Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn trouwe leerlingen, onder wie priesters en de gewijde dienaren van alle christelijke geloofsovertuigingen, zullen dicht aan Mijn zijde blijven

Ontvangen op vrijdag 1 november 2013

23.17 u

Mijn zeer geliefde dochter, de geest van het kwaad verspreidt zich en beïnvloedt al diegenen die zich venijnig tegen deze boodschappen kanten. Dit zal tot nog meer verdorvenheid, leugens en met zorg uitgewerkte intriges leiden, bedacht om deze missie te stoppen. Jullie moeten diegenen met kwade tongen en diegenen die verteerd worden door geestelijke jaloezie, die er alles aan zouden doen om te proberen deze missie – Mijn missie om aan allen redding te brengen – te vernietigen, negeren.

Ik zeg tot jullie, tot iedereen die Mij volgt, dat deze boodschappen te belangrijk voor jullie zijn om aan diegenen die jullie in Mijn naam haten, ook maar enige aandacht te schenken. Want het is op Mij, Jezus Christus, dat zij hun pijlen richten. Onthoud dat! Hun hoogmoed zal hen echter doen geloven dat zij zo handelen omdat zij van Mij houden. Zij moeten weten dat Ik nooit zou toestaan dat iemand in Mijn naam over een andere ziel dergelijke leugens vertelt of gemene geruchten verspreidt.

Ik alleen, Jezus Christus, het Lam Gods, bezit de autoriteit om jullie in deze tijd de waarheid te openbaren. Door de waarheid zullen velen van streek raken en de waarheid zal bitter om slikken zijn, want ze is van een dergelijke omvang dat enkel diegenen die in hun liefde voor Mij sterk staan, in staat zullen zijn om deze aan te nemen. De waarheid, hoe moeilijk deze voor jullie ook te verteren is, zal jullie bevrijden. Het zal jullie ogen openen voor het kwaad wanneer het zich voordoet als goed, voor verdorven mensen die godslasteringen verspreiden terwijl ze zeggen dat ze Mijn Woord spreken en voor Mijn vijanden die Gods kinderen willen verderven.

Er zullen veel valse profeten opstaan, verspreid over alle naties, om te verkondigen dat de leugens, die uit de mond van de Antichrist stromen, de waarheid zijn. Ze zullen bovendien zeggen dat de Antichrist Mij is. Ze zullen van alles over de Evangeliën zeggen dat juist zal lijken te zijn, en ze zullen gebruik maken van passages uit de Heilige Bijbel, waaronder citaten van Mij, om hun verachtelijke missies te rechtvaardigen. Maar diegenen die Mij kennen, zullen de leugens en de ketterijen, die verborgen zitten in hun zogenaamde profetische woorden, steeds ontdekken. Ze zullen deze boodschappen tegenspreken en verklaren dat Mijn Woord ketterij is. Het is nu tijd om jullie af te sluiten van al die stemmen die jullie aansporen om naar hen te luisteren in plaats van naar Mij. Jullie moeten je de waarheid, vervat in de heilige Evangeliën, blijven herinneren. Jullie moeten naar Mij luisteren als Ik jullie onderricht.

Weldra zullen al diegenen die Mijn Kerk in het verleden geleid hebben, al diegenen die binnen Mijn Kerk Gods kinderen van het ware Woord van God voorzien en al diegenen die trouw zullen blijven aan de waarheid, opzij geschoven worden. De Katholieke Kerk zal een aantal alarmerende verklaringen afleggen over de vraag waarom ze moet veranderen en elk deel van haar structuur moet hervormen. Ze zal de zonden van degenen in Mijn Kerk en van degenen die Mij verraadden, aanwenden als rechtvaardiging om Mijn Kerk binnenstebuiten te keren. Veel van Mijn gewijde dienaren zullen aan de kant gezet en tot zondebokken gemaakt worden. Velen zullen opgespoord worden en voordat zij afgedankt worden, zal door onwaarheden, evenals door andere beweringen, hun goede naam geschaad worden. Dat is de manier waarop veel gewijde dienaren uit Mijn Kerk weggestuurd zullen worden zodat de vijanden van God van binnenuit de macht volledig in handen kunnen nemen. Alle laster, die door de vijanden van God tegen Mijn gewijde dienaren gepleegd wordt, zal publiekelijk toegejuicht worden, en voorgesteld als een goede zaak waardoor de goede naam van de Kerk intact blijft.

O hoe zullen jullie allemaal misleid worden en hoe zal de waarheid verdoezeld, verborgen en vervolgens genegeerd worden. Al deze veranderingen zullen in de toekomst snel tot stand komen, en de verspreiding van deze dingen zal velen versteld doen staan. Te midden van dat alles zal er verwarring, angst, droefheid en grote ellende heersen. Mijn Kerk zal zo versnipperd raken, dat binnen haar muren alle vertrouwen gebroken zal zijn. Dit zal een grote angst teweegbrengen en dan zal de Katholieke Kerk, op een manier die aanvankelijk niet duidelijk zal lijken, in de nieuwe ene-wereldreligie een leidende kracht worden. Deze nieuwe gruwel zal een grote liefde voor de armen en hongerigen in de wereld verkondigen. Maar Mijn Woord zal deze niet prediken, noch zal deze Mijn Kerk trouw blijven. Niettemin zal Mijn Kerk levend blijven.

Mijn trouwe leerlingen, onder wie priesters en de gewijde dienaren van alle christelijke geloofsovertuigingen, zullen dicht aan Mijn zijde blijven. Mijn restant zal de tand des tijds doorstaan en kan nooit sterven, want Ik Ben de Kerk. Ik kan nooit vernietigd worden.

Jullie Jezus

Boodschap: Satans strategie bestaat erin om gelovigen eerst te bedotten en misleiden, voordat hij hen te gronde richt

zaterdag 30 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat houd Ik toch van de wereld. Hoe smacht Ik naar elke ziel die op dit moment voor Mij verloren is. 

Boodschap: Pijn, vervolging, lijden, spot en hoon zullen altijd het lot van die uitverkoren zielen van God zijn

vrijdag 29 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie je afvragen waarom Ik, Jezus Christus, het lijden in de wereld toelaat, dan zouden jullie toch de Wil van God moeten verstaan. 

Boodschap: De Hemel zal weldra het laatste deel van Gods grootse plan om de mensheid te redden, bekendmaken

dinsdag 26 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat al diegenen die in Mijn naam vervolgd worden, begrijpen waarom dit gebeurt. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot zij de Tabernakels ontheiligd hebben

maandag 25 november 2013

Mijn kind, zodra de Kerk van Mijn Zoon ingenomen wordt, zal de reeks van gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen, juist hetzelfde zijn als dat wat zich tijdens Mijn kruisiging voordeed.

Boodschap: Miljarden mensen zullen in de Tegenwoordigheid van God een leven van eeuwige heerlijkheid genieten

zondag 24 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik kom om aan de mensheid verlichting te brengen van de pijn die zij ten gevolge van hun scheiding van God doorstaan hebben, moeten zij allemaal dankbaar zijn voor deze grote barmhartigheid. 

Boodschap: De liefde gedijt omdat het een geschenk van God is en de kracht heeft om het kwaad te vernietigen

zaterdag 23 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil het belang van de liefde uitleggen en hoe jullie daarmee het kwaad kunnen verslaan, en hoe zonder liefde het kwaad zich verspreidt.

Boodschap: Wanneer Ik als de Koning van Barmhartigheid kom, zal niet één ziel in enige twijfel gelaten worden over wie Ik Ben en wat Ik Ben

woensdag 20 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vertel al Mijn volgelingen – al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven – dat zij Mij elke dag tijd in gebed moeten toekennen om de ziel van diegenen die voor Mij verloren gaan, te redden. 

Boodschap: Op die dag zal Ik de levenden ophalen

dinsdag 19 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, in het leven van veel Christenen ben Ik als een beschamend familielid geworden, dat van tijd tot tijd op zijn wenken bediend maar te allen tijde uit het zicht gehouden moet worden. 

Boodschap: Ik kom uitsluitend als een God van barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te maken want Ik houd echt van ieder van jullie.

maandag 18 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedereen moet zich voorbereiden zodat zij het waard worden om voor Mij te komen staan, want Ik zal als een dief in de nacht komen en velen zullen niet weten wat er gebeurt.

Boodschap: Ik kom om de aarde te vernieuwen, om de mens van zijn ellende, smart en zonden te bevrijden

zondag 17 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld Mij, hun geliefde Redder, de Mensenzoon, in al Mijn glorie ziet zodat ze naar Mijn goddelijke barmhartigheid trekt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie