Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Jezus was zoals jullie, in alles behalve de zonde, want dat zou onmogelijk geweest zijn

Ontvangen op vrijdag 11 april 2014

15.22 u

Mijn lief kind, zeven gevallen engelen zullen deze missie aanvallen en zij zullen Gods kinderen ervan af proberen te brengen om aan Zijn restleger trouw te blijven. Zij zullen als engelen van het licht verschijnen aan diegenen die zij misleiden, terwijl zij dat in werkelijkheid allesbehalve zijn.

Satans macht is zeer sterk, en zijn aanwezigheid in de wereld wordt duidelijk aangezien hij al zijn aanhangers er uitpikt om hen ertoe aan te zetten met zijn aanwezigheid te koop te lopen. Hij doet dat door middel van muziek, religies – die niet tot Mijn Zoon, Jezus Christus, behoren – en door diegenen die achter de zogenaamde heilige groeperingen zitten, die het Beest en zijn kringetje op aarde verafgoden.

Kinderen, jullie moeten Mijn Zoon altijd navolgen, in alles wat Hij gedurende Zijn tijd op aarde onderwees. Zijn heilig Woord is onaantastbaar, en het is alles wat jullie dienen te weten om Zijn pad naar eeuwig leven te gaan volgen. Jullie moeten gefocust blijven op jullie verlangen om het eeuwig leven te verwerven, en jullie leven dus leiden zoals Mijn Zoon het jullie voorgedaan heeft. Accepteer nooit iets wat Zijn Godheid in twijfel trekt! De mens die onwaarheden over Mijn Zoon durft te verkondigen, beschikt niet over de gave van de Heilige Geest en is bijgevolg onwaardig om alles wat Mijn Zoon is, te omschrijven.

Mijn Zoon is jullie Goddelijke Redder, die zich vernederde om mens te worden. Toen Hij geboren werd, is het Woord Vlees geworden en dus was Jezus Christus in elk opzicht een mens. Jezus was zoals jullie, in alles behalve de zonde, want dat zou onmogelijk geweest zijn. De Zoon van God werd gestuurd om de mensheid te verlossen en om ieder van jullie te behoeden voor de dood, die voortkomt uit de onderwerping aan Satan. Zijn Godheid is almachtig, geheel goed, geheel ondoorgrondelijk en Zijn Godheid loochenen, is de macht van God loochenen. Wanneer jullie dat doen, betuigen jullie je trouw aan de duivel.

Kinderen, jullie moeten dit kruistochtgebed bidden en Mij, jullie Moeder, aanroepen om jullie te beschermen tegen de misleidingen, die jullie voorgehouden worden om jullie ertoe aan te zetten de macht van God te loochenen.

Kruistochtgebed (146) ‘Bescherming tegen misleiding’

Lieve Moeder van de Verlossing,
behoed mij door de genade van bescherming voor misleidingen,
die door Satan gecreëerd worden
om het geloof van de Christenen te vernietigen.
Bescherm ons tegen diegenen die de vijanden van God zijn.
Houd ons gevrijwaard van leugens en ketterij,
die gebruikt worden om onze liefde voor Uw Zoon te verzwakken.
Open onze ogen voor onwaarheden, misleiding
en voor elke poging die we kunnen tegenkomen
om ons aan te zetten de waarheid te ontkennen. Amen.

Dank jullie om gehoor te geven aan Mijn oproep om jullie te waarschuwen voor de grote misleiding, die weldra over de Kerk van Mijn Zoon op aarde zal neerdalen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Ditmaal kom Ik om de aarde te vernieuwen, om Mijn Koninkrijk op aarde opnieuw te vestigen

dinsdag 29 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, velen vragen zich wellicht af hoe God, de Almachtige Vader, Schepper van alles wat is en voor altijd zal zijn, zou kunnen lijden.

Boodschap: Veel van de mysteries van Mijn Koninkrijk zijn de mens onbekend

zondag 27 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan om de hele wereld te redden en ieder van jullie in de toevlucht van Mijn Hart op te nemen, is voltooid en elk gedeelte staat juist opgesteld zodat de voltooiing van Mijn belofte verwezenlijkt wordt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De dagen in de aanloop naar de komst van de Antichrist zullen dagen van grote feestelijkheden zijn

zondag 27 april 2014

Mijn lieve kinderen, sta toe dat het Licht van God op jullie neerdaalt, aangezien de plannen om de wereld op de Tweede Komst van Mijn Zoon, Jezus Christus, voor te bereiden, voltooid zijn.

Boodschap: God de Vader: Het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu ondergaan dan in de eeuwige vlammen

zaterdag 26 april 2014

Mijn liefste dochter, de krachten van het kwaad worden sterker met de dag, terwijl het uur van de grote barmhartigheid van Mijn Zoon zonder waarschuwing zal neerdalen.

Boodschap: De tijd waarin de zonde niet meer verkondigd zal worden, komt dichterbij

donderdag 24 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu dichtbij dat de zonden van de mens door Mijn Kerk als onbeduidend en onschuldig in Mijn ogen beschouwd zullen worden.

Boodschap: Ik zal niet toelaten dat diegenen van jullie, die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen ondergaan

woensdag 23 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen menen ten onrechte dat Mijn waarschuwingen aan de mensheid een gevoel van wanhoop en onnodige bezorgdheid teweegbrengen.

Boodschap: Mijn onderrichtingen zijn niet ingewikkeld

dinsdag 22 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de waarheid moet te allen tijde zegevieren, hoe moeilijk deze missie ook is.

Boodschap: Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden

maandag 21 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor de zielen – zelfs voor diegenen met een groot geloof – zeer moeilijk om de wereld waarin zij wonen, te rijmen met deze van Mijn Koninkrijk.

Boodschap: God de Vader: Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen

zondag 20 april 2014

Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de mensheid te verlossen, wees de wereld Hem af, net zoals ze dat deden met de profeten die Ik voor Hem zond.

Boodschap: Er is maar één weg naar God en dat is via Mij, Jezus Christus. Er bestaat geen andere route.

vrijdag 18 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal weer opstaan uit de as, uit het bloedbad. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie