Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Na de Waarschuwing zal er een groot verlangen opkomen om God eer te brengen

Ontvangen op zondag 9 maart 2014

17.25 u

Mijn kinderen, jullie zullen altijd onder Mijn bescherming staan wanneer jullie Mij, de Moeder van de Verlossing, aanroepen. Ik ben een dienares van God en Mijn taak bestaat erin Mijn Zoon, Jezus Christus, te dienen en Hem te helpen in Zijn zoektocht naar zielen, die zich zal uitstrekken over de hele aarde. Niet één natie zal door Hem uitgesloten worden. De plannen van Mijn Zoon, om de wereld voor te bereiden, omvatten elk ras, elke geloofsovertuiging en iedere man, vrouw en kind zal zich ervan bewust zijn dat Hij komt om hen te helpen. Hij doet dat vanwege de diepe liefde voor Zijn kinderen die God in Zijn Hart draagt.

Veel mensen, die geen enkele religie beoefenen, zullen de tussenkomst in de wereld van Mijn Zoon, Jezus Christus, niet kunnen negeren. Zij zullen onder de indruk zijn en aanvankelijk de buitengewone spirituele ervaring die zij in elke vezel van hun hart en ziel zullen voelen, niet kunnen bevatten. Wat zal de Waarschuwing voor veel mensen een vreugde zijn, aangezien dit het bewijs van het bestaan van Mijn Zoon met zich zal meebrengen. Met dit geschenk zullen velen vervuld worden van een vrede die ze nooit eerder gevoeld zullen hebben, evenals van een groot verlangen in het gezelschap van Jezus te verkeren.

Hoewel alle twijfel over het bestaan van Mijn Zoon zal wijken uit de gedachten van diegenen die blind zijn voor de Waarheid van het Woord van God, zullen velen geestelijke leiding nodig hebben eenmaal de Waarheid van de Waarschuwing geopenbaard is. Na de Waarschuwing zal er een groot verlangen opkomen om God eer te brengen. Dat zal een periode van grote beproevingen zijn doordat de vijanden van God al het mogelijke zullen doen om de wereld ervan te overtuigen dat de Waarschuwing – de Verlichting van het Geweten – niet plaatsvond.

Wanneer God zich vernedert om tot Zijn kinderen te roepen en wanneer Hij hun smeekt naar Hem te luisteren, dan is dit van Zijn kant één van de grootste daden van edelmoedigheid. Aanvaard de Waarschuwing welwillend, kinderen, want voor velen zal het de reddingsboei zijn die zij nodig hebben om in de wereld zonder einde te kunnen leven! Verwerp nooit grootse daden of wonderen van de Hemel, want die dienen voor het welzijn van allen zodat zaligheid verleend wordt aan de grote massa, en niet slechts aan enkelen.

Zeg altijd dank voor de grootse barmhartigheid van Mijn Zoon! Jullie hebben gehoord hoe edelmoedig hij is en jullie zullen weldra getuige zijn van de omvang van Zijn barmhartigheid, die de hele wereld zal omvatten.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: God de Vader: Aardbevingen zullen jullie steden treffen

maandag 31 maart 2014

Mijn liefste dochter, het moment is aangebroken waarop de mens, die al zo lang gezondigd en zich in Mijn ogen bezoedeld heeft, nu in de ultieme diepten van verdorvenheid zal afzinken wanneer hij zich zal inspannen om alles van Mij wat heilig is, te vernietigen.

Boodschap: O wee diegenen die door de Heer uitverkoren zijn om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen zich niet bewust zijn van Zijn roep

zondag 30 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, je mag Mijn woorden aan jou nooit als vanzelfsprekend beschouwen, want ze worden je geschonken als een daad van grote barmhartigheid. 

Boodschap: In de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen

zaterdag 29 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, in de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen. Ze zullen valselijk beweren dat de mens, naast de aarde, op andere planeten kan leven. 

Boodschap: Door zich door de heidenen te laten intimideren, zullen ze als heidenen worden

donderdag 27 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat Mijn volgelingen, waaronder Christenen van alle kerkgenootschappen, op dit moment meer tijd in Mijn gezelschap doorbrengen.

Boodschap: Zij zijn de Mijnen. Ik Ben van hen. Dat zal altijd het geval zijn. Ik bemin hen allemaal. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 26 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verzoek al Mijn volgelingen, overal ter wereld, dringend om zich eendrachtig in Mij te verenigen om te bidden voor de ziel van diegenen die van Mij gescheiden zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Vraag Mij, jullie geliefde Moeder, om jullie de kracht te schenken om vol te houden en de missie van redding te beschermen

dinsdag 25 maart 2014

Mijn lieve kinderen, toen God Mij koos als de Moeder van Zijn Eniggeboren Zoon, was het zo dat Ik God kon verheerlijken door Hem van dienst te zijn om de langverwachte Messias ter wereld te brengen.

Boodschap: God de Vader: De hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel

maandag 24 maart 2014

Mijn liefste dochter, de hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel voor het lichaam. 

Boodschap: Wat baat het Mij als een mens onwillig en talmend voor Mij gebracht wordt? Dat is nutteloos.

zondag 23 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om de liefde die elk van jullie voor zijn familie heeft, uit te breiden tot buiten jullie huis. 

Boodschap: Eenmaal een ziel door Mij geschapen werd, zal die in eeuwigheid blijven bestaan

zaterdag 22 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de dood moet nooit gevreesd worden als jullie Mijn kruisdood aannemen. 

Boodschap: Er zal een angstaanjagend leger opstaan, zoals er nog nooit eerder een gezien zal zijn

donderdag 20 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op de rand van vele oorlogen, en die zullen veel weerslag hebben op de snelheid waarmee de Kerk zal barsten. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie