Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Door het wonder van de Verlichting van het Geweten zal Hij, Mijn Zoon, de wereld vreugde, liefde en hoop bezorgen

Ontvangen op zondag 22 december 2013

15.10 u

Mijn kind, laat het a.u.b. geweten zijn dat Mijn dierbare Zoon voorbereidingen aan het treffen is voor Zijn grote tussenkomst van barmhartigheid. Ten gevolge daarvan zal de wereld vernieuwd worden en zullen velen zich verheugen in hun hervonden vrij-zijn van twijfel over het bestaan van God.

Hoe eenzaam zijn diegenen die Mijn Zoon niet kennen. Toen Mijn Zoon vlak voor Zijn Hemelvaart op de berg stond, waren Zijn leerlingen verward en bang vanwege de scheiding die ze zonder Hem het hoofd zouden moeten bieden. Velen van hen raakten in paniek en smeekten Mijn Zoon om hen niet te verlaten. Hij troostte hen door hun geduldig uit te leggen dat deze scheiding maar tijdelijk zou zijn en dat Hij hun hulp zou sturen. De hulp waarnaar Hij verwees, was de gave van de Heilige Geest. Hij zei toen tot hen: “Vrees niet, want door de hulp van Hem, die Ik jullie zal sturen, zullen jullie niet alleen zijn. Ik zal altijd bij jullie zijn in de vorm van de Heilige Geest.”

Want hoewel Hij die dag iedereen vertelde dat Hij zou terugkomen, verstonden zij niet echt wat Hij bedoelde. Sommigen dachten dat het weken zou duren voor Hij zich kenbaar zou maken. Maar denk eraan, een dag in Gods tijd kan elk moment zijn. Nu komt die dag dichterbij en vinden al de voorzegde profetieën, met betrekking tot de eindtijd, plaats. Heb geen angst in jullie hart, lieve kinderen, want de tijd om jullie te verheugen, is bijna daar. Er zullen geen tranen of verdriet meer zijn, want de Grote Dag van Mijn Zoon zal plots aanbreken en Hij zal al de Zijnen in Zijn heilige armen verzamelen.

Bid om Gods grote zegeningen en om de grote barmhartigheid die Mijn Zoon in grote overvloed voor elkeen van Gods kinderen heeft. Dit omvat de goeden, de slechten en de onverschilligen. Door het wonder van de Verlichting van het Geweten zal Hij, Mijn Zoon, de wereld vreugde, liefde en hoop bezorgen.

Wees dankbaar voor deze grote barmhartigheid! Mijn Zoons liefde voor jullie zal nooit ophouden te bestaan, afnemen of ingehouden worden daar jullie Hem toebehoren. Jullie zijn de Zijnen. Jullie zijn de kinderen van God. Jullie horen niet bij Satan.

Bid, bid, bid dat de mensheid de barmhartige hand van Mijn Zoon zal verkiezen boven het bedrog en de wurggreep die de Boze op de zwakkeren uitoefent!

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Wanneer jullie het Woord van God proberen te herschrijven, maken jullie je schuldig aan godslastering

maandag 30 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie Mijn gezag in twijfel trekken, ontkennen jullie de waarheid. 

Boodschap: Jullie hebben allemaal de waarheid gekregen, maar velen van jullie zijn deze vergeten. Deze verveelt jullie. Deze is te lastig.

zondag 29 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter van Mij, toen Ik de geheimen van het Boek der Waarheid openbaarde, heb Ik jullie vanaf het begin verteld dat het Boek aan de profeten voorzegd werd – drie in totaal – die de Allerheiligste Drie-eenheid vertegenwoordigen.

Boodschap: Al Gods kinderen maken deel uit van Zijn buitengewone familie

zaterdag 28 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, velen die in God geloven, hebben slechts een vaag idee van wie Hij is en waarom Hij de wereld schiep.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen

zaterdag 28 december 2013

Mijn kind, Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen. 

Boodschap: Mijn plannen om de hele wereld te redden, liggen klaar en Ik zal niet één ziel gemakkelijk loslaten

donderdag 26 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen om jullie allen op dit moment troost te schenken. 

Boodschap: Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn geboorte door een grote ceremonie vervangen worden

woensdag 25 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het Vleesgeworden Woord. Mijn Lichaam omhelst vandaag de wereld, maar de wereld is – hoewel deze Kerstmis kan vieren – ongevoelig voor Mijn heilsplan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze nieuwe en schunnige imitatie van het Woord van God zal velen laten geloven dat het gewoon om een moderne, geactualiseerde versie van het Nieuwe Testament gaat

maandag 23 december 2013

Mijn kind, de duisternis zal zo plots op de Kerk van Mijn Zoon neervallen, dat velen ogenblikkelijk zullen verstommen, zo geschokt zullen ze zijn. 

Boodschap: Weldra zullen jullie Mij zien in heel Mijn hemelse glorie en dan zullen jullie eindelijk het mysterie van Mijn goddelijkheid begrijpen

zondag 22 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat zal de wereld spoedig opkijken en Mijn aanwezigheid erkennen. 

Boodschap: Jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – omdat deze dan niet kan bestaan

zaterdag 21 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die jou door middel van Mijn heilig Woord ervan beschuldigen het gezag van Mijn Kerk te bestrijden, moeten Mijn oproep aanhoren.

Boodschap: Op de Dag des Oordeels zullen jullie de macht van God eindelijk bevatten

vrijdag 20 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is op Mijn bevel dat Satan en al zijn demonen zich gewonnen zullen geven. Ondanks al hun macht zijn ze niets tegenover Mij, de Mensenzoon, Jezus Christus. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie