Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jullie zullen deze verraders herkennen aan hun symbolische gebaren, die Mijn Godheid beledigen

Ontvangen op dinsdag 8 april 2014

20.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die Mijn vijanden zijn, zijn niet diegenen die niet in Mij geloven. Neen, het zijn degenen die goed weten wie Ik Ben, maar die Mij haten. Niet iedereen van hen begrijpt waarom zij Mij haten, maar zij kunnen in twee kampen ingedeeld worden.

De eerste groep heeft een hekel aan de waarheid. Zij genieten van het deelnemen aan zondige bezigheden, rechtvaardigen elke goddeloze daad en wet, en bevredigen enkel hun eigen lusten ten koste van de behoeften van anderen. Zij zorgen alleen maar voor zichzelf en imiteren elke eigenschap van de duivel. Dan zijn er diegenen die weten wie Ik Ben en wat Ik Ben, maar die Mij compleet afwijzen ten gunste van Satan, in wiens ban zij verstrikt geraakt zijn. Dit zijn de mensen die niet alleen alles zullen doen wat het tegenovergestelde is van wat Ik hun leerde, maar die Mij bij elke gelegenheid ook altijd zullen beledigen.

Net zoals de satanische aanbidding symbolen omvat, zullen deze verraders van Mij Mij honen door dergelijke verdorven symbolen van de duivel vóór Mij te plaatsen. Bij elk ritueel waaraan zij deelnemen om Satan te aanbidden, zullen zij Mijn kruis en alles wat met Mijn Passie te maken heeft, ontheiligen. Jullie zullen deze verraders herkennen aan hun symbolische gebaren, die Mijn Godheid beledigen. Weldra zullen diegenen van jullie, met ogen die de waarheid kunnen zien, in staat zijn om onderscheid te maken tussen diegenen die Mij waarlijk dienen en diegenen die dat niet doen.

Die gewijde dienaren die Mij trouw zijn, zullen Mij tijdens de Goede Week eren door hun nederige gebaren, onder andere door voor Mijn heilig kruis uitgestrekt op de grond te gaan liggen en hun lippen met een verzegelde kus op Mijn voeten te plaatsen. Hun aandacht zal geheel op Mij, Jezus Christus, Mijn kruisdood en Mijn belofte om de mens van de zonde te verlossen, gericht zijn. Maar weet dit. Vanaf de Goede Week van dit jaar zullen de barsten tevoorschijn komen en zal de betekenis van Mijn kruisiging verdraaid worden. Er zullen de gelovigen nieuwe interpretaties voorgehouden worden en uit de mond van Mijn vijanden zullen leugens stromen. Mijn Passie zal op subtiele wijze bespot worden, wat niet meteen duidelijk zal zijn. Maar wanneer de aandacht van Mijn kruisdood afgaat en wanneer zich vreemde gebaren in Mijn kerken voordoen, zullen jullie weten dat dit het begin van de ontmanteling van Mijn Kerk op aarde is.

Wanneer Satan de mensheid aanvalt, zal zijn eerste focus altijd gericht zijn op het gezin omdat het gezin alles vertegenwoordigt wat van Mijn Vader komt. Hij zal huwelijken kapotmaken, de betekenis veranderen van wat het huwelijk is, abortus aanmoedigen, mensen verleiden tot het plegen van zelfmoord en hij zal families verdelen en uit elkaar doen vallen. Vervolgens zal hij Mijn familie – Mijn Kerk op aarde – kapotmaken en uit elkaar doen vallen, want dat is wat hij gezworen heeft Mij in het laatste uur aan te doen. Hij is al met het ontmantelen van Mijn Kerk begonnen, en hij zal niet ophouden totdat deze tot een hoopje aan Mijn voeten in elkaar gezakt is. Mijn Vader heeft toegestaan dat een verwoester – in de gedaante van de Antichrist - dit zal verrichten, maar hij kan slechts zover gaan. Mijn Kerk is Mijn familie en hoewel een groot deel van Gods kinderen zal vertrekken om een geherstructureerde, valse kerk te volgen, zullen velen zich nog steeds aan Mij vastklampen en dus kan Mijn Kerk – Mijn Lichaam – niet sterven.

A.u.b. verlaat Mij niet, Mijn geliefde volgelingen! Jullie mogen niet zwichten voor deze slinksheid. Als jullie van Mij houden, moeten jullie je alles weer in herinnering brengen wat Ik jullie leerde. Aanvaard niets nieuws als het op Mijn heilig Woord aankomt! Ik zal nooit één woord goedpraten dat niet uit Mijn heilige lippen kwam. Ook jullie behoren dat niet te doen. Jullie zijn ofwel voor Mij ofwel tegen Mij. Accepteer om het even welke nieuwe interpretatie van Mijn Woord, dat in de Heilige Schrift vervat ligt, en jullie zullen Mij verraden. Zodra jullie dat doen, zullen jullie een geheel nieuwe leer slikken, die jullie ziel zal verderven. Ik houd van jullie en als jullie oprecht van Mij houden, zullen jullie altijd trouw blijven aan Mijn Woord, dat nooit zal veranderen.

Iemand die zegt dat hij in Mijn naam komt – of hij nu een gewijde dienaar, een leider in Mijn Kerk of een profeet is – en Mijn Woord als een leugen bestempelt, komt niet van Mij.

Jullie Jezus

Boodschap: Ditmaal kom Ik om de aarde te vernieuwen, om Mijn Koninkrijk op aarde opnieuw te vestigen

dinsdag 29 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, velen vragen zich wellicht af hoe God, de Almachtige Vader, Schepper van alles wat is en voor altijd zal zijn, zou kunnen lijden.

Boodschap: Veel van de mysteries van Mijn Koninkrijk zijn de mens onbekend

zondag 27 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan om de hele wereld te redden en ieder van jullie in de toevlucht van Mijn Hart op te nemen, is voltooid en elk gedeelte staat juist opgesteld zodat de voltooiing van Mijn belofte verwezenlijkt wordt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De dagen in de aanloop naar de komst van de Antichrist zullen dagen van grote feestelijkheden zijn

zondag 27 april 2014

Mijn lieve kinderen, sta toe dat het Licht van God op jullie neerdaalt, aangezien de plannen om de wereld op de Tweede Komst van Mijn Zoon, Jezus Christus, voor te bereiden, voltooid zijn.

Boodschap: God de Vader: Het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu ondergaan dan in de eeuwige vlammen

zaterdag 26 april 2014

Mijn liefste dochter, de krachten van het kwaad worden sterker met de dag, terwijl het uur van de grote barmhartigheid van Mijn Zoon zonder waarschuwing zal neerdalen.

Boodschap: De tijd waarin de zonde niet meer verkondigd zal worden, komt dichterbij

donderdag 24 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu dichtbij dat de zonden van de mens door Mijn Kerk als onbeduidend en onschuldig in Mijn ogen beschouwd zullen worden.

Boodschap: Ik zal niet toelaten dat diegenen van jullie, die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen ondergaan

woensdag 23 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen menen ten onrechte dat Mijn waarschuwingen aan de mensheid een gevoel van wanhoop en onnodige bezorgdheid teweegbrengen.

Boodschap: Mijn onderrichtingen zijn niet ingewikkeld

dinsdag 22 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de waarheid moet te allen tijde zegevieren, hoe moeilijk deze missie ook is.

Boodschap: Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden

maandag 21 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor de zielen – zelfs voor diegenen met een groot geloof – zeer moeilijk om de wereld waarin zij wonen, te rijmen met deze van Mijn Koninkrijk.

Boodschap: God de Vader: Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen

zondag 20 april 2014

Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de mensheid te verlossen, wees de wereld Hem af, net zoals ze dat deden met de profeten die Ik voor Hem zond.

Boodschap: Er is maar één weg naar God en dat is via Mij, Jezus Christus. Er bestaat geen andere route.

vrijdag 18 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal weer opstaan uit de as, uit het bloedbad. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie