Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn liefde voor de mensheid is volkomen. Ik houd van iedereen, met inbegrip van diegenen die de meest goddeloze daden begaan.

Ontvangen op donderdag 9 januari 2014

21.40 u

Mijn zeer geliefde dochter, kijk om je heen – en wat zie je? Een wereld vol tegenstrijdigheden. Enerzijds zal je liefde, vreugde en welwillendheid zien. Maar dat zal dan aan de andere kant tegengewerkt worden door de haat die de Boze voor de mensheid heeft.

Weet dat alle onrust, verdriet, verwarring, gebrek aan vertrouwen, venijn, haat en kwaad dat jullie zich in de wereld zien afspelen, slechts van één bron afkomstig kan zijn. De gesel van de wereld, dat wil zeggen Satan, heeft uitzichtloos ongeluk onder Gods kinderen teweeggebracht. Hun pijn wordt dan die van Mij, en dat is de reden waarom de Boze zo’n chaos creĆ«ert – om Mij te kwetsen.

Mijn dochter, overal waar je loopt en elk gezicht dat je dan ziet, zal je vanaf vandaag zien zoals Ik hen zie – elk een kind van God. Wat houd Ik toch van hen allemaal, hoe wil Ik ieder van hen koesteren – ongeacht hun fouten of hun zonden. Het maakt niet uit wat ze gedaan hebben om Mij te beledigen. Ik houd nog steeds van hen – van elkeen van hen. Ik voel grote vreugde wanneer Ik de liefde zie, die zij uitstralen – een liefde die zij als geschenk van Mijn Vader, die hen schiep, ontvangen hebben. Hun liefde is Mijn liefde en deze trekt andere zielen naar hen toe, en hierdoor verspreidt de liefde van God zich dan overal.

Maar wanneer Ik in om het even welke ziel pijn en lijden zie, dan wordt hun pijn die van Mij. Hun pijn kan veroorzaakt zijn door een verschrikkelijk leed, aangericht door een gebrek aan liefde voor anderen, wat een gevoel van wanhopige verlatenheid met zich meebrengt. Hun eenzaamheid en isolement worden ook door Mij gevoeld, en dat wekt Mijn medelijden nog meer op.

Dan zijn er die zielen die al hun tijd besteden aan het najagen van dingen die niet van Mij afkomstig zijn. Diegenen die Mij afwijzen, breken Mijn Hart door en door. Hoeveel bloedtranen vergiet Ik om deze zielen, want zij hebben de navelstreng doorgeknipt, die hen met hun Redder – hun enige hoop op redding – verbindt. Wanneer je deze zielen ziet, Mijn dochter, zal je in je hart een vreselijk verdriet voelen, net zoals Ik dat om hen voel.

Ten slotte zijn er diegenen die zeggen dat ze Mij vertegenwoordigen, maar die niet waardig zijn Mijn voeten af te vegen. Hun haat tegen Mij wordt veroorzaakt door hun liefde voor zichzelf. Maar toch hunker Ik nog steeds naar hun ziel, hoe vaak ze Mij ook beledigen of Mijn kudde misleiden.

Mijn liefde voor de mensheid is volkomen. Ik houd van iedereen, met inbegrip van diegenen die de meest goddeloze daden begaan. Zo zal het tot het einde toe zijn. Ik zal tot op de laatste dag alle zielen omhelzen, en daarop – nadat alle pogingen van Mij, om zielen te redden, uitgeput zijn – zullen slechts diegenen die de afgrond van het Beest inlopen en die ondanks de wetenschap dat Ik van hen houd, Mij afwijzen, voor altijd voor Mij verloren gaan.

Houd altijd van elkaar, met fouten en al – op de manier dat Ik van jullie houd! Wanneer jullie iemand afkeuren, denk dan aan Mijn liefde en zwijg! Wanneer jullie een ander verachten, weet dan dat deze haat niet van Mij komt. Wanneer jullie elkaar bekijken, zie hen dan als door Mijn ogen. Niet één van hen zou door jullie gemeden mogen worden. Toon in plaats daarvan mededogen voor diegenen die jullie mishagen, jullie beledigen of jullie kwaad berokkenen want zij worden door Mij bemind. Als jullie van Mij houden, zullen jullie al diegenen met wie jullie in contact komen liefde betonen.

Liefde is aanstekelijk omdat deze van God komt. Uit liefde kan enkel goeds voortkomen.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Denk eraan dat Satan deze missie verafschuwt omdat hij er miljarden zielen door zal verliezen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn lieve kinderen, laat de haat tegen deze missie jullie hart niet verontrusten! Buig in plaats daarvan jullie hoofd in dankzegging voor het geschenk van het Boek der Waarheid in deze onrustwekkende tijden op aarde!

Boodschap: Bereid jullie altijd, elke dag, voor alsof de Waarschuwing morgen was, want deze zal jullie plotseling overvallen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij aangezien Ik over de komende Waarschuwing spreek! Zonder Mijn tussenkomst zou het grootste deel van de wereld zich in de afgrond van het Beest storten en nooit het Licht van God zien. 

Boodschap: Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen voor de Grote Dag van de Heer

woensdag 29 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, huil niet om jezelf maar om Mij, jullie Jezus, die weent en lijdt door de snelheid waarmee het menselijk ras in een verderfelijk en zondig leven vervalt.

Boodschap: Tegenwoordig geloven minder mensen dan ooit in het Woord van God

dinsdag 28 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand eraan twijfelen dat ze de Waarheid in het Boek van Mijn Vader, de allerheiligste Bijbel, kunnen vinden! 

Boodschap: God de Vader: Ik heb zeer lange tijd geduldig gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Wil bijeen te brengen

maandag 27 januari 2014

Mijn liefste dochter van Mij, hoeveel angst heb je terwijl het zo onnodig is. 

Boodschap: Het plan om elk spoor van Mij te verwijderen is van start gegaan

zondag 26 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, sta nooit toe dat de opvattingen van diegenen met bitterheid jegens dit werk in hun hart, je doen twijfelen aan Mijn missie voor de zielen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze verschijningen zullen dit voorjaar beginnen, zoals Mijn Zoon het opgedragen heeft

vrijdag 24 januari 2014

Mijn lief kind, laat het geweten zijn dat Ik nog eenmaal Mijn opwachting zal maken in al de Mariagrotten, die door de eeuwen heen door de Kerk van Mijn Zoon goedgekeurd werden.

Boodschap: De rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres zal eindelijk goed en werkelijk begrepen worden

vrijdag 24 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Moeder overal in de Mariale verschijningsplaatsen voor de laatste maal verschijnt, moeten jullie weten dat de wereld zal omkeren en eindelijk naar Mij toe zal lopen. 

Boodschap: God de Vader: De vrije wil, die de mensheid gegeven werd, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij weggetrokken werden

dinsdag 21 januari 2014

Mijn liefste dochter, Mijn Wil geschiede, want de tijd waarin de keuzevrijheid van de mens om alles naar eigen wens te doen, loopt stilaan ten einde.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze laatste medaille, die door de barmhartigheid van God door Mij naar jullie gebracht wordt, zal miljarden zielen naar het eeuwig leven trekken

maandag 20 januari 2014

Mijn lief kind, God wil echt iedere persoon, van echt elk geloof, redden – evenals diegenen die het bestaan van Hem en Zijn Zoon, Jezus Christus, ontkennen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie