Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jullie staan op het punt om getuige te zijn van de grootste misleiding die ooit door Satan aan de wereld opgelegd werd

Ontvangen op dinsdag 7 januari 2014

12.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Woord zal intact blijven omdat overal ter wereld Mijn geliefde, trouwe volgelingen, die de rest van Mijn Kerk zullen vormen, nooit van de waarheid zullen afwijken.

Zoveel van Mijn volgelingen zullen naar voren treden om in elke natie ter wereld, met inbegrip van de communistische regimes, Mijn restleger te vormen. De Heilige Geest wordt gestuurd en zal zich uitstrekken over elk deel van deze kleine, maar krachtige, strijdmacht van Mij. Weldra zullen al Mijn leerlingen de woorden van de profetieën, die door deze missie aan de wereld gegeven worden, overal verspreiden. Zij zullen nu uitgaan en de Evangeliën, Mijn Woord en Mijn belofte naar iedereen uitdragen. Ik zal nooit toelaten dat het geloof van Mijn volgelingen verdort en vervaagt. Die zielen die trouw blijven aan het Woord, zoals het aan de mensheid in de Bijbel gegeven werd, zullen echter met weinigen zijn.

Mijn Licht zal als de zon schijnen op al die plaatsen waar Mijn geliefde leerlingen in deze tijd aan Mijn oproep gehoor geven. Dit is een oproep vanuit de Hemel om jullie uit te nodigen Mijn kruis op te nemen en Mij, jullie Jezus, te volgen tot aan de uiteinden der aarde. Ik verlang dat jullie, door jullie te verspreiden om de waarheid over de Allerheiligste Drie-eenheid te verkondigen, Mij zullen helpen om de verdwaalden, de verwarden, de dwalers en diegenen die Mij niet kennen, te verzamelen.

Jullie zullen alle religies toeroepen en hun Mijn Woord geven. Door de gebeden die Ik jullie geef, zullen zij gezegend worden. Jubel, diegenen van jullie die weten dat Ik het ben, Jezus Christus, die een beroep op jullie doet in deze tijd van grote veranderingen! Jullie zijn immers gezegend. Weet dat Mijn liefde voor jullie zodanig is, dat Ik jullie in jullie missie zal begeleiden, jullie zal sterken en jullie de moed van leeuwen zal geven. Jullie zullen met liefde en zeggingskracht spreken en het vuur van de Heilige Geest zal uit jullie mond stromen. Deze gave zal miljoenen terug naar Mij trekken. Ik Ben jullie nu aan het voorbereiden, want jullie staan op het punt om getuige te zijn van de grootste misleiding die ooit door Satan aan de wereld opgelegd werd.

Wanneer jullie voor Mij zijn, zullen jullie in staat zijn de wereld ervoor te bewaren opgeslokt te worden door de verdorvenheid van de Boze in zijn laatste dagen. Jullie zullen niet falen. Jullie zullen te lijden hebben. Jullie zullen met afkeuring, tegenstand en beschuldigingen van ketterij te maken krijgen, hoewel alles waaraan jullie de mensen gewoon zullen herinneren, reeds in de heilige Evangeliën vervat ligt.

Wees in vrede, want Mijn gaven zullen jullie gedurende deze strijd staande houden. Jullie zijn er nu klaar voor, want die vijanden van Mij, die gewacht hebben om hun ware aard vrij aan de wereld te tonen, zullen binnenkort bekend worden. Dat zal dan het moment zijn waarop Mijn beslissend plan voor de redding van de mensheid voltooid zal worden.

Ik Ben in jullie, met jullie en Ik verblijf altijd in jullie hart en ziel.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Denk eraan dat Satan deze missie verafschuwt omdat hij er miljarden zielen door zal verliezen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn lieve kinderen, laat de haat tegen deze missie jullie hart niet verontrusten! Buig in plaats daarvan jullie hoofd in dankzegging voor het geschenk van het Boek der Waarheid in deze onrustwekkende tijden op aarde!

Boodschap: Bereid jullie altijd, elke dag, voor alsof de Waarschuwing morgen was, want deze zal jullie plotseling overvallen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij aangezien Ik over de komende Waarschuwing spreek! Zonder Mijn tussenkomst zou het grootste deel van de wereld zich in de afgrond van het Beest storten en nooit het Licht van God zien. 

Boodschap: Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen voor de Grote Dag van de Heer

woensdag 29 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, huil niet om jezelf maar om Mij, jullie Jezus, die weent en lijdt door de snelheid waarmee het menselijk ras in een verderfelijk en zondig leven vervalt.

Boodschap: Tegenwoordig geloven minder mensen dan ooit in het Woord van God

dinsdag 28 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand eraan twijfelen dat ze de Waarheid in het Boek van Mijn Vader, de allerheiligste Bijbel, kunnen vinden! 

Boodschap: God de Vader: Ik heb zeer lange tijd geduldig gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Wil bijeen te brengen

maandag 27 januari 2014

Mijn liefste dochter van Mij, hoeveel angst heb je terwijl het zo onnodig is. 

Boodschap: Het plan om elk spoor van Mij te verwijderen is van start gegaan

zondag 26 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, sta nooit toe dat de opvattingen van diegenen met bitterheid jegens dit werk in hun hart, je doen twijfelen aan Mijn missie voor de zielen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze verschijningen zullen dit voorjaar beginnen, zoals Mijn Zoon het opgedragen heeft

vrijdag 24 januari 2014

Mijn lief kind, laat het geweten zijn dat Ik nog eenmaal Mijn opwachting zal maken in al de Mariagrotten, die door de eeuwen heen door de Kerk van Mijn Zoon goedgekeurd werden.

Boodschap: De rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres zal eindelijk goed en werkelijk begrepen worden

vrijdag 24 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Moeder overal in de Mariale verschijningsplaatsen voor de laatste maal verschijnt, moeten jullie weten dat de wereld zal omkeren en eindelijk naar Mij toe zal lopen. 

Boodschap: God de Vader: De vrije wil, die de mensheid gegeven werd, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij weggetrokken werden

dinsdag 21 januari 2014

Mijn liefste dochter, Mijn Wil geschiede, want de tijd waarin de keuzevrijheid van de mens om alles naar eigen wens te doen, loopt stilaan ten einde.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze laatste medaille, die door de barmhartigheid van God door Mij naar jullie gebracht wordt, zal miljarden zielen naar het eeuwig leven trekken

maandag 20 januari 2014

Mijn lief kind, God wil echt iedere persoon, van echt elk geloof, redden – evenals diegenen die het bestaan van Hem en Zijn Zoon, Jezus Christus, ontkennen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie