Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Bid met heel jullie hart voor Paus Benedictus!

Ontvangen op zaterdag 28 januari 2012
21.00 u
Mijn kind, de macht van Satan wordt met de dag zwakker terwijl de Heilige Geest Zijn vleugels blijft uitspreiden over al Gods kinderen.

Het geloof en de liefde tot God groeit overal ter wereld ten gevolge van het gebed en de bijzondere genaden die door Mijn Vader, God de Allerhoogste, aan Mijn kinderen gegeven worden. De bekering neemt toe. Veel van Mijn kinderen zijn zich hiervan misschien niet bewust maar jullie zullen dit zien als jullie je ogen openen.

A.u.b. Mijn kind, je moet met heel je hart bidden voor Paus Benedictus. Hij lijdt zoveel en staat in veel opzichten alleen met zijn verdriet om de geloofsafval die hij zowel binnen als buiten het heilig Vaticaan ziet.

Zijn dagen op de Heilige Stoel werden verlengd en hierdoor werd een groot deel van de chaos, veroorzaakt door de Boze, afgewend.

Het gebed, Mijn kinderen, is als een donderslag in de Hemel. Jullie gebeden worden in de Hemel gehoord en beantwoord, kinderen.

Dit is een weldaad. Mijn kind, blijf de kruistochtgebeden, die jou gegeven werden, verder bidden.

Hier is een bijzonder gebed, het kruistochtgebed voor de veiligheid van Paus Benedictus.

Kruistochtgebed (23) ‘Om de veiligheid van Paus Benedictus’

O mijn Eeuwige Vader,
namens Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
en vanwege het lijden dat Hij doorstond
om de wereld van de zonde te redden,
bid ik U nu dat U Uw heilige Plaatsbekleder, Paus Benedictus,
hoofd van Uw Kerk op aarde, beschermt
zodat ook hij kan helpen
om Uw kinderen en al Uw gewijde dienaren te behoeden
voor de gesel van Satan en zijn heerschappij van gevallen engelen,
die op aarde rondwaren om zielen te stelen.

O Vader, bescherm Uw Paus
zodat Uw kinderen over de ware weg geleid kunnen worden
naar Uw Nieuw Paradijs op aarde. Amen.

Jullie hemelse Koningin van de aarde
Moeder van de Verlossing

Bekijk ook zeker...

Kruistochtgebed 23:

‘Gebed om de veiligheid van Paus Benedictus’

Boodschap: Jezus kondigt een volle aflaat af voor totale absolutie

dinsdag 31 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheug Ik Mij over de liefde die Mij betoond wordt door Mijn dierbare volgelingen van wie de liefde zo nauw verweven is met Mijn Heilig Hart.

Boodschap: De H. Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op de Waarschuwing

maandag 30 januari 2012

Mijn kind, hoewel Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te bedekken met Zijn stralen van barmhartigheid, moet Ik jullie met een bezwaard hart zeggen dat veel mensen zullen sterven tijdens de Waarschuwing.

Boodschap: Mijn goddelijke barmhartigheid gaat verwezenlijkt worden zoals dit geopenbaard werd aan de Heilige Faustina

zondag 29 januari 2012

Ik, jullie Jezus, wens de wereld mee te delen dat Mijn goddelijke barmhartigheid verwezenlijkt gaat worden zoals dit geopenbaard werd aan Mijn dochter Helena, de Heilige Faustina.

Boodschap: Oproep aan de geestelijkheid : Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde

vrijdag 27 januari 2012

Ik ben jouw geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

Boodschap: Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid over de verdorven sekte die het Vaticaan is binnengedrongen

donderdag 26 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de volledige waarheid, over de mysteries van het Goddelijk Rijk, aan de wereld geopenbaard wordt.

Boodschap: H. Maagd Maria : Er wordt een nucleaire oorlog met Iran beraamd

woensdag 25 januari 2012

Mijn kind, er gebeurt momenteel veel in de wereld aangezien het leger van Satan overal chaos blijft verspreiden.

Boodschap: Goed nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd

dinsdag 24 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, je Jezus, die vandaag naar jou komt om je het goede nieuws voor de wereld te geven.

Boodschap: Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de ziel van de atheïsten

maandag 23 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt onherkenbaar te veranderen.

Boodschap: De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen beschouwd worden als ketters.

zaterdag 21 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn boodschappers in de wereld, voorbestemd om Mijn heilig woord te verspreiden, hebben elk een andere rol gekregen. Geen twee dezelfde.

Boodschap: Het verzegelde Boek der Waarheid zal geopend worden als voorbereiding op Mijn Tweede Komst

vrijdag 20 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet nodig om je zorgen te maken over de menselijke opinie.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie