Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn tranen zullen tegen die tijd gestopt zijn, maar Mijn verdriet zal eindeloos zijn

Ontvangen op woensdag 12 maart 2014

21.08 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer een mens zich van Mij afscheidt, dan volg Ik hem tot aan de uiteinden der aarde om hem terug tot Mij te trekken. Hij kan Mij beledigen, verschrikkelijke wreedheden begaan en zelfs zover gaan het kwaad te verafgoden, onder andere door zich tot slaaf van de duivel te maken, maar Ik zal nooit opgeven.

Ik zal op veel manieren in zijn leven ingrijpen. Ik zal echte liefde in zijn leven introduceren, Ik zal zijn hart openen voor de liefde van andere mensen, Ik zal aan zijn geweten trekken, Ik zal toelaten dat hij door toedoen van anderen te lijden heeft – alleen maar om hem nederig te maken en daardoor meer open voor Mij, Jezus Christus. Ik zal hem de eenvoud van de wereld in al zijn glorieuze schoonheid – zoals deze door Mijn Vader geschapen werd – laten zien om hem weg te lokken van de valsheden, die zijn leven vergallen. Ik zal door kleine kinderen hem het belang aantonen van de behoeften van diegenen die op hen aangewezen zijn, voor die van zichzelf te stellen. Ik zal hem lachbuien bezorgen, hem door zuivere zielen grote daden van goedheid laten zien en Ik zal hem voorbeelden van zijn eigen zwakheid tonen zodat hij weet dat hij niet groter dan God is. Ik kan toelaten dat hij ziek wordt als dat hem ertoe zal brengen zich aan Mij over te geven, en in dergelijke gevallen zal Mijn barmhartigheid dan op zijn grootst zijn. Want het zijn die zielen, die zich het meest waarschijnlijk tot Mij gaan wenden, en dan zullen en kunnen zij door Mij gered worden.

Hoeveel inspanningen worden er door Mij, jullie geliefde Jezus Christus, geleverd om jullie in de veiligheid van Mijn armen – Mijn toevluchtsoord – op te nemen. En hoevelen van jullie draaien nog steeds de andere kant op en negeren Mij.

Ik grijp in door middel van boodschappen, gegeven aan echte zieners en visionairs, en deze hebben er miljoenen bekeerd. Ik zend tekenen, vanuit de Hemel stort Ik genaden uit, Ik breng jullie geschenken door de heilige Sacramenten en miljoenen hebben zich bekeerd. Helaas hebben er niet genoeg zich tot Mij gekeerd en dat is de reden waarom Ik niet zal rusten tot elk teken, elk wonder, elk geschenk, elke profetie en elke tussenkomst uitgeput is, voordat Ik kom om te oordelen.

Het zal een trieste dag zijn als diegenen die Mijn gaven en Mijn ingrijpen weigeren, op de Grote Dag voor Mij moeten gaan staan en Mij dan nog steeds loochenen. Zelfs dan, wanneer Ik hun de kans geef om hun trots opzij te zetten en tot Mij te komen, zullen ze nog weigeren. Tegen die tijd zal er niets meer zijn dat Ik nog kan doen om hun het eeuwig leven te bezorgen, aangezien zij het niet zullen verwelkomen. Wellicht vragen jullie je af waarom dit het geval is, en dus zal Ik het uitleggen.

Wanneer de duivel de ziel verleidt, duurt het enige tijd voordat hij bij die persoon vaste voet aan de grond krijgt. Maar zodra hij hem verslindt, dicteert hij elke beweging die deze persoon maakt – hoe hij denkt, hoe hij zondigt en het soort zonde waaraan hij wil dat die ziel zich overgeeft. De grootste vat die Satan op hen heeft, bestaat erin hen ervan te overtuigen dat God boosaardig is. Satan zal de ziel ervan overtuigen dat hij God is, en dat God in feite de Boze is. Dat is de manier waarop deze zielen door de sluwe geslepenheid en manipulatie van de duivel verdorven zullen worden. Deze zielen zullen zo donker worden, dat in Mijn licht staan ondraaglijk pijnlijk voor hen zal zijn en zij hun gezicht voor Mij zullen verbergen. Mijn tranen zullen tegen die tijd gestopt zijn, maar Mijn verdriet zal eindeloos zijn.

Jullie Jezus

Boodschap: God de Vader: Aardbevingen zullen jullie steden treffen

maandag 31 maart 2014

Mijn liefste dochter, het moment is aangebroken waarop de mens, die al zo lang gezondigd en zich in Mijn ogen bezoedeld heeft, nu in de ultieme diepten van verdorvenheid zal afzinken wanneer hij zich zal inspannen om alles van Mij wat heilig is, te vernietigen.

Boodschap: O wee diegenen die door de Heer uitverkoren zijn om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen zich niet bewust zijn van Zijn roep

zondag 30 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, je mag Mijn woorden aan jou nooit als vanzelfsprekend beschouwen, want ze worden je geschonken als een daad van grote barmhartigheid. 

Boodschap: In de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen

zaterdag 29 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, in de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen. Ze zullen valselijk beweren dat de mens, naast de aarde, op andere planeten kan leven. 

Boodschap: Door zich door de heidenen te laten intimideren, zullen ze als heidenen worden

donderdag 27 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat Mijn volgelingen, waaronder Christenen van alle kerkgenootschappen, op dit moment meer tijd in Mijn gezelschap doorbrengen.

Boodschap: Zij zijn de Mijnen. Ik Ben van hen. Dat zal altijd het geval zijn. Ik bemin hen allemaal. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 26 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verzoek al Mijn volgelingen, overal ter wereld, dringend om zich eendrachtig in Mij te verenigen om te bidden voor de ziel van diegenen die van Mij gescheiden zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Vraag Mij, jullie geliefde Moeder, om jullie de kracht te schenken om vol te houden en de missie van redding te beschermen

dinsdag 25 maart 2014

Mijn lieve kinderen, toen God Mij koos als de Moeder van Zijn Eniggeboren Zoon, was het zo dat Ik God kon verheerlijken door Hem van dienst te zijn om de langverwachte Messias ter wereld te brengen.

Boodschap: God de Vader: De hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel

maandag 24 maart 2014

Mijn liefste dochter, de hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel voor het lichaam. 

Boodschap: Wat baat het Mij als een mens onwillig en talmend voor Mij gebracht wordt? Dat is nutteloos.

zondag 23 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om de liefde die elk van jullie voor zijn familie heeft, uit te breiden tot buiten jullie huis. 

Boodschap: Eenmaal een ziel door Mij geschapen werd, zal die in eeuwigheid blijven bestaan

zaterdag 22 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de dood moet nooit gevreesd worden als jullie Mijn kruisdood aannemen. 

Boodschap: Er zal een angstaanjagend leger opstaan, zoals er nog nooit eerder een gezien zal zijn

donderdag 20 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op de rand van vele oorlogen, en die zullen veel weerslag hebben op de snelheid waarmee de Kerk zal barsten. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie