Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Liefde kan alle rampspoed die het menselijk ras ondergaat verslaan

Ontvangen op maandag 3 maart 2014

23.37 u

Mijn zeer geliefde dochter, denk aan Mij, met liefde in jullie hart, want het is alleen maar door liefde dat Ik via het Boek der Waarheid met de wereld communiceer.

Op bevel van Mijn Vader verzamel Ik al Zijn dierbare kinderen, solidair met Hem en in Hem. Het is de liefde die dit goddelijk ingrijpen mogelijk maakt. Mijn Vader verdraagt pijn, boosheid, ongeduld en frustratie vanwege de zondesmet, die een vernietigende uitwerking heeft op de ziel van elk van Zijn kinderen. Maar het is Zijn eeuwigdurende liefde voor jullie allen die het Licht van God brandend houdt op aarde.

Zonder dit Licht zou er slechts duisternis zijn, niet alleen van de geest maar ook op de aarde zelf. Het daglicht zou niet bestaan. De zon zou niet schijnen, noch zou de maan de nacht ophelderen. De sterren zouden verdwijnen. Toch blijven al deze geschenken op hun plaats door de liefde van God. Wanneer deze liefde beantwoord wordt, bezorgt dat Mijn Vader grote vreugde, want Hij weet dat wanneer de geest van liefde eenmaal in de ziel aanwezig is, deze alle duisternis van de ziel kan overwinnen.

Liefde kan alle rampspoed die het menselijk ras ondergaat verslaan. Liefde voor elkaar zal het kwaad tenietdoen. Liefde voor God zal Satans macht over de mens breken. Trouw aan de Geboden van God zal de ziel vervolmaken en op haar beurt dan het menselijk ras behoeden voor de verbanning en scheiding van God.

Wanneer het Licht van God in jullie hart bewaard wordt en de liefde van God voor elkaar in jullie ziel aanwezig is, dan kan en zal alle kwaad overwonnen worden. Wanneer jullie God beminnen, zullen jullie een diepe vrede in jullie voelen, want wanneer jullie je liefde voor Hem tonen, zal Hij jullie met Zijn genaden bekleden. Jullie moeten altijd troost putten uit de krachtige liefde die God voor ieder van jullie in Zijn Hart draagt. Wie jullie ook zijn, welke grieven jullie Hem ook bezorgd mogen hebben en hoe verdorven jullie zonden ook zijn, Hij zal jullie vergeven – altijd. Al wat jullie moeten doen, is Hem aanroepen door Mij, Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, te vragen om namens jullie door verzoening tussenbeide te komen.

Kom tot Mij met jullie gebed en zeg: “Jezus, breng mij onder Uw hoede naar Mijn Vader en bezorg mij de eeuwige zaligheid.”

Wanneer jullie met oprecht berouw in jullie ziel naar Mij toe komen, zal het Koninkrijk der Hemelen van jullie zijn.

Jullie Jezus

Boodschap: God de Vader: Aardbevingen zullen jullie steden treffen

maandag 31 maart 2014

Mijn liefste dochter, het moment is aangebroken waarop de mens, die al zo lang gezondigd en zich in Mijn ogen bezoedeld heeft, nu in de ultieme diepten van verdorvenheid zal afzinken wanneer hij zich zal inspannen om alles van Mij wat heilig is, te vernietigen.

Boodschap: O wee diegenen die door de Heer uitverkoren zijn om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen zich niet bewust zijn van Zijn roep

zondag 30 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, je mag Mijn woorden aan jou nooit als vanzelfsprekend beschouwen, want ze worden je geschonken als een daad van grote barmhartigheid. 

Boodschap: In de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen

zaterdag 29 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, in de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen. Ze zullen valselijk beweren dat de mens, naast de aarde, op andere planeten kan leven. 

Boodschap: Door zich door de heidenen te laten intimideren, zullen ze als heidenen worden

donderdag 27 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat Mijn volgelingen, waaronder Christenen van alle kerkgenootschappen, op dit moment meer tijd in Mijn gezelschap doorbrengen.

Boodschap: Zij zijn de Mijnen. Ik Ben van hen. Dat zal altijd het geval zijn. Ik bemin hen allemaal. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 26 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verzoek al Mijn volgelingen, overal ter wereld, dringend om zich eendrachtig in Mij te verenigen om te bidden voor de ziel van diegenen die van Mij gescheiden zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Vraag Mij, jullie geliefde Moeder, om jullie de kracht te schenken om vol te houden en de missie van redding te beschermen

dinsdag 25 maart 2014

Mijn lieve kinderen, toen God Mij koos als de Moeder van Zijn Eniggeboren Zoon, was het zo dat Ik God kon verheerlijken door Hem van dienst te zijn om de langverwachte Messias ter wereld te brengen.

Boodschap: God de Vader: De hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel

maandag 24 maart 2014

Mijn liefste dochter, de hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel voor het lichaam. 

Boodschap: Wat baat het Mij als een mens onwillig en talmend voor Mij gebracht wordt? Dat is nutteloos.

zondag 23 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om de liefde die elk van jullie voor zijn familie heeft, uit te breiden tot buiten jullie huis. 

Boodschap: Eenmaal een ziel door Mij geschapen werd, zal die in eeuwigheid blijven bestaan

zaterdag 22 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de dood moet nooit gevreesd worden als jullie Mijn kruisdood aannemen. 

Boodschap: Er zal een angstaanjagend leger opstaan, zoals er nog nooit eerder een gezien zal zijn

donderdag 20 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op de rand van vele oorlogen, en die zullen veel weerslag hebben op de snelheid waarmee de Kerk zal barsten. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie