Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De H. Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op de Waarschuwing

Ontvangen op maandag 30 januari 2012

13.00 u

Deze boodschap werd ontvangen door Maria van de Goddelijke Barmhartigheid na twee afzonderlijke verschijningen van de H. Maagd Maria. Eén ervan vond plaats op 29 januari 2012 om middernacht en de tweede op maandag 30 januari 2012 om 13.00u. De H. Maagd Maria leek gedurende heel deze verschijning zeer bedroefd.

Mijn kind, hoewel Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te bedekken met Zijn stralen van barmhartigheid, moet Ik jullie met een bezwaard hart zeggen dat veel mensen zullen sterven tijdens de Waarschuwing.

Bid, bid, bid voor hun ziel.

Jij, Mijn kind, moet al de volgelingen van deze goddelijke boodschappen vragen om morgen, dinsdag 31 januari 2012, te bestemmen als een bijzondere dag van gebed.

Op deze dag moeten jullie de allerheiligste Rozenkrans en het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid bidden.

Waar mogelijk moet iedereen gedurende deze dag proberen te vasten. Op deze manier kunnen meer zielen, vooral diegenen in doodzonde, op het moment van overlijden gered worden door de barmhartigheid van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Ik huil tranen van verdriet voor deze arme mensen die er geen idee van hebben hoeveel pijn en leed hun zonden Mijn Zoon veroorzaken.

De vreugde van het geschenk dat Mijn Zoon de wereld nu brengt, is doordrongen van droefheid om diegenen die door hun eigen keuze niet gered kunnen worden.

De leugens die zullen opduiken en door de duistere zielen over de hele wereld verspreid worden nadat de Waarschuwing heeft plaatsgevonden, moeten door middel van jullie gebeden gestopt worden.

Bid dat niemand de goddelijke barmhartigheid van Mijn Zoon zal ontkennen tijdens of na de Waarschuwing. Want elke ziel die verloren gaat door dergelijke leugens, is een ziel die door de Boze in bezit zal worden genomen.

Verbreid de bekering overal, kinderen ! Accepteer dat Ik de Medeverlosseres en Middelares ben die nauw samenwerkt met Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, om alle zielen van de eeuwige ondergang te redden.

Mijn liefde voor jullie, kinderen, is zeer groot. Ik pleit elke seconde van de dag om barmhartigheid voor iedere ziel door Mijn Vader te smeken om goedertierenheid.

Maar, kinderen, jullie moeten helpen door jullie bij Mij aan te sluiten in gebed en offer om al Gods kinderen te helpen de poorten van het Nieuwe Paradijs binnen te treden.

Jullie Hemelse Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Jezus kondigt een volle aflaat af voor totale absolutie

dinsdag 31 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheug Ik Mij over de liefde die Mij betoond wordt door Mijn dierbare volgelingen van wie de liefde zo nauw verweven is met Mijn Heilig Hart.

Boodschap: Mijn goddelijke barmhartigheid gaat verwezenlijkt worden zoals dit geopenbaard werd aan de Heilige Faustina

zondag 29 januari 2012

Ik, jullie Jezus, wens de wereld mee te delen dat Mijn goddelijke barmhartigheid verwezenlijkt gaat worden zoals dit geopenbaard werd aan Mijn dochter Helena, de Heilige Faustina.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid met heel jullie hart voor Paus Benedictus!

zaterdag 28 januari 2012

Mijn kind, de macht van Satan wordt met de dag zwakker terwijl de Heilige Geest Zijn vleugels blijft uitspreiden over al Gods kinderen.

Boodschap: Oproep aan de geestelijkheid : Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde

vrijdag 27 januari 2012

Ik ben jouw geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

Boodschap: Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid over de verdorven sekte die het Vaticaan is binnengedrongen

donderdag 26 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de volledige waarheid, over de mysteries van het Goddelijk Rijk, aan de wereld geopenbaard wordt.

Boodschap: H. Maagd Maria : Er wordt een nucleaire oorlog met Iran beraamd

woensdag 25 januari 2012

Mijn kind, er gebeurt momenteel veel in de wereld aangezien het leger van Satan overal chaos blijft verspreiden.

Boodschap: Goed nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd

dinsdag 24 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, je Jezus, die vandaag naar jou komt om je het goede nieuws voor de wereld te geven.

Boodschap: Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de ziel van de atheïsten

maandag 23 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt onherkenbaar te veranderen.

Boodschap: De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen beschouwd worden als ketters.

zaterdag 21 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn boodschappers in de wereld, voorbestemd om Mijn heilig woord te verspreiden, hebben elk een andere rol gekregen. Geen twee dezelfde.

Boodschap: Het verzegelde Boek der Waarheid zal geopend worden als voorbereiding op Mijn Tweede Komst

vrijdag 20 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet nodig om je zorgen te maken over de menselijke opinie.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie