Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn meest gewaardeerde bisschop zal het voorwerp van een verschrikkelijke gerechtelijke dwaling zijn

Ontvangen op donderdag 10 april 2014

17.22 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart door de benarde toestand van Mijn gewijde dienaren en de moeilijke beproevingen die zij het hoofd zullen moeten bieden ten gevolge van Mijn vijanden. Mijn meest gewaardeerde bisschop zal het voorwerp van een verschrikkelijke gerechtelijke dwaling zijn. Daarna, nadat hij gedemoniseerd werd, zullen veel van Mijn gewijde dienaren onder handen genomen worden als zij het zouden wagen om bezwaren te uiten tegen de nieuwe wetten, die niet van Mij komen en waarvan zij zullen moeten meemaken dat deze in Mijn Kerken ingevoerd worden.

Veel gewijde dienaren zullen verdwijnen en tegen hun wil gevangengenomen worden. Anderen, die de vijanden ontvlucht zullen zijn, zullen opgespoord worden en dus zullen ze die dagen zeer zorgvuldig op voorhand moeten plannen. Het zal niet lang daarna zijn dat het portret van de Antichrist op elk altaar zal hangen, terwijl elk spoor van Mijn gelaat, Mijn kruis, de heiligen en de Sacramenten spoorloos zullen verdwijnen. Die dictatuur zal lijken op deze, die jullie al eerder gezien hebben in naties waar de mensen vertrapt worden. Er zal van de aanbidders in deze religie, de nieuwe wereldreligie, verwacht worden te buigen voor de afbeelding van de Antichrist. Deze aanbidders zullen zich ten overstaan van deze gruwel zegenen, maar het zal niet het kruisteken zijn dat ze zullen maken – het zal als een handgebaar zijn. Al diegenen die voor het Beest buigen, zullen zijn slaaf worden en ze zullen zich tegen diegenen keren, die hem weigeren te verafgoden. Ze zullen zelfs leden van hun eigen familie verraden en hen voor straf overleveren, zodanig zal de macht zijn, die het Beest op hen zal uitoefenen.

Ik zal ieder van jullie, en vooral Mijn gewijde dienaren, begiftigen met een vorm van bescherming tegen de macht van het Beest en Ik zal jullie elke stap van de weg, langs dit schrijnende pad, voorschrijven. Ik zal jullie dappere dienaren van Mij sturen, trouwe bisschoppen, priesters en andere gewijde dienaren – allen van Mij – die Mij zullen blijven dienen. Zij zullen gezegend zijn met gaven, die jullie zullen helpen om in Mij en voor Mij te blijven zodat jullie in staat zullen zijn om deze onderdrukking te verdragen tot op de dag dat Ik kom om Mijn volk te redden en hen in Mijn Koninkrijk op te nemen. Vrees die tijden niet, aangezien deze niet moeilijk zullen zijn als jullie Mijn hand van barmhartigheid aannemen en leren om volkomen op Mij te vertrouwen. Vandaag zegen Ik jullie in de naam van Mijn Vader en begiftig Ik ieder van jullie met Mijn sterkte, moed en veerkracht, want jullie zullen deze nodig hebben om ware Christenen, trouw aan Mijn heilig Woord, te blijven.

Jullie Jezus

Boodschap: Ditmaal kom Ik om de aarde te vernieuwen, om Mijn Koninkrijk op aarde opnieuw te vestigen

dinsdag 29 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, velen vragen zich wellicht af hoe God, de Almachtige Vader, Schepper van alles wat is en voor altijd zal zijn, zou kunnen lijden.

Boodschap: Veel van de mysteries van Mijn Koninkrijk zijn de mens onbekend

zondag 27 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan om de hele wereld te redden en ieder van jullie in de toevlucht van Mijn Hart op te nemen, is voltooid en elk gedeelte staat juist opgesteld zodat de voltooiing van Mijn belofte verwezenlijkt wordt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De dagen in de aanloop naar de komst van de Antichrist zullen dagen van grote feestelijkheden zijn

zondag 27 april 2014

Mijn lieve kinderen, sta toe dat het Licht van God op jullie neerdaalt, aangezien de plannen om de wereld op de Tweede Komst van Mijn Zoon, Jezus Christus, voor te bereiden, voltooid zijn.

Boodschap: God de Vader: Het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu ondergaan dan in de eeuwige vlammen

zaterdag 26 april 2014

Mijn liefste dochter, de krachten van het kwaad worden sterker met de dag, terwijl het uur van de grote barmhartigheid van Mijn Zoon zonder waarschuwing zal neerdalen.

Boodschap: De tijd waarin de zonde niet meer verkondigd zal worden, komt dichterbij

donderdag 24 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu dichtbij dat de zonden van de mens door Mijn Kerk als onbeduidend en onschuldig in Mijn ogen beschouwd zullen worden.

Boodschap: Ik zal niet toelaten dat diegenen van jullie, die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen ondergaan

woensdag 23 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen menen ten onrechte dat Mijn waarschuwingen aan de mensheid een gevoel van wanhoop en onnodige bezorgdheid teweegbrengen.

Boodschap: Mijn onderrichtingen zijn niet ingewikkeld

dinsdag 22 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de waarheid moet te allen tijde zegevieren, hoe moeilijk deze missie ook is.

Boodschap: Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden

maandag 21 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor de zielen – zelfs voor diegenen met een groot geloof – zeer moeilijk om de wereld waarin zij wonen, te rijmen met deze van Mijn Koninkrijk.

Boodschap: God de Vader: Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen

zondag 20 april 2014

Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de mensheid te verlossen, wees de wereld Hem af, net zoals ze dat deden met de profeten die Ik voor Hem zond.

Boodschap: Er is maar één weg naar God en dat is via Mij, Jezus Christus. Er bestaat geen andere route.

vrijdag 18 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal weer opstaan uit de as, uit het bloedbad. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie