Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Oordeel en vervloek een ander in Mijn naam en je spuugt in Mijn gezicht

Ontvangen op zaterdag 7 januari 2012

15.40 u

Mijn zeer geliefde dochter, aangezien Mijn volgelingen onder elkaar blijven strijden met betrekking tot de echtheid van deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen aan de wereld, blijft het duren dat er meer en meer zielen van Mij gescheiden worden.

Wat diegenen onder jullie betreft die beweren Mij te kennen, wees er zeker van dat jullie liefde voor Mij bewezen moet worden.

Het is niet voldoende om te zeggen dat jullie Mij liefhebben. Jullie moeten in de eerste plaats jullie naaste liefhebben.

Hoe bemin je je naaste ? Door hen met liefde en respect te behandelen ongeacht hoezeer zij jullie beledigen.

Wee diegenen onder jullie die een ander in Mijn naam belasteren ! Jullie zijn voor Mij verloren. Zonder nederigheid in jullie hart, spugen jullie in Mijn gezicht wanneer jullie een ander in Mijn naam oordelen en vervloeken.

Denk eraan dat jullie Mij niet vertegenwoordigen als jullie kwaadspreken en openlijk haat voor elkaar vertonen.

Nochtans trappen velen van diegenen die zich opwerpen als Mijn heilige apostelen in deze val, door Satan voor hen opgezet om hen te doen struikelen.

Verdwijn, zeg Ik ! Bid om vergeving ! Jullie zouden veel beter meer tijd doorbrengen in gebed voor de redding van jullie broeders en zusters.

O, hoe verlang Ik ernaar dat deze volgelingen, die zeggen dat zij namens Mij komen, zich zouden gedragen op de manier die Ik hen onderwezen heb. Hoe kwetsen zij deze arme zielen die proberen hun uiterste best te doen om nederig te blijven in Mijn ogen.

Er is een grote behoefte aan onderscheidingsvermogen met betrekking tot deze heilige boodschappen die van Mijn goddelijke lippen komen, de laatste in hun soort van dergelijke boodschappen in deze eindtijd.

Vorm nooit je eigen mening op basis van een gebrekkig begrip van wie Ik ben en van Mijn Leer.

Ik ben in de eerste plaats vooral een God van barmhartigheid voordat Ik als Rechter kom.

Ik houd van jullie allemaal maar Ik lijd de dag van vandaag onder dezelfde pijn als die Ik onderging tijdens Mijn tijd in de Hof van Gethsemane. Ik zal nooit rusten tot Ik jullie van de Boze gered heb.

Iedere mens die zegt dat Ik niet lijd, kent Mij niet.

Iedere mens die denkt dat hij het gezag gekregen heeft om anderen in Mijn naam te oordelen, houdt niet oprecht van Mij. In plaats daarvan houdt hij van zichzelf en is hij vervuld van hoogmoed.

Iedere mens die anderen met de vinger wijst om hen door intimidatie te dwingen in Mij te geloven, heeft eveneens Mijn Leer van liefde, nederigheid en geduld verkeerd begrepen.

Veel goed menende Christenen geloven dat het hun taak is om Mijn onderrichtingen te analyseren en opnieuw te beoordelen. Veel van hun analyses zijn echter gebaseerd op het menselijk en logisch redeneren dat in Mijn Koninkrijk weinig betekenis heeft.

Wanneer Ik jullie aanspoor om klein te worden in Mijn ogen, bedoel Ik daarmee, zoals een kind dat geen vragen stelt. Ik bedoel daarmee, zoals een kind dat volledig op zijn Vader vertrouwt zonder angst in zijn hart.

Zolang jullie niet klein worden in Mijn ogen, zijn jullie niet geschikt om in Mijn naam te spreken.

Pas wanneer jullie de nederigheid ontdekken waar Ik om vraag, kunnen jullie Mij helpen om de zielen te redden.

Jullie Leraar

Verlosser van de mensheid

Jezus Christus

Boodschap: Jezus kondigt een volle aflaat af voor totale absolutie

dinsdag 31 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheug Ik Mij over de liefde die Mij betoond wordt door Mijn dierbare volgelingen van wie de liefde zo nauw verweven is met Mijn Heilig Hart.

Boodschap: De H. Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op de Waarschuwing

maandag 30 januari 2012

Mijn kind, hoewel Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te bedekken met Zijn stralen van barmhartigheid, moet Ik jullie met een bezwaard hart zeggen dat veel mensen zullen sterven tijdens de Waarschuwing.

Boodschap: Mijn goddelijke barmhartigheid gaat verwezenlijkt worden zoals dit geopenbaard werd aan de Heilige Faustina

zondag 29 januari 2012

Ik, jullie Jezus, wens de wereld mee te delen dat Mijn goddelijke barmhartigheid verwezenlijkt gaat worden zoals dit geopenbaard werd aan Mijn dochter Helena, de Heilige Faustina.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid met heel jullie hart voor Paus Benedictus!

zaterdag 28 januari 2012

Mijn kind, de macht van Satan wordt met de dag zwakker terwijl de Heilige Geest Zijn vleugels blijft uitspreiden over al Gods kinderen.

Boodschap: Oproep aan de geestelijkheid : Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde

vrijdag 27 januari 2012

Ik ben jouw geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

Boodschap: Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid over de verdorven sekte die het Vaticaan is binnengedrongen

donderdag 26 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de volledige waarheid, over de mysteries van het Goddelijk Rijk, aan de wereld geopenbaard wordt.

Boodschap: H. Maagd Maria : Er wordt een nucleaire oorlog met Iran beraamd

woensdag 25 januari 2012

Mijn kind, er gebeurt momenteel veel in de wereld aangezien het leger van Satan overal chaos blijft verspreiden.

Boodschap: Goed nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd

dinsdag 24 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, je Jezus, die vandaag naar jou komt om je het goede nieuws voor de wereld te geven.

Boodschap: Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de ziel van de atheïsten

maandag 23 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt onherkenbaar te veranderen.

Boodschap: De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen beschouwd worden als ketters.

zaterdag 21 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn boodschappers in de wereld, voorbestemd om Mijn heilig woord te verspreiden, hebben elk een andere rol gekregen. Geen twee dezelfde.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie