Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn plannen om de hele wereld te redden, liggen klaar en Ik zal niet één ziel gemakkelijk loslaten

Ontvangen op donderdag 26 december 2013

14.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen om jullie allen op dit moment troost te schenken. Mijn plannen om de hele wereld te redden, liggen klaar en Ik zal niet één ziel gemakkelijk loslaten. Ieder kind van God heeft het vermogen om lief te hebben – zelfs diegenen die van God gescheiden zijn. Iedere ziel is geboren met de gave van liefde – de gave van God, die in hen verblijft, zelfs als ze Hem niet erkennen.

Liefde is een eigenschap die door Satan gehaat wordt omdat God liefde is. Iedereen die van een andere persoon houdt, voelt vreugde in zijn hart. Liefde is het meest natuurlijke gevoel en ze is dat wat het Licht van God in een wereld vol duisternis stralend houdt. Satan zal de liefde bij elke gelegenheid aanvallen. Hij zal het wegrukken van diegenen bij wie hij dat kan, en hij zal de liefde vervangen door veel goddeloze surrogaten. Wanneer hij het Sacrament van het Huwelijk aanvalt, zwakt hij binnen elk van deze verbintenissen de liefde af, tot er slechts haat overblijft. Hij zal vriendschappen kapot maken. Hij zal verdeeldheid, wantrouwen en haat teweegbrengen, waar en wanneer hij kan. Hij is de oorzaak van moord, gewelddaden onder de mensen, daden van onderdrukking, marteling en oorlog. Wanneer Satan het door Mijn Vader gecreëerd natuurrecht van liefde aanvalt, trekt hij de mensen in een vreselijke zielsangst. Ze zullen geen vrede voelen wanneer in hun leven de liefde ontbreekt. Wanneer er geen liefde is, zullen ze anderen niet vertrouwen, en wanneer er in iemands ziel haat aanwezig is, zal hij of zij anderen met een verschrikkelijke wreedheid behandelen.

Haat kan nooit van God afkomstig zijn. Haat komt van de duivel. Hij die haat, bootst de eigenschappen na die met Satan geassocieerd worden. Doordat hij Satan imiteert, zal de mens haat vaak met een lieflijke en sluwe façade camoufleren. Zeer dikwijls zal hij, die een ander haat, zeggen dat ze enkel uit liefde spreken wanneer ze anderen schade berokkenen, teneinde hen in verwarring te brengen. De mens die net zoals Satan haat, zal ervoor zorgen zijn haat niet te tonen. Velen zullen zeggen dat ze te goeder trouw handelen omwille van de behoefte aan eerlijkheid. Nochtans kan om het even welke daad van haat nooit goede vruchten voortbrengen, want zoals bij rottend vlees zal dit bederf en daarop de dood van de ziel met zich meebrengen.

Liefde is het enige dat telt in Mijn ogen. Wees ervan verzekerd dat al diegenen die vervuld zijn van liefde – hetzij voor een ander hetzij voor God – reeds in het voordeel zijn. Aan diegenen die door God begunstigd zijn, zal door Mij grote barmhartigheid betoond worden. Aan diegenen met haat in hun ziel zal geen barmhartigheid betoond worden, tenzij ze zich eerst in Mijn ogen verlossen. Jullie moeten onthouden dat haat, in welke vorm dan ook, en vooral wanneer deze in Mijn heilige naam uitgedragen wordt, slechts verwoesting van de ziel zal opleveren.

Mijn liefde is groter dan deze die door om het even welke mens gevoeld wordt. Ze gaat jullie begrip te boven. Door de omvang en de diepte van Mijn liefde voor jullie, zal Ik eenieder van jullie vervullen met Mijn Heilige Geest. Mijn liefde zal de liefde in jullie hart naar boven halen, hoe minuscuul deze in iedere ziel ook mag zijn. Dus a.u.b., jullie mogen nooit de hoop opgeven dat Ik de hele wereld redding zal brengen, want Mijn geduld is eindeloos en Mijn liefde eeuwigdurend.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer jullie het Woord van God proberen te herschrijven, maken jullie je schuldig aan godslastering

maandag 30 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie Mijn gezag in twijfel trekken, ontkennen jullie de waarheid. 

Boodschap: Jullie hebben allemaal de waarheid gekregen, maar velen van jullie zijn deze vergeten. Deze verveelt jullie. Deze is te lastig.

zondag 29 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter van Mij, toen Ik de geheimen van het Boek der Waarheid openbaarde, heb Ik jullie vanaf het begin verteld dat het Boek aan de profeten voorzegd werd – drie in totaal – die de Allerheiligste Drie-eenheid vertegenwoordigen.

Boodschap: Al Gods kinderen maken deel uit van Zijn buitengewone familie

zaterdag 28 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, velen die in God geloven, hebben slechts een vaag idee van wie Hij is en waarom Hij de wereld schiep.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen

zaterdag 28 december 2013

Mijn kind, Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen. 

Boodschap: Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn geboorte door een grote ceremonie vervangen worden

woensdag 25 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het Vleesgeworden Woord. Mijn Lichaam omhelst vandaag de wereld, maar de wereld is – hoewel deze Kerstmis kan vieren – ongevoelig voor Mijn heilsplan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze nieuwe en schunnige imitatie van het Woord van God zal velen laten geloven dat het gewoon om een moderne, geactualiseerde versie van het Nieuwe Testament gaat

maandag 23 december 2013

Mijn kind, de duisternis zal zo plots op de Kerk van Mijn Zoon neervallen, dat velen ogenblikkelijk zullen verstommen, zo geschokt zullen ze zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Door het wonder van de Verlichting van het Geweten zal Hij, Mijn Zoon, de wereld vreugde, liefde en hoop bezorgen

zondag 22 december 2013

Mijn kind, laat het a.u.b. geweten zijn dat Mijn dierbare Zoon voorbereidingen aan het treffen is voor Zijn grote tussenkomst van barmhartigheid.

Boodschap: Weldra zullen jullie Mij zien in heel Mijn hemelse glorie en dan zullen jullie eindelijk het mysterie van Mijn goddelijkheid begrijpen

zondag 22 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat zal de wereld spoedig opkijken en Mijn aanwezigheid erkennen. 

Boodschap: Jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – omdat deze dan niet kan bestaan

zaterdag 21 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die jou door middel van Mijn heilig Woord ervan beschuldigen het gezag van Mijn Kerk te bestrijden, moeten Mijn oproep aanhoren.

Boodschap: Op de Dag des Oordeels zullen jullie de macht van God eindelijk bevatten

vrijdag 20 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is op Mijn bevel dat Satan en al zijn demonen zich gewonnen zullen geven. Ondanks al hun macht zijn ze niets tegenover Mij, de Mensenzoon, Jezus Christus. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie