Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik zal nooit meer in het vlees rondlopen

Ontvangen op dinsdag 3 december 2013

19.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, al diegenen die zeggen dat ze in Mijn naam komen, en die beweren dat ze voor de Heer de weg bereiden, zullen ervoor zorgen dat ze in elk deel van de wereld te horen zijn – veel stemmen, veel profeten, veel leugenaars – allemaal zonder de autoriteit van God.

Wees waakzaam, vooral wanneer jullie de profeet horen, die jullie vertelt dat hij de plicht heeft om jullie op Mijn Tweede Komst voor te bereiden! Wanneer jullie over deze dingen horen en wanneer jullie verteld wordt dat Ik, zowel met lichaam als met ziel, in de wereld zal verschijnen, weet dan dat dit niet de waarheid is. Ik herhaal nogmaals Mijn waarschuwing aan de wereld: Ik zal nooit meer in het vlees rondlopen. De eerste keer kwam Ik in het vlees, maar wanneer Ik opnieuw kom, zal Ik op precies dezelfde manier komen als dat Ik de aarde verliet – op de wolken.

Jullie zullen weldra grote daden te zien krijgen, die als grote werken ter voorbereiding op Mijn Tweede Komst beschouwd zullen worden. Een aantal zorgvuldig geënsceneerde, wonderbaarlijke genezingen zullen door die vijanden van God, die zullen zeggen dat ze van Mij zijn, de wereld voorgehouden worden. Velen zullen zo verbluft zijn dat zij in dit verdorven bedrog zullen trappen. Zoveel wonderen, grote daden – die allemaal als van de hand van God komend beschouwd worden – zullen zelfs de sceptici ervan overtuigen dat zich grote wonderen voorgedaan hebben. Geweldige lofbetuigingen zullen op deze bedrieglijke vertegenwoordigers, die zeggen dat ze Mijn volk leiden, neerregenen. Weldra zal de wereld openlijk verklaren dat deze bedriegers levende heiligen zijn, en het zal niet zo lang duren voordat ze de Antichrist introduceren.

Heel deze voorbereiding werd gedurende zeven jaar gepland, en de snelheid waarmee dergelijke veranderingen ingevoerd worden, is geen toeval. Mijn Tweede Komst zal regelmatig een discussiepunt worden. Er zal aan iedereen gevraagd worden om zich op deze grote gebeurtenis voor te bereiden, maar de dwalingen in de christelijke Leer zullen overvloedig zijn. Enkel diegenen met geopende ogen, die de waarheid kunnen zien, en diegenen die niet bang zijn de waarheid onder ogen te zien, zullen deze onwaarheden doorzien. En voor hen zal dit een zeer zware last opleveren. Te midden van al het geschreeuw, de overdadige lof, waarmee diegenen overladen worden, die de Zetels van Wijsheid gestolen hebben, zal er weinig over Mijn heilig Woord gesproken worden. Het enige waarover gepraat zal worden, zal het belang van goede daden zijn. Niet één woord over het werk dat nodig is om, overeenkomstig het Woord van God, redding na te streven.

Wanneer de seculiere wereld zich uiteindelijk laat vermurwen en de krachten bundelt met de valse bedriegers, die de tempel van God zullen overnemen, zal de tijd waarin de grootste gruwel meegemaakt zal worden, spoedig komen. Dat zal zijn zodra de tempel gecreëerd werd om de zetel van de Antichrist te worden. Tegen die tijd zullen diegenen die de Antichrist aanbidden, in de miljarden lopen. Diegenen die de waarheid kennen, zullen echter niet lang hoeven te wachten, want de heerschappij van het Beest zal zeer kort zijn. En dan zal de bazuin te horen zijn. Op die dag zullen deze vijanden van God, precies zoals het geprofeteerd werd, in de poel van vuur geworpen worden.

Herinner jullie de profetieën! Deze zullen zich afspelen net zoals ze voorzegd werden – die bedriegers die zeggen dat ze in Mijn naam komen, zullen geliefd zijn, toegejuicht en verafgood worden. Degenen die in Mijn naam komen, zullen veracht en gehaat worden. Maar uit hun mond zal het vuur van de geest van waarheid komen, en door hun lijden zullen vele anderen gered worden, die dat anders niet geweest zouden zijn.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer jullie het Woord van God proberen te herschrijven, maken jullie je schuldig aan godslastering

maandag 30 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie Mijn gezag in twijfel trekken, ontkennen jullie de waarheid. 

Boodschap: Jullie hebben allemaal de waarheid gekregen, maar velen van jullie zijn deze vergeten. Deze verveelt jullie. Deze is te lastig.

zondag 29 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter van Mij, toen Ik de geheimen van het Boek der Waarheid openbaarde, heb Ik jullie vanaf het begin verteld dat het Boek aan de profeten voorzegd werd – drie in totaal – die de Allerheiligste Drie-eenheid vertegenwoordigen.

Boodschap: Al Gods kinderen maken deel uit van Zijn buitengewone familie

zaterdag 28 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, velen die in God geloven, hebben slechts een vaag idee van wie Hij is en waarom Hij de wereld schiep.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen

zaterdag 28 december 2013

Mijn kind, Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen. 

Boodschap: Mijn plannen om de hele wereld te redden, liggen klaar en Ik zal niet één ziel gemakkelijk loslaten

donderdag 26 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen om jullie allen op dit moment troost te schenken. 

Boodschap: Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn geboorte door een grote ceremonie vervangen worden

woensdag 25 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het Vleesgeworden Woord. Mijn Lichaam omhelst vandaag de wereld, maar de wereld is – hoewel deze Kerstmis kan vieren – ongevoelig voor Mijn heilsplan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze nieuwe en schunnige imitatie van het Woord van God zal velen laten geloven dat het gewoon om een moderne, geactualiseerde versie van het Nieuwe Testament gaat

maandag 23 december 2013

Mijn kind, de duisternis zal zo plots op de Kerk van Mijn Zoon neervallen, dat velen ogenblikkelijk zullen verstommen, zo geschokt zullen ze zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Door het wonder van de Verlichting van het Geweten zal Hij, Mijn Zoon, de wereld vreugde, liefde en hoop bezorgen

zondag 22 december 2013

Mijn kind, laat het a.u.b. geweten zijn dat Mijn dierbare Zoon voorbereidingen aan het treffen is voor Zijn grote tussenkomst van barmhartigheid.

Boodschap: Weldra zullen jullie Mij zien in heel Mijn hemelse glorie en dan zullen jullie eindelijk het mysterie van Mijn goddelijkheid begrijpen

zondag 22 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat zal de wereld spoedig opkijken en Mijn aanwezigheid erkennen. 

Boodschap: Jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – omdat deze dan niet kan bestaan

zaterdag 21 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die jou door middel van Mijn heilig Woord ervan beschuldigen het gezag van Mijn Kerk te bestrijden, moeten Mijn oproep aanhoren.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie