Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn finaal plan om Mijn Kerk in Mijn toevluchtsoord te verzamelen, staat op het punt onthuld te worden

Ontvangen op zaterdag 5 april 2014

18.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang moed en zielskracht te schenken aan ieder van jullie, die de gave van onderscheiding gekregen hebben om Mijn stem te herkennen als Ik door deze boodschappen tot de wereld spreek.

Terwijl jullie, Mijn overgeblevenen, in vereniging met Mijn Kerk op aarde oprukken, zullen jullie veel mensen zich weldra zien onttrekken aan de heilige Sacramenten. Dat zal verontrustend voor jullie zijn en zal bovendien een kwelling worden omdat deze al vlug geschonden zullen worden en niet langer dezelfde Sacramenten, die Ik de wereld schonk, zullen zijn. Jullie mogen nooit tijd verspillen als jullie werkelijk geloven dat Ik met jullie spreek. Ga – verzamel Mijn priesters en diegenen die aan Mijn oproep gehoor geven! Bereid jullie vervolgens voor op de komende jaren zodat jullie Mijn kudde kunnen voeden met het Voedsel des Levens, wanneer er van Mijn Tegenwoordigheid geen spoor meer zal overblijven.

Wanneer alles wat van Mij is, en van wie Ik Ben, uit Mijn kerken verwijderd is, zal alles dat zal overblijven, komen van alles wat Ik niet ben. De geïncarneerde duivel zal Mijn Kerk betreden en hij zal iedereen aantasten, die voor hem buigt en hem aanbidt. Hij zal zielen voor de eeuwigheid verslinden en jullie moeten te allen tijde waakzaam blijven voor die tijd, die in het verschiet ligt. Stel jullie niet open voor de ketterij die Mijn Kerk, zowel van binnenuit als van daarbuiten, zal binnendringen! Jullie worden nu voorbereid, dus moeten jullie alles opvolgen wat Ik jullie zal vertellen zodat jullie Mijn Kerk, voor zover jullie kunnen, van Mijn vijanden kunnen redden.

Mijn finaal plan om Mijn Kerk in Mijn toevluchtsoord te verzamelen, staat op het punt onthuld te worden. Wanneer Ik jullie instructies geef, zullen jullie grote kracht en doorzettingsvermogen nodig hebben want jullie tegenstander zal de Antichrist zijn – en zijn leger zal, jammer genoeg, groter in omvang zijn dan het Mijne. En dat zal dus ontmoedigend voor jullie zijn – maar weet dit: het zal niet de macht van God achter zich hebben, en wanneer jullie aan Mijn Woord trouw blijven, zal het jullie nooit overwinnen.

Ga in vrede en wacht op Mijn instructies!

Jullie Jezus

Boodschap: Ditmaal kom Ik om de aarde te vernieuwen, om Mijn Koninkrijk op aarde opnieuw te vestigen

dinsdag 29 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, velen vragen zich wellicht af hoe God, de Almachtige Vader, Schepper van alles wat is en voor altijd zal zijn, zou kunnen lijden.

Boodschap: Veel van de mysteries van Mijn Koninkrijk zijn de mens onbekend

zondag 27 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan om de hele wereld te redden en ieder van jullie in de toevlucht van Mijn Hart op te nemen, is voltooid en elk gedeelte staat juist opgesteld zodat de voltooiing van Mijn belofte verwezenlijkt wordt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De dagen in de aanloop naar de komst van de Antichrist zullen dagen van grote feestelijkheden zijn

zondag 27 april 2014

Mijn lieve kinderen, sta toe dat het Licht van God op jullie neerdaalt, aangezien de plannen om de wereld op de Tweede Komst van Mijn Zoon, Jezus Christus, voor te bereiden, voltooid zijn.

Boodschap: God de Vader: Het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu ondergaan dan in de eeuwige vlammen

zaterdag 26 april 2014

Mijn liefste dochter, de krachten van het kwaad worden sterker met de dag, terwijl het uur van de grote barmhartigheid van Mijn Zoon zonder waarschuwing zal neerdalen.

Boodschap: De tijd waarin de zonde niet meer verkondigd zal worden, komt dichterbij

donderdag 24 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu dichtbij dat de zonden van de mens door Mijn Kerk als onbeduidend en onschuldig in Mijn ogen beschouwd zullen worden.

Boodschap: Ik zal niet toelaten dat diegenen van jullie, die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen ondergaan

woensdag 23 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen menen ten onrechte dat Mijn waarschuwingen aan de mensheid een gevoel van wanhoop en onnodige bezorgdheid teweegbrengen.

Boodschap: Mijn onderrichtingen zijn niet ingewikkeld

dinsdag 22 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de waarheid moet te allen tijde zegevieren, hoe moeilijk deze missie ook is.

Boodschap: Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden

maandag 21 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor de zielen – zelfs voor diegenen met een groot geloof – zeer moeilijk om de wereld waarin zij wonen, te rijmen met deze van Mijn Koninkrijk.

Boodschap: God de Vader: Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen

zondag 20 april 2014

Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de mensheid te verlossen, wees de wereld Hem af, net zoals ze dat deden met de profeten die Ik voor Hem zond.

Boodschap: Er is maar één weg naar God en dat is via Mij, Jezus Christus. Er bestaat geen andere route.

vrijdag 18 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal weer opstaan uit de as, uit het bloedbad. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie