Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: De bekering, beloofd door Mijn Vader, zal deze maand beginnen

Ontvangen op woensdag 2 april 2014

16.27 u

Mijn kind, de bekering, beloofd door Mijn Vader, zal deze maand beginnen en zal zich over de hele wereld verspreiden door de kracht van de Heilige Geest. Zielen zullen gespaard worden, en aan de meest verharde zondaars zal door Mijn Zoon grote barmhartigheid betoond worden.

Veel mensen, die geen geloof in God bezitten en die hun leven leiden alsof er geen eeuwig leven bestaat, zullen de eerste mensen zijn aan wie Mijn Vader verlangt dat het Licht van de waarheid getoond wordt. Deze mensen worden zeer bemind en hun gebrek aan geloof zal vervangen worden door een liefde voor en een verlangen naar de verzoening met Jezus Christus, die door hen verlaten werd. De zielen van diegenen die vreselijke zonden hebben begaan en die door de invloed van de duivel aangetast zijn, zullen de volgende zijn. Er zullen hun grote genaden geschonken worden, en de barmhartigheid van Mijn Zoon zal hun hart zo plotseling doorboren, dat hun bekering prompt zal zijn. Dit wonder zal zo onverwachts komen, dat wanneer zij het nieuws van de Evangeliën beginnen te verspreiden, velen zullen opkijken en naar hen luisteren.

Het zal door de bekering van de meest gekwelden zijn, dat veel meer zielen gered kunnen en zullen worden. Het zal dan zaak zijn van diegenen die de waarheid reeds volgen, of zij al dan niet verlangen aan Mijn Zoon en Zijn Leer trouw te blijven. Het zullen deze zielen zijn die het meest te lijden zullen hebben, want zij zijn van God, en hierdoor zal door de Boze alles in het werk gesteld worden om hen met twijfels over de waarheid te kwellen. Dit zijn de zielen die van Mijn Zoon weggetrokken zullen worden, en diegenen waarop de Boze het meest aast.

Ter bescherming van het geloof van de Christenen wijd en zijd, bid a.u.b. dit kruistochtgebed.

Kruistochtgebed (144) ‘Om het christelijk geloof te beschermen’

O Moeder van de Verlossing,
spreek a.u.b. ten beste voor de zielen van de Christenen overal ter wereld.
 
Help hen a.u.b. hun geloof te bewaren
en trouw te blijven aan de onderrichtingen van Jezus Christus.
Bid dat zij de geest- en zielskracht zullen hebben
om te allen tijde hun geloof te handhaven.
 
Spreek voor hen ten beste, lieve Moeder,
om hun ogen te openen voor de waarheid
en hun de genaden te schenken om elke valse leerstelling
die hun in naam van Jezus voorgehouden wordt, te onderscheiden.
 
Help hen ware en trouwe dienaren van God te blijven
en af te zien van kwaad en leugens,
zelfs als zij hierdoor pijn en spot te verduren krijgen.
 
O Moeder van de Verlossing,
bescherm al Uw kinderen
en bid dat iedere Christen tot zijn laatste snik
het pad van de Heer zal volgen. Amen.

Kinderen, Jezus houdt van iedereen. Hij zal altijd strijden om jullie voor onheil te behoeden, en Hij zal op de meest buitengewone manieren ingrijpen om jullie in de dagen van duisternis, die jullie omwille van Hem te verduren zullen krijgen, te beschermen tegen het kwaad. Vertrouw op Mij, jullie geliefde Moeder, aangezien Ik voor jullie ten beste zal spreken om jullie tijdens de komende beproevingen dichter bij Mijn Zoon te brengen.

Dank jullie om aan deze oproep van de Hemel gehoor te geven.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Moeder van God

Boodschap: Ditmaal kom Ik om de aarde te vernieuwen, om Mijn Koninkrijk op aarde opnieuw te vestigen

dinsdag 29 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, velen vragen zich wellicht af hoe God, de Almachtige Vader, Schepper van alles wat is en voor altijd zal zijn, zou kunnen lijden.

Boodschap: Veel van de mysteries van Mijn Koninkrijk zijn de mens onbekend

zondag 27 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan om de hele wereld te redden en ieder van jullie in de toevlucht van Mijn Hart op te nemen, is voltooid en elk gedeelte staat juist opgesteld zodat de voltooiing van Mijn belofte verwezenlijkt wordt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De dagen in de aanloop naar de komst van de Antichrist zullen dagen van grote feestelijkheden zijn

zondag 27 april 2014

Mijn lieve kinderen, sta toe dat het Licht van God op jullie neerdaalt, aangezien de plannen om de wereld op de Tweede Komst van Mijn Zoon, Jezus Christus, voor te bereiden, voltooid zijn.

Boodschap: God de Vader: Het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu ondergaan dan in de eeuwige vlammen

zaterdag 26 april 2014

Mijn liefste dochter, de krachten van het kwaad worden sterker met de dag, terwijl het uur van de grote barmhartigheid van Mijn Zoon zonder waarschuwing zal neerdalen.

Boodschap: De tijd waarin de zonde niet meer verkondigd zal worden, komt dichterbij

donderdag 24 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu dichtbij dat de zonden van de mens door Mijn Kerk als onbeduidend en onschuldig in Mijn ogen beschouwd zullen worden.

Boodschap: Ik zal niet toelaten dat diegenen van jullie, die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen ondergaan

woensdag 23 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen menen ten onrechte dat Mijn waarschuwingen aan de mensheid een gevoel van wanhoop en onnodige bezorgdheid teweegbrengen.

Boodschap: Mijn onderrichtingen zijn niet ingewikkeld

dinsdag 22 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de waarheid moet te allen tijde zegevieren, hoe moeilijk deze missie ook is.

Boodschap: Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden

maandag 21 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor de zielen – zelfs voor diegenen met een groot geloof – zeer moeilijk om de wereld waarin zij wonen, te rijmen met deze van Mijn Koninkrijk.

Boodschap: God de Vader: Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen

zondag 20 april 2014

Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de mensheid te verlossen, wees de wereld Hem af, net zoals ze dat deden met de profeten die Ik voor Hem zond.

Boodschap: Er is maar één weg naar God en dat is via Mij, Jezus Christus. Er bestaat geen andere route.

vrijdag 18 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal weer opstaan uit de as, uit het bloedbad. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie