Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Deze nieuwe en schunnige imitatie van het Woord van God zal velen laten geloven dat het gewoon om een moderne, geactualiseerde versie van het Nieuwe Testament gaat

Ontvangen op maandag 23 december 2013

18.36 u

Mijn kind, de duisternis zal zo plots op de Kerk van Mijn Zoon neervallen, dat velen ogenblikkelijk zullen verstommen, zo geschokt zullen ze zijn. Mijn Zoon, Jezus Christus de Koning, zal niet langer tot Koning uitgeroepen worden. In Zijn plaats zullen er de verheven heidense goden komen, alsook alle religies waaronder deze die niet van God afkomstig zijn, en allen zullen in de Kerk van Mijn Zoon op aarde positie innemen.

Voor de wereld zal de afkondiging van het zogenaamde christendom goed nieuws lijken. De wereld zal jubelen want velen zullen toejuichen wat ze als een grote verdraagzaamheid voor elk soort daad zullen zien, die tot dan toe als zonde beschouwd werd in de ogen van God.

Toen Mijn Zoon op aarde rondliep, verwierpen de farizeeën de waarheid. Ze geloofden enkel in wat hen aanstond en ze geloofden in veel onwaarheden. Ze wilden de uitgestoken armen van Mijn Zoon niet accepteren, toen Hij het heilig Woord van God verkondigde. Andermaal is de tijd aangebroken dat diegenen die beweren de waarheid te kennen, Mijn Zoon verloochenen. Hiermee bedoel Ik Zijn heilig Woord zoals het in de allerheiligste Evangeliën verkondigd wordt. Spoedig zal het allerheiligste Boek afgedankt worden en zal er aan iedereen, binnen de Kerk van Mijn Zoon en daarbuiten, een godslasterlijke vervanging bekendgemaakt worden. Velen zullen misleid worden.

De vijanden van Mijn Zoon zijn zo sluw dat deze nieuwe en schunnige imitatie van het Woord van God velen zal laten geloven dat het gewoon om een moderne, geactualiseerde versie van het Nieuwe Testament gaat. Het Woord van Mijn Zoon zal aangewend en veranderd worden tot het iets nieuws betekent – iets wat Hij nooit gezegd heeft. De Boze zal, via de vijanden van Mijn Zoon, de wereld altijd misleiden door de waarheid als basis voor leugens te gebruiken. Ze zullen altijd wat waar is aanvallen door met de waarheid te werken, om zo het Woord van Mijn Zoon te bekladden.

Ze zullen als eerste met Zijn Woord beginnen en het vernietigen – eerst door er de spot mee te drijven en daarna door het af te danken ten gunste van ketterij. Vervolgens zullen ze Zijn Vlees aanvallen. Het Woord is Vlees geworden in de gedaante van Mijn Zoon. Voordien kruisigden ze Mijn Zoon, en nu Hij terugkomt om de aarde te vernieuwen, zullen ze de Heilige Eucharistie vernietigen. Al degenen met geloof moeten tijdens deze verschrikkelijke geboorteweeën volharden want zodra het allemaal voorbij is, zal de Mensenzoon opstaan en komen om Zijn Koninkrijk op aarde terug te eisen. Diegenen die van Mijn Zoon houden, moeten Hem te allen tijde eren en mogen Hem nooit verloochenen.

Jullie moeten bereid zijn om naar de waarheid te leven en mogen nooit voor de aanvaarding van de leugens, die over de hele wereld verspreid zullen worden, en voor de eerdaags erkende nieuwe ene-wereldreligie bezwijken. Wanneer jullie deze dingen zien gebeuren, wees er dan zeker van dat het moment van de Tweede Komst van de ene ware Redder, Jezus Christus, de Koning van de mensheid, dichtbij zal zijn.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Wanneer jullie het Woord van God proberen te herschrijven, maken jullie je schuldig aan godslastering

maandag 30 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie Mijn gezag in twijfel trekken, ontkennen jullie de waarheid. 

Boodschap: Jullie hebben allemaal de waarheid gekregen, maar velen van jullie zijn deze vergeten. Deze verveelt jullie. Deze is te lastig.

zondag 29 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter van Mij, toen Ik de geheimen van het Boek der Waarheid openbaarde, heb Ik jullie vanaf het begin verteld dat het Boek aan de profeten voorzegd werd – drie in totaal – die de Allerheiligste Drie-eenheid vertegenwoordigen.

Boodschap: Al Gods kinderen maken deel uit van Zijn buitengewone familie

zaterdag 28 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, velen die in God geloven, hebben slechts een vaag idee van wie Hij is en waarom Hij de wereld schiep.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen

zaterdag 28 december 2013

Mijn kind, Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen. 

Boodschap: Mijn plannen om de hele wereld te redden, liggen klaar en Ik zal niet één ziel gemakkelijk loslaten

donderdag 26 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen om jullie allen op dit moment troost te schenken. 

Boodschap: Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn geboorte door een grote ceremonie vervangen worden

woensdag 25 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het Vleesgeworden Woord. Mijn Lichaam omhelst vandaag de wereld, maar de wereld is – hoewel deze Kerstmis kan vieren – ongevoelig voor Mijn heilsplan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Door het wonder van de Verlichting van het Geweten zal Hij, Mijn Zoon, de wereld vreugde, liefde en hoop bezorgen

zondag 22 december 2013

Mijn kind, laat het a.u.b. geweten zijn dat Mijn dierbare Zoon voorbereidingen aan het treffen is voor Zijn grote tussenkomst van barmhartigheid.

Boodschap: Weldra zullen jullie Mij zien in heel Mijn hemelse glorie en dan zullen jullie eindelijk het mysterie van Mijn goddelijkheid begrijpen

zondag 22 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat zal de wereld spoedig opkijken en Mijn aanwezigheid erkennen. 

Boodschap: Jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – omdat deze dan niet kan bestaan

zaterdag 21 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die jou door middel van Mijn heilig Woord ervan beschuldigen het gezag van Mijn Kerk te bestrijden, moeten Mijn oproep aanhoren.

Boodschap: Op de Dag des Oordeels zullen jullie de macht van God eindelijk bevatten

vrijdag 20 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is op Mijn bevel dat Satan en al zijn demonen zich gewonnen zullen geven. Ondanks al hun macht zijn ze niets tegenover Mij, de Mensenzoon, Jezus Christus. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie