhartigheid, moet Ik jullie met een bezwaard hart zeggen dat veel mensen zullen sterven tijdens de Waarschuwing.

Boodschap: Mijn goddelijke barmhartigheid gaat verwezenlijkt worden zoals dit geopenbaard werd aan de Heilige Faustina

zondag 29 januari 2012

Ik, jullie Jezus, wens de wereld mee te delen dat Mijn goddelijke barmhartigheid verwezenlijkt gaat worden zoals dit geopenbaard werd aan Mijn dochter Helena, de Heilige Faustina.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid met heel jullie hart voor Paus Benedictus!

zaterdag 28 januari 2012

Mijn kind, de macht van Satan wordt met de dag zwakker terwijl de Heilige Geest Zijn vleugels blijft uitspreiden over al Gods kinderen.

Boodschap: Oproep aan de geestelijkheid : Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde

vrijdag 27 januari 2012

Ik ben jouw geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

Boodschap: Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid over de verdorven sekte die het Vaticaan is binnengedrongen

donderdag 26 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de volledige waarheid, over de mysteries van het Goddelijk Rijk, aan de wereld geopenbaard wordt.

Boodschap: H. Maagd Maria : Er wordt een nucleaire oorlog met Iran beraamd

woensdag 25 januari 2012

Mijn kind, er gebeurt momenteel veel in de wereld aangezien het leger van Satan overal chaos blijft verspreiden.

Boodschap: Goed nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd

dinsdag 24 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, je Jezus, die vandaag naar jou komt om je het goede nieuws voor de wereld te geven.

Boodschap: De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen beschouwd worden als ketters.

zaterdag 21 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn boodschappers in de wereld, voorbestemd om Mijn heilig woord te verspreiden, hebben elk een andere rol gekregen. Geen twee dezelfde.

Boodschap: Het verzegelde Boek der Waarheid zal geopend worden als voorbereiding op Mijn Tweede Komst

vrijdag 20 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet nodig om je zorgen te maken over de menselijke opinie.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie