Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon, Jezus Christus, zal door een andere Judas, iemand met groot gezag, verraden worden

Ontvangen op woensdag 9 april 2014

15.30 u

Mijn lief kind, toen Judas Iskarioth Mijn Zoon, Jezus Christus, verraadde, had dat verregaande gevolgen. Omdat hij één van de naaste bondgenoten van Mijn Zoon was, en als een lid van Zijn dierbare apostelen, was zijn verraad zeer pijnlijk voor Mijn Zoon. Doordat hij, een verrader, vanuit de invloedssfeer van Mijn Zoon afkomstig was, had dit tot gevolg dat er bij diegenen die onzeker waren over het feit of Mijn Zoon al dan niet inderdaad de ware Messias was, twijfels binnenslopen. De twijfels verspreidden zich en veel van Mijn apostelen en volgelingen voelden zich verward, verloren en bang. Ze wisten dat van zodra Hij door Zijn vijanden gegrepen werd, de waarheid in twijfel getrokken en vervolgens ontkend zou worden. Zij wisten bovendien dat als zij Mijn Zoon publiekelijk zouden verdedigen, ook zij te lijden zouden hebben en in de situatie zouden kunnen belanden dat ze dezelfde bestraffing te verduren kregen, die Hem toegemeten werd. Zij wisten ook dat ze, uit angst voor spot, de moed niet gehad zouden hebben om zich tegenover Zijn vijanden weerspannig op te stellen.

Zo zal het verraad van Mijn Zoon, vanuit Zijn Kerk op aarde, hetzelfde zijn. Mijn Zoon zal, vanuit Zijn Kerk op aarde, door een andere Judas, iemand met groot gezag, verraden worden. Wanneer dit – het op één na grootste verraad sinds Judas Iskarioth Mijn Zoon voor dertig zilverstukken verkocht – plaatsvindt, zal dat mensen van elk ras, elke natie en elk christelijk geloof ertoe brengen de waarheid in twijfel te trekken. Ook dit verraad zal verregaande gevolgen hebben omdat het elk aspect van de goddelijkheid van Mijn Zoon ter discussie zal stellen. Wanneer dat gebeurt, zal de waarheid in elkaar stuiken. In plaats daarvan zal er een kadaver opgericht worden, rot tot in de kern, zonder enig teken van leven. Een dode leer zal opgesteld en opgesmukt worden met al de valse attributen die met Mijn Zoon geassocieerd worden, maar deze zal geen vrucht dragen. Toch zal het op een nieuwe bekering lijken.

Ware bekering komt voort uit de liefde van mensen voor God, aangedreven door de gave van de Heilige Geest en door hun eigen vrije wil. Deze nieuwe leer zal de wereld opgedrongen worden, buiten jullie vrije wil om. Wijs deze af en jullie zullen door de vijanden van Mijn Zoon bestraft worden!

Diegenen die Mijn Zoon in de laatste dagen verraden, zullen geen leven hebben. Diegenen die Hem niet verraden, zullen voor altijd in de heerlijkheid van God leven.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Ditmaal kom Ik om de aarde te vernieuwen, om Mijn Koninkrijk op aarde opnieuw te vestigen

dinsdag 29 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, velen vragen zich wellicht af hoe God, de Almachtige Vader, Schepper van alles wat is en voor altijd zal zijn, zou kunnen lijden.

Boodschap: Veel van de mysteries van Mijn Koninkrijk zijn de mens onbekend

zondag 27 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan om de hele wereld te redden en ieder van jullie in de toevlucht van Mijn Hart op te nemen, is voltooid en elk gedeelte staat juist opgesteld zodat de voltooiing van Mijn belofte verwezenlijkt wordt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De dagen in de aanloop naar de komst van de Antichrist zullen dagen van grote feestelijkheden zijn

zondag 27 april 2014

Mijn lieve kinderen, sta toe dat het Licht van God op jullie neerdaalt, aangezien de plannen om de wereld op de Tweede Komst van Mijn Zoon, Jezus Christus, voor te bereiden, voltooid zijn.

Boodschap: God de Vader: Het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu ondergaan dan in de eeuwige vlammen

zaterdag 26 april 2014

Mijn liefste dochter, de krachten van het kwaad worden sterker met de dag, terwijl het uur van de grote barmhartigheid van Mijn Zoon zonder waarschuwing zal neerdalen.

Boodschap: De tijd waarin de zonde niet meer verkondigd zal worden, komt dichterbij

donderdag 24 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu dichtbij dat de zonden van de mens door Mijn Kerk als onbeduidend en onschuldig in Mijn ogen beschouwd zullen worden.

Boodschap: Ik zal niet toelaten dat diegenen van jullie, die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen ondergaan

woensdag 23 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen menen ten onrechte dat Mijn waarschuwingen aan de mensheid een gevoel van wanhoop en onnodige bezorgdheid teweegbrengen.

Boodschap: Mijn onderrichtingen zijn niet ingewikkeld

dinsdag 22 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de waarheid moet te allen tijde zegevieren, hoe moeilijk deze missie ook is.

Boodschap: Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden

maandag 21 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor de zielen – zelfs voor diegenen met een groot geloof – zeer moeilijk om de wereld waarin zij wonen, te rijmen met deze van Mijn Koninkrijk.

Boodschap: God de Vader: Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen

zondag 20 april 2014

Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de mensheid te verlossen, wees de wereld Hem af, net zoals ze dat deden met de profeten die Ik voor Hem zond.

Boodschap: Er is maar één weg naar God en dat is via Mij, Jezus Christus. Er bestaat geen andere route.

vrijdag 18 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal weer opstaan uit de as, uit het bloedbad. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie