Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jullie hebben allemaal de waarheid gekregen, maar velen van jullie zijn deze vergeten. Deze verveelt jullie. Deze is te lastig.

Ontvangen op zondag 29 december 2013

19.48 u

Mijn zeer geliefde dochter van Mij, toen Ik de geheimen van het Boek der Waarheid openbaarde, heb Ik jullie vanaf het begin verteld dat het Boek aan de profeten voorzegd werd – drie in totaal – die de Allerheiligste Drie-eenheid vertegenwoordigen. Ik vertel jullie deze dingen niet om jullie schrik aan te jagen. Ik vertel jullie deze feiten zodat jullie volkomen op Mij zullen vertrouwen.

Mijn dochter, het plan van Mijn Vader om bekering te verspreiden, nam een aanvang op het moment dat deze missie begon. Deze bekering in een tijd van grote geloofsafval, apathie en schandelijke onverschilligheid tegenover het Woord van God, is hard nodig. De waarheid werd aan Gods kinderen gegeven in het allerheiligste Boek, maar veel van wat hierin is opgenomen, heeft weinig impact op de mensen in de wereld van vandaag. Hoe kan dat? Zovelen worden door vermaak afgeleid, zijn gemakkelijk te amuseren en zijn er snel bij om alles vast te grijpen wat prikkelt. Zelfs de waarheid over de schepping van de mens werd geloochend. In plaats daarvan verving men de waarheid door een lachwekkend geloof in vele zelfgemaakte, valse goden. Hun magische praktijken en boosaardig gerotzooi met het occulte hebben de aandacht getrokken van velen en tot de verbeelding gesproken van diegenen die op zoek zijn naar sensatie in hun leven.

Dan zijn er diegenen die hun kennis van de geestelijke wereld misbruiken en die ervoor gezorgd hebben dat veel zielen van Mij afdwalen. Teneinde zich met spirituele gaven uit te rusten, nodigen deze arme zielen in plaats daarvan de geest van het kwaad uit wanneer ze de geesten oproepen van diegenen die de hel zijn binnengegaan. Deze geesten zullen hen alleen maar in een web trekken, waaruit zij zichzelf nooit zullen losmaken. Diegenen die zich met new age-praktijken, hekserij, tarotkaarten en helderziendheid bezighouden, zullen de oorzaak zijn van de vreselijke ellende die anderen overkomt, al hebben ze in veel gevallen geen weet van de schade die ze aanrichten. Al die mensen, die valse goden boven de ene ware God plaatsen, maken zich schuldig aan het heidendom – een afschuwelijke misdaad – omdat zij de waarheid kenden voordat ze zich ervan afkeerden.

Vervolgens zijn er diegenen die anderen vervloeken terwijl zij aan satanisme doen. Zij zijn zo verdorven dat ze Mij voortdurend beschimpen en dergelijke goddeloze handelingen uitvoeren doordat ze reeds een pact gesloten hebben met de duivel. Niets van wat Ik doe, zal hen veranderen. O wat ween Ik toch zulke bittere tranen om deze arme, misleide zielen.

Verder zijn er diegenen die Mij kennen, maar die weinig tijd in Mijn gezelschap doorbrengen. Zij bezorgen Mij groot verdriet, want zij beschouwen hun ziel als vanzelfsprekend. Zij geloven dat ze een natuurlijk gegeven recht op eeuwig leven hebben, maar zij geloven niet dat ze dat moeten verdienen. Velen van hen zijn zo zelfvoldaan, dat ze zich niet druk maken om de Sacramenten en zelden enige aandacht aan de Tien Geboden besteden omdat zij niet geloven dat deze de dag van vandaag voor hen gelden. De meesten geloven niet in de hel of het vagevuur. Zij bewandelen een zeer gevaarlijk pad. Weldra zullen zij nog meer misleid worden wanneer zij met een nieuwe, verwaterde leer gevoed worden, die door Mijn vijanden geïntroduceerd zal worden. Zij hebben nu veel gebed nodig.

Ten slotte zijn er diegenen die het dichtst bij Mij staan en die in alle zaken die heilig zijn, onderlegd zijn. Dit zijn de zielen die Mij grote vertroosting bezorgen en op wie Ik steun. Toch zijn er onder hen die niet naar de waarheid leven. Zij prediken de waarheid maar brengen de grondbeginselen van Mijn Leer niet in praktijk. Zij houden niet van anderen zoals ze dat zouden moeten doen. Zij kijken neer op diegenen die zij als minder goed geïnformeerd over alle heilige zaken, dan zij zijn, beschouwen. Sommigen beschouwen zichzelf boven anderen verheven en door God meer begunstigd. Deze huichelaars vertoornen Mij het meest omdat zij er niet in slagen te zien hoe zij in Mijn ogen zondigen.

Zo zien jullie dat de waarheid nooit als vanzelfsprekend beschouwd mag worden. Jullie hebben allemaal de waarheid gekregen, maar velen van jullie zijn deze vergeten. Deze verveelt jullie. Deze is te lastig – te tijdrovend – want velen van jullie zien de waarheid als iets dat vandaag de dag niet langer relevant is in jullie drukke leven. Velen van jullie zullen Mij verloochenen en Mij dan uiteindelijk volkomen afwijzen, wanneer jullie met leugens gevoed worden door diegenen die jullie van de zaligheid willen wegleiden. Dat is de reden waarom jullie de waarheid helemaal opnieuw moeten leren.

Er kan slechts één waarheid zijn, en dat is de waarheid die vanaf het begin door God vastgelegd is.

Jullie Jezus

 

Boodschap: Wanneer jullie het Woord van God proberen te herschrijven, maken jullie je schuldig aan godslastering

maandag 30 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie Mijn gezag in twijfel trekken, ontkennen jullie de waarheid. 

Boodschap: Al Gods kinderen maken deel uit van Zijn buitengewone familie

zaterdag 28 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, velen die in God geloven, hebben slechts een vaag idee van wie Hij is en waarom Hij de wereld schiep.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen

zaterdag 28 december 2013

Mijn kind, Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen. 

Boodschap: Mijn plannen om de hele wereld te redden, liggen klaar en Ik zal niet één ziel gemakkelijk loslaten

donderdag 26 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen om jullie allen op dit moment troost te schenken. 

Boodschap: Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn geboorte door een grote ceremonie vervangen worden

woensdag 25 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het Vleesgeworden Woord. Mijn Lichaam omhelst vandaag de wereld, maar de wereld is – hoewel deze Kerstmis kan vieren – ongevoelig voor Mijn heilsplan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze nieuwe en schunnige imitatie van het Woord van God zal velen laten geloven dat het gewoon om een moderne, geactualiseerde versie van het Nieuwe Testament gaat

maandag 23 december 2013

Mijn kind, de duisternis zal zo plots op de Kerk van Mijn Zoon neervallen, dat velen ogenblikkelijk zullen verstommen, zo geschokt zullen ze zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Door het wonder van de Verlichting van het Geweten zal Hij, Mijn Zoon, de wereld vreugde, liefde en hoop bezorgen

zondag 22 december 2013

Mijn kind, laat het a.u.b. geweten zijn dat Mijn dierbare Zoon voorbereidingen aan het treffen is voor Zijn grote tussenkomst van barmhartigheid.

Boodschap: Weldra zullen jullie Mij zien in heel Mijn hemelse glorie en dan zullen jullie eindelijk het mysterie van Mijn goddelijkheid begrijpen

zondag 22 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat zal de wereld spoedig opkijken en Mijn aanwezigheid erkennen. 

Boodschap: Jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – omdat deze dan niet kan bestaan

zaterdag 21 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die jou door middel van Mijn heilig Woord ervan beschuldigen het gezag van Mijn Kerk te bestrijden, moeten Mijn oproep aanhoren.

Boodschap: Op de Dag des Oordeels zullen jullie de macht van God eindelijk bevatten

vrijdag 20 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is op Mijn bevel dat Satan en al zijn demonen zich gewonnen zullen geven. Ondanks al hun macht zijn ze niets tegenover Mij, de Mensenzoon, Jezus Christus. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie