Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Al Gods kinderen maken deel uit van Zijn buitengewone familie

Ontvangen op zaterdag 28 december 2013

23.36 u

Mijn zeer geliefde dochter, velen die in God geloven, hebben slechts een vaag idee van wie Hij is en waarom Hij de wereld schiep.

Mijn Vader is liefde. Allen die Hem omringen, houden van Hem zoals jullie je de liefde voor een zeer gekoesterde vader zouden voorstellen. Bij Hem zijn, is het meest natuurlijke gevoel en iedereen in de Hemel is volkomen met Hem in vereniging. Zij voelen zich gekoesterd, zeer geliefd en dat bezorgt hen het compleet gevoel erbij te horen. Wanneer al diegenen die in het Koninkrijk van Mijn Vader begunstigd zijn, zich met Hem verenigen, ervaren ze een extase die met niets dat jullie op aarde kennen, te vergelijken is. Wanneer diegenen van jullie – die Mij, Jezus Christus, volgen en zich in verbondenheid bij Mij aansluiten – Mijn Vader leren kennen, zullen ook jullie dit gevoel van erbij te horen, ervaren.

Al Gods kinderen maken deel uit van Zijn buitengewone familie en eenieder wordt door God met een blijvende hartstocht bemind. Wat diegenen betreft, die met de genaden van de Hemel gezegend zijn en die zich innig met Mijn Vader verbonden voelen: jullie moeten weten dat jullie enerzijds een gevoel van ontzag gewaar zullen worden wanneer jullie in jullie hart met Hem spreken. Maar anderzijds zullen jullie je geliefd voelen en door een instinct, dat jullie niet zullen begrijpen, zullen jullie weten dat jullie Zijn kind zijn. Dit geldt voor al Gods kinderen, ongeacht de leeftijd. Want in Gods Koninkrijk bestaat leeftijd niet. Alle zielen worden verheven overeenkomstig hun staat en hoe ze de Wil van Mijn Vader volbrachten.

O hoe werd Mijn Vader vergeten, en hoe vaak wordt Hij verkeerd begrepen. Hij is niet afschrikwekkend. Maar Zijn billijkheid is eindig. Hij is liefdevol en rechtvaardig en zal alles doen wat Hij kan om de wereld te vernieuwen zodat deze goed voorbereid is om Mij, Zijn geliefde Zoon, te ontvangen.

Jullie moeten nooit het gevoel hebben dat jullie geen beroep kunnen doen op Mijn Vader want Hij is jullie Vader, de Almachtige, die het bevel gaf zodat het leven een aanvang nam en die het bevel geeft zodat het leven weggenomen wordt. Volg de Geboden van Mijn Vader! Aanvaard met dankbaarheid Zijn geschenk van Mijn geboorte, dood en verrijzenis, en het eeuwig leven zal van jullie zijn.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer jullie het Woord van God proberen te herschrijven, maken jullie je schuldig aan godslastering

maandag 30 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie Mijn gezag in twijfel trekken, ontkennen jullie de waarheid. 

Boodschap: Jullie hebben allemaal de waarheid gekregen, maar velen van jullie zijn deze vergeten. Deze verveelt jullie. Deze is te lastig.

zondag 29 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter van Mij, toen Ik de geheimen van het Boek der Waarheid openbaarde, heb Ik jullie vanaf het begin verteld dat het Boek aan de profeten voorzegd werd – drie in totaal – die de Allerheiligste Drie-eenheid vertegenwoordigen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen

zaterdag 28 december 2013

Mijn kind, Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen. 

Boodschap: Mijn plannen om de hele wereld te redden, liggen klaar en Ik zal niet één ziel gemakkelijk loslaten

donderdag 26 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen om jullie allen op dit moment troost te schenken. 

Boodschap: Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn geboorte door een grote ceremonie vervangen worden

woensdag 25 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het Vleesgeworden Woord. Mijn Lichaam omhelst vandaag de wereld, maar de wereld is – hoewel deze Kerstmis kan vieren – ongevoelig voor Mijn heilsplan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze nieuwe en schunnige imitatie van het Woord van God zal velen laten geloven dat het gewoon om een moderne, geactualiseerde versie van het Nieuwe Testament gaat

maandag 23 december 2013

Mijn kind, de duisternis zal zo plots op de Kerk van Mijn Zoon neervallen, dat velen ogenblikkelijk zullen verstommen, zo geschokt zullen ze zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Door het wonder van de Verlichting van het Geweten zal Hij, Mijn Zoon, de wereld vreugde, liefde en hoop bezorgen

zondag 22 december 2013

Mijn kind, laat het a.u.b. geweten zijn dat Mijn dierbare Zoon voorbereidingen aan het treffen is voor Zijn grote tussenkomst van barmhartigheid.

Boodschap: Weldra zullen jullie Mij zien in heel Mijn hemelse glorie en dan zullen jullie eindelijk het mysterie van Mijn goddelijkheid begrijpen

zondag 22 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat zal de wereld spoedig opkijken en Mijn aanwezigheid erkennen. 

Boodschap: Jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – omdat deze dan niet kan bestaan

zaterdag 21 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die jou door middel van Mijn heilig Woord ervan beschuldigen het gezag van Mijn Kerk te bestrijden, moeten Mijn oproep aanhoren.

Boodschap: Op de Dag des Oordeels zullen jullie de macht van God eindelijk bevatten

vrijdag 20 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is op Mijn bevel dat Satan en al zijn demonen zich gewonnen zullen geven. Ondanks al hun macht zijn ze niets tegenover Mij, de Mensenzoon, Jezus Christus. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie