Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: De waarheid zal verdraaid worden en het Woord van God zal achterstevoren gepresenteerd worden

Ontvangen op woensdag 1 januari 2014

13.44 u

Mijn kind, moedig a.u.b. al Gods kinderen aan om te volharden tijdens de beproevingen die gaan komen. Alle Christenen – die getuige zullen moeten zijn van de goddeloze afvalligheid, die ostentatief voor hen tentoongespreid zal worden door diegenen bij wie zij leiding zullen zoeken om een door en door christelijk leven te leiden – zullen met zoveel uitdagingen geconfronteerd worden.

Diegenen die binnenkort in de hoogste rangen van de Kerk van Mijn Zoon op aarde aangesteld gaan worden, zullen niet van God zijn. Zij zullen Mijn Zoon niet dienen en zullen veel leerstellingen en wetten binnen de Kerk veranderen. Zij zullen die veranderingen zo snel tot stand brengen – waarbij veel nieuwe boeken, missalen en brieven geïntroduceerd worden – dat jullie dan zullen beseffen dat dergelijke werken jaren in beslag moeten hebben genomen. Het zou niet mogelijk zijn om zo’n radicale veranderingen in te voeren, als dat niet het geval was. Dit zal één van de eerste tekenen zijn waardoor jullie er zeker van kunnen zijn dat deze verdraaide leer, die spoedig geïntroduceerd gaat worden, met grote zorg ontwikkeld zal zijn.

Veel mensen zullen deze veranderingen in de Kerk niet herkennen en diegenen die dat wel doen, zullen deze toejuichen want ze zullen het schuldgevoel dat zij ten gevolge van hun zonden gewaar zullen worden, verlichten. Zij zullen eindelijk opgelucht zijn, want dit zal betekenen dat zij nu hun aanvaarding van alle dingen die God beledigen, openlijk zullen kunnen verkondigen. Want als de Kerk de zonde als een natuurlijk iets en deel uitmakend van de menselijke natuur bestempelt, dan wil dat immers zeggen dat de zonde niet langer zwaarwichtig is. Door dan het belang aan te geven om voor de armen en hongerigen in de wereld te zorgen, zullen zij zich als heilig in Gods ogen beschouwen.

Terwijl Mijn Zoon publiekelijk geloochend wordt en terwijl Zijn Woord verdraaid wordt, zal er veel zorg besteed worden aan grootse publieke daden van naastenliefde. Dit zal de aandacht afwenden van de werkelijkheid. Het zal afleiding creëren en ten slotte zal er niet langer over het ware Woord van God gesproken worden. Wanneer alle religies onder één dak gebracht worden, waarbij de zienswijze van de heidenen met groot respect behandeld wordt, dan zullen de mensen bang zijn om op te staan en de waarheid te verkondigen. Als en wanneer zij het wagen om dat te doen, zullen zij van godslastering beschuldigd worden.

De dag dat jullie – wanneer jullie je tot een ware Christen uitroepen en wanneer jullie de mensen aan het Woord van God herinneren – van ketterij beschuldigd zullen worden, nadert snel. De waarheid zal verdraaid worden en het Woord van God zal achterstevoren gepresenteerd worden. Niets zal ordelijk verlopen. Niets zal in de nieuwe regels, die weldra in de Kerk van Mijn Zoon ingevoerd gaan worden, steek houden. Het is belangrijk dat jullie, hoe impopulair jullie ook mogen worden, altijd aan het Woord van God trouw moeten blijven.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Denk eraan dat Satan deze missie verafschuwt omdat hij er miljarden zielen door zal verliezen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn lieve kinderen, laat de haat tegen deze missie jullie hart niet verontrusten! Buig in plaats daarvan jullie hoofd in dankzegging voor het geschenk van het Boek der Waarheid in deze onrustwekkende tijden op aarde!

Boodschap: Bereid jullie altijd, elke dag, voor alsof de Waarschuwing morgen was, want deze zal jullie plotseling overvallen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij aangezien Ik over de komende Waarschuwing spreek! Zonder Mijn tussenkomst zou het grootste deel van de wereld zich in de afgrond van het Beest storten en nooit het Licht van God zien. 

Boodschap: Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen voor de Grote Dag van de Heer

woensdag 29 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, huil niet om jezelf maar om Mij, jullie Jezus, die weent en lijdt door de snelheid waarmee het menselijk ras in een verderfelijk en zondig leven vervalt.

Boodschap: Tegenwoordig geloven minder mensen dan ooit in het Woord van God

dinsdag 28 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand eraan twijfelen dat ze de Waarheid in het Boek van Mijn Vader, de allerheiligste Bijbel, kunnen vinden! 

Boodschap: God de Vader: Ik heb zeer lange tijd geduldig gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Wil bijeen te brengen

maandag 27 januari 2014

Mijn liefste dochter van Mij, hoeveel angst heb je terwijl het zo onnodig is. 

Boodschap: Het plan om elk spoor van Mij te verwijderen is van start gegaan

zondag 26 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, sta nooit toe dat de opvattingen van diegenen met bitterheid jegens dit werk in hun hart, je doen twijfelen aan Mijn missie voor de zielen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze verschijningen zullen dit voorjaar beginnen, zoals Mijn Zoon het opgedragen heeft

vrijdag 24 januari 2014

Mijn lief kind, laat het geweten zijn dat Ik nog eenmaal Mijn opwachting zal maken in al de Mariagrotten, die door de eeuwen heen door de Kerk van Mijn Zoon goedgekeurd werden.

Boodschap: De rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres zal eindelijk goed en werkelijk begrepen worden

vrijdag 24 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Moeder overal in de Mariale verschijningsplaatsen voor de laatste maal verschijnt, moeten jullie weten dat de wereld zal omkeren en eindelijk naar Mij toe zal lopen. 

Boodschap: God de Vader: De vrije wil, die de mensheid gegeven werd, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij weggetrokken werden

dinsdag 21 januari 2014

Mijn liefste dochter, Mijn Wil geschiede, want de tijd waarin de keuzevrijheid van de mens om alles naar eigen wens te doen, loopt stilaan ten einde.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze laatste medaille, die door de barmhartigheid van God door Mij naar jullie gebracht wordt, zal miljarden zielen naar het eeuwig leven trekken

maandag 20 januari 2014

Mijn lief kind, God wil echt iedere persoon, van echt elk geloof, redden – evenals diegenen die het bestaan van Hem en Zijn Zoon, Jezus Christus, ontkennen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie