Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Ze zullen een nieuw rood boek voorstellen, met de kop van een geit verwerkt in zijn omslag

Ontvangen op dinsdag 11 maart 2014

20.39 u

Mijn lief kind, toen Ik Mijn Zoon ter wereld bracht, hield dat in dat Ik niet alleen de Mensenzoon, de Redder van de wereld, voortbracht, maar ook een nieuw begin bewerkstelligde. De wereld werd verlost door de geboorte van Mijn dierbare Zoon en de mensheid kreeg een zeer bijzonder geschenk. Dit geschenk werd afgewezen, maar de mensheid haalt er vandaag nog voordeel uit omdat zovelen de Waarheid aangenomen hebben.

De geboorte van Mijn Zoon luidde de geboorte van Zijn Kerk op aarde in terwijl beide uit Mij, slechts een Dienstmaagd van de Heer, geboren werden. Ik zal het zijn, de Vrouw bekleed met de zon, die samen met de Kerk van Mijn Zoon naar de woestijn verbannen zal worden. Elk spoor van Mij, de Moeder van God, zal uitgewist worden. Verschijningen die aan Mij toegeschreven worden, zullen belachelijk gemaakt worden en door de vijanden in de Kerk van Mijn Zoon zal de mensheid opgedragen worden om alle daaraan verbonden geloof te verwerpen. De Kerk van Mijn Zoon zal dan overboord gegooid worden, samen met diegenen die ware volgelingen van Christus zijn. De Heilige Missen zullen ophouden en terwijl dit zich allemaal afspeelt, zal de slang zijn dienaren uitzenden en zullen zij hun zetels in elke Christelijke Kerk opeisen. De omvang van deze overname zal zodanig zijn dat veel mensen, ware gelovigen, zo verbijsterd zullen zijn dat ze, uit angst voor hun leven, te bang zullen zijn om op te staan en bezwaar te maken tegen de ontheiliging die zij moeten aanschouwen.

Tijdens deze periode zal in elke natie, over de hele wereld, de Rest van Mijn Zoon zich verzamelen en de verdwaalden en verbijsterden leiden gedurende deze vreselijke periode van teistering. Aan deze strijdmacht zal grote macht over het kwaad geschonken worden, dat te zien zal zijn in wat eens de Kerken van Mijn Zoon waren. Zij zullen, door de kracht van de Heilige Geest, de Waarheid prediken – de ware EvangeliĆ«n – het ware Woord, dat in de heilige Bijbel aan de wereld gegeven werd. De Bijbel zal openlijk betwist worden door bedriegers uit Christelijke Kerken, en ze zullen elke onderrichting die waarschuwt voor de zonde in vraag stellen. Ze zullen de inhoud ervan verdraaien en ze zullen een nieuw rood boek voorstellen, met de kop van een geit verwerkt in zijn omslag, verscholen in het symbool van het kruis.

Voor de buitenwereld van ongelovigen zal dat een revolutie lijken, één die hen zal fascineren en diegenen zal aanspreken die het bestaan van God verwerpen. In veel naties zullen grote festiviteiten van start gaan. Ze zullen in de naam van een wereldwijde eenheid de viering van het vrij zijn van alle morele verplichtingen en een vieren van de mensenrechten toejuichen.

Als een baken zal het Licht van Mijn Zoons Tegenwoordigheid hooggehouden worden door diegenen die het restleger van Mijn Zoon zullen leiden. Dit Licht zal overal zielen blijven aantrekken, ondanks de verspreiding van het heidendom over alle kerken, van alle geloofsovertuigingen, met uitzondering van de Twee Getuigen – de Christenen en de Joden die aan Gods Wil trouw blijven.

Wanneer dan de Grote Dag aanbreekt, en nadat de drie verschrikkelijke dagen van duisternis voorbij zijn, zal er op de aarde een geweldig licht verschijnen. Dit licht zal Mijn Zoon omringen en de zon, die op zijn sterkst zal zijn, zal op de wereld neerdalen – beide op hetzelfde moment. Er zal niet één persoon dit bovennatuurlijk spektakel niet kunnen aanschouwen. Het gedruis van de aankondiging zal door allen gehoord worden door middel van elke bij de mens bekende vorm van communicatie. Daardoor zullen allen een voorgevoel hebben van een grootse gebeurtenis maar ze zullen de tijd, het uur of de datum niet kennen. En dan zullen diegenen van wie de naam in het Boek des Levens opgenomen is, verzameld worden.

Bid, bid, bid dat de wereld de voorbereiding, die nodig is voordat de mensheid het Licht van het aanschijn van Mijn Zoon kan zien, niet afwijst!

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: God de Vader: Aardbevingen zullen jullie steden treffen

maandag 31 maart 2014

Mijn liefste dochter, het moment is aangebroken waarop de mens, die al zo lang gezondigd en zich in Mijn ogen bezoedeld heeft, nu in de ultieme diepten van verdorvenheid zal afzinken wanneer hij zich zal inspannen om alles van Mij wat heilig is, te vernietigen.

Boodschap: O wee diegenen die door de Heer uitverkoren zijn om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen zich niet bewust zijn van Zijn roep

zondag 30 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, je mag Mijn woorden aan jou nooit als vanzelfsprekend beschouwen, want ze worden je geschonken als een daad van grote barmhartigheid. 

Boodschap: In de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen

zaterdag 29 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, in de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen. Ze zullen valselijk beweren dat de mens, naast de aarde, op andere planeten kan leven. 

Boodschap: Door zich door de heidenen te laten intimideren, zullen ze als heidenen worden

donderdag 27 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat Mijn volgelingen, waaronder Christenen van alle kerkgenootschappen, op dit moment meer tijd in Mijn gezelschap doorbrengen.

Boodschap: Zij zijn de Mijnen. Ik Ben van hen. Dat zal altijd het geval zijn. Ik bemin hen allemaal. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 26 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verzoek al Mijn volgelingen, overal ter wereld, dringend om zich eendrachtig in Mij te verenigen om te bidden voor de ziel van diegenen die van Mij gescheiden zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Vraag Mij, jullie geliefde Moeder, om jullie de kracht te schenken om vol te houden en de missie van redding te beschermen

dinsdag 25 maart 2014

Mijn lieve kinderen, toen God Mij koos als de Moeder van Zijn Eniggeboren Zoon, was het zo dat Ik God kon verheerlijken door Hem van dienst te zijn om de langverwachte Messias ter wereld te brengen.

Boodschap: God de Vader: De hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel

maandag 24 maart 2014

Mijn liefste dochter, de hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel voor het lichaam. 

Boodschap: Wat baat het Mij als een mens onwillig en talmend voor Mij gebracht wordt? Dat is nutteloos.

zondag 23 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om de liefde die elk van jullie voor zijn familie heeft, uit te breiden tot buiten jullie huis. 

Boodschap: Eenmaal een ziel door Mij geschapen werd, zal die in eeuwigheid blijven bestaan

zaterdag 22 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de dood moet nooit gevreesd worden als jullie Mijn kruisdood aannemen. 

Boodschap: Er zal een angstaanjagend leger opstaan, zoals er nog nooit eerder een gezien zal zijn

donderdag 20 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op de rand van vele oorlogen, en die zullen veel weerslag hebben op de snelheid waarmee de Kerk zal barsten. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie