Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: We gingen eerst naar Judea en daarna werd Mijn Zoon meegenomen naar India, Perzië, Egypte, Griekenland en Engeland

Ontvangen op zaterdag 4 januari 2014

13.50 u

Mijn kind, in de aanloop naar de geboorte van Mijn zoon waren de weeën duidelijk in alles wat ons overkwam. Ik vluchtte naar Elizabeth om troost, in de wetenschap dat ze met inzicht - dat haar door de Heilige Geest geschonken werd - gezegend was. Ik en Mijn geliefde echtgenoot zochten dit toevluchtsoord van vrede op, op een moment dat we zo overweldigd waren door de kennis van wat er ging komen.

Toen Mijn tijd naderde, werden bij elke stap die we namen alle mogelijke hindernissen - opgezet door de geest van het kwaad – voor ons geplaatst. Deuren werden voor onze neus dichtgeslagen. Mensen die we kenden, meden ons en we werden naar de woestijn verdreven. En zo eindigden we zonder een dak boven ons hoofd, en kwamen we terecht in een schuilplaats die enkel voor dieren geschikt was, terwijl de Heilige Messias als een armoedzaaier ter wereld kwam. Er waren geen ceremonies, geen kroning, geen dankbetuigingen. Er waren slechts een paar mensen overgebleven om Mij te troosten in Mijn eenzaamheid. Maar dan, toen Mijn Zoon geboren werd, verlieten al Mijn angstgevoelens Mij. Alles wat Ik nog voelde, was een liefde voor de meest Goddelijke Aanwezigheid. Eindelijk heerste er vrede in Mijn Hart.

Door de kracht van de Heilige Geest werd ons hulp en troost gezonden, al waren deze weinig talrijk. Hoewel de geboorte van Jezus Christus een nederige en bescheiden gebeurtenis was – waarbij maar een paar mensen betrokken waren – had het woord zich verspreid. Dat is hoe de Heilige Geest werkt. Velen hadden de geboorte verwacht. Velen hadden over de gebeurtenis gehoord en velen spraken er dan ook over. Toen bekendgemaakt werd dat Jezus Christus, de Messias – die aan de mensheid beloofd werd – geboren was, begon de tegenstand toe te nemen. De wrede aanval van Herodes en al zijn knechten toonde aan hoezeer de aanwezigheid van God bij boosaardige mensen de angst om het hart doet slaan.

Van die dag af werd Ik de Beschermster van Mijn Zoon en Mijn geliefde echtgenoot, Jozef, organiseerde daarna bij tal van gelegenheden onze veiligheid. We brachten vele jaren vluchtend door, van de ene plaats naar de andere. We werden met zoveel tegenstand geconfronteerd – zoveel angst, zoveel haat. Dat was ons lot. Op het moment dat Mijn Zoon op de leeftijd van twaalf jaar prekend in de tempel teruggevonden werd, doken we met Hem onder.

De familie van Jozef was bij het buitensmokkelen van ons betrokken, en we reisden gedurende vele jaren. We gingen eerst naar Judea en daarna werd Mijn Zoon meegenomen naar India, Perzië, Egypte, Griekenland en Engeland. Overal waar we heengingen, bracht de aanwezigheid van Mijn Zoon veel wonderen teweeg, ook al profileerde Hij zich publiekelijk nooit als de Messias. Er werd goed op Hem gepast en we zagen veel van Hem. We leefden in vrede, liefde en harmonie en als Mijn echtgenoot, Jozef, er niet geweest was, zouden we nergens heen gekund hebben om Mijn Zoon te beschermen tot Zijn openbare missie begon.

En nu Zijn Tweede Komst ophanden is, zullen alle mogelijke hindernissen voor Zijn aankomst geplaatst worden. Elk woord uit de mond van Zijn profeet zal verscheurd en bespot worden. Slechts een handvol mensen zullen in de waarheid rond deze missie ingewijd zijn, en veel deuren zullen voor de neus van diegenen die Zijn instructies opvolgen, dichtgeslagen worden. Deze missie is voor jou, Mijn kind, een eenzame missie en er is je opgedragen om gehoorzaam te blijven in alle dingen die door God aan jou bekendgemaakt worden.

Er zal hulp gestuurd worden. De hulp zal ook ophouden wanneer dat de wens van Mijn Zoon is. Terwijl er maar weinigen aangetroffen worden die deze missie opvolgen, zijn er nog miljoenen meer die er volkomen in geloven. Want door de kracht van de Heilige Geest zal het Woord van God de Zijnen altijd aantrekken.

De geboorteweeën zijn begonnen en de arbeid zal niet al te lang duren. Weldra zal de geboorte van een nieuw begin aanbreken en dan zal de Dag van de Heer er eindelijk aankomen. Kinderen, wees in vrede, want al deze dingen moeten geschieden voordat de aarde van zonde gezuiverd is.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Denk eraan dat Satan deze missie verafschuwt omdat hij er miljarden zielen door zal verliezen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn lieve kinderen, laat de haat tegen deze missie jullie hart niet verontrusten! Buig in plaats daarvan jullie hoofd in dankzegging voor het geschenk van het Boek der Waarheid in deze onrustwekkende tijden op aarde!

Boodschap: Bereid jullie altijd, elke dag, voor alsof de Waarschuwing morgen was, want deze zal jullie plotseling overvallen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij aangezien Ik over de komende Waarschuwing spreek! Zonder Mijn tussenkomst zou het grootste deel van de wereld zich in de afgrond van het Beest storten en nooit het Licht van God zien. 

Boodschap: Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen voor de Grote Dag van de Heer

woensdag 29 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, huil niet om jezelf maar om Mij, jullie Jezus, die weent en lijdt door de snelheid waarmee het menselijk ras in een verderfelijk en zondig leven vervalt.

Boodschap: Tegenwoordig geloven minder mensen dan ooit in het Woord van God

dinsdag 28 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand eraan twijfelen dat ze de Waarheid in het Boek van Mijn Vader, de allerheiligste Bijbel, kunnen vinden! 

Boodschap: God de Vader: Ik heb zeer lange tijd geduldig gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Wil bijeen te brengen

maandag 27 januari 2014

Mijn liefste dochter van Mij, hoeveel angst heb je terwijl het zo onnodig is. 

Boodschap: Het plan om elk spoor van Mij te verwijderen is van start gegaan

zondag 26 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, sta nooit toe dat de opvattingen van diegenen met bitterheid jegens dit werk in hun hart, je doen twijfelen aan Mijn missie voor de zielen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze verschijningen zullen dit voorjaar beginnen, zoals Mijn Zoon het opgedragen heeft

vrijdag 24 januari 2014

Mijn lief kind, laat het geweten zijn dat Ik nog eenmaal Mijn opwachting zal maken in al de Mariagrotten, die door de eeuwen heen door de Kerk van Mijn Zoon goedgekeurd werden.

Boodschap: De rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres zal eindelijk goed en werkelijk begrepen worden

vrijdag 24 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Moeder overal in de Mariale verschijningsplaatsen voor de laatste maal verschijnt, moeten jullie weten dat de wereld zal omkeren en eindelijk naar Mij toe zal lopen. 

Boodschap: God de Vader: De vrije wil, die de mensheid gegeven werd, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij weggetrokken werden

dinsdag 21 januari 2014

Mijn liefste dochter, Mijn Wil geschiede, want de tijd waarin de keuzevrijheid van de mens om alles naar eigen wens te doen, loopt stilaan ten einde.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze laatste medaille, die door de barmhartigheid van God door Mij naar jullie gebracht wordt, zal miljarden zielen naar het eeuwig leven trekken

maandag 20 januari 2014

Mijn lief kind, God wil echt iedere persoon, van echt elk geloof, redden – evenals diegenen die het bestaan van Hem en Zijn Zoon, Jezus Christus, ontkennen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie