Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn liefde, tezamen met jullie geloof, zal het Zwaard van Redding worden

Ontvangen op zaterdag 12 april 2014

15.42 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer God door middel van Zijn uitverkoren profeten ingrijpt in de wereld, is het Woord als een zwaard. Het snijdt recht in het hart en brengt in de ziel een tweeledige reactie teweeg. Enerzijds biedt het een groot inzicht en begrip, maar aan de andere kant kan het moeilijk te aanvaarden zijn. Dat komt doordat de waarheid bij ontvangst nooit gemakkelijk is, daar deze pijnlijk kan zijn.

In een wereld waarin Satan als koning heerst, zal de waarheid altijd de lelijke kant laten zien. Dit zal in het hart van velen benauwdheid veroorzaken. Verdorvenheid gaat bijna altijd gehuld in een gekleurde schone schijn, maar wanneer deze van haar aantrekkelijke laagjes ontdaan wordt, is wat er overblijft een erg lelijke kern.

Veel mensen vinden, door de misleiding van de duivel, het moeilijk om te aanvaarden dat bepaalde handelingen of daden verdorven zijn. Elke vorm van verdorvenheid, door toedoen van Satan voortgebracht, wordt zorgvuldig gecamoufleerd zodat het in de gedachten van de onschuldigen, die een dergelijk verachtelijk bedrog zonder wroeging zullen aanvaarden, gemakkelijk gerechtvaardigd wordt. Ze zullen niets wijzer geworden zijn. Welke hoop, kunnen jullie je dan afvragen, heeft de mens wanneer hij door de Antichrist - die om zijn grote daden van naastenliefde geliefd en verafgood zal worden - verleid wordt? Het antwoord luidt: gebed. Jullie hoop ligt in jullie gebeden, want wanneer jullie bidden om bevrijding van het kwaad, zal Ik aan jullie oproep gehoor geven.

Mijn liefde, tezamen met jullie geloof, zal het Zwaard van Redding worden waardoor die onschuldige zielen, die door het Beest gemakkelijk misleid zullen worden, gered kunnen worden en dan zal het Koninkrijk van Mij zijn. Ik kom spoedig om Mijn rechtmatige troon terug te eisen, en dus mogen jullie nooit de hoop verliezen.

Jullie Jezus

Boodschap: Ditmaal kom Ik om de aarde te vernieuwen, om Mijn Koninkrijk op aarde opnieuw te vestigen

dinsdag 29 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, velen vragen zich wellicht af hoe God, de Almachtige Vader, Schepper van alles wat is en voor altijd zal zijn, zou kunnen lijden.

Boodschap: Veel van de mysteries van Mijn Koninkrijk zijn de mens onbekend

zondag 27 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan om de hele wereld te redden en ieder van jullie in de toevlucht van Mijn Hart op te nemen, is voltooid en elk gedeelte staat juist opgesteld zodat de voltooiing van Mijn belofte verwezenlijkt wordt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De dagen in de aanloop naar de komst van de Antichrist zullen dagen van grote feestelijkheden zijn

zondag 27 april 2014

Mijn lieve kinderen, sta toe dat het Licht van God op jullie neerdaalt, aangezien de plannen om de wereld op de Tweede Komst van Mijn Zoon, Jezus Christus, voor te bereiden, voltooid zijn.

Boodschap: God de Vader: Het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu ondergaan dan in de eeuwige vlammen

zaterdag 26 april 2014

Mijn liefste dochter, de krachten van het kwaad worden sterker met de dag, terwijl het uur van de grote barmhartigheid van Mijn Zoon zonder waarschuwing zal neerdalen.

Boodschap: De tijd waarin de zonde niet meer verkondigd zal worden, komt dichterbij

donderdag 24 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu dichtbij dat de zonden van de mens door Mijn Kerk als onbeduidend en onschuldig in Mijn ogen beschouwd zullen worden.

Boodschap: Ik zal niet toelaten dat diegenen van jullie, die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen ondergaan

woensdag 23 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen menen ten onrechte dat Mijn waarschuwingen aan de mensheid een gevoel van wanhoop en onnodige bezorgdheid teweegbrengen.

Boodschap: Mijn onderrichtingen zijn niet ingewikkeld

dinsdag 22 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de waarheid moet te allen tijde zegevieren, hoe moeilijk deze missie ook is.

Boodschap: Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden

maandag 21 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor de zielen – zelfs voor diegenen met een groot geloof – zeer moeilijk om de wereld waarin zij wonen, te rijmen met deze van Mijn Koninkrijk.

Boodschap: God de Vader: Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen

zondag 20 april 2014

Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de mensheid te verlossen, wees de wereld Hem af, net zoals ze dat deden met de profeten die Ik voor Hem zond.

Boodschap: Er is maar één weg naar God en dat is via Mij, Jezus Christus. Er bestaat geen andere route.

vrijdag 18 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal weer opstaan uit de as, uit het bloedbad. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie