Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – omdat deze dan niet kan bestaan

Ontvangen op zaterdag 21 december 2013

20.13 u

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die jou door middel van Mijn heilig Woord ervan beschuldigen het gezag van Mijn Kerk te bestrijden, moeten Mijn oproep aanhoren.

De Kerk – door Mij, Jezus Christus, in het leven geroepen – werd op een stevige rots gebouwd en hoezeer Mijn Kerk – Mijn Lichaam – ook aangevallen wordt, de poorten van de hel zullen deze nooit verpletteren. Satan en zijn vertegenwoordigers zullen maar aanvallen wat echt is, wat waar is en wat van Mij is. Dat is waar al zijn energie op gefocust zal zijn – Mijn Kerk. Ik Ben Tegenwoordig in Mijn Kerk door Mijn Lichaam, de Allerheiligste Eucharistie. Mijn vijanden zullen zich altijd op de Allerheiligste Eucharistie richten omdat deze niet louter een symbool van Mijn liefde, Mijn belofte om de wereld te verlossen, is – het is Mijn Lichaam. Het leeft en ademt, want Ik Ben het, Jezus Christus, die erin woont. Ik zal tot bijna op het einde in de Heilige Eucharistie Tegenwoordig blijven, maar de Kerk zal nooit sterven.

Mijn Woord is Vlees geworden en door Mijn Vlees zullen jullie, Gods kinderen, Mij nabij blijven. Toen Mijn vijanden in het verleden Mijn Kerk aanvielen, verenigde Mijn Kerk zich en bestreed haar tegenstanders. Maar wanneer Mijn Kerk van binnenuit door de geest van het kwaad aangevallen wordt, zal ze op zeer weinig hindernissen vanuit een seculiere wereld stuiten.

Satan valt zijn eigen werk niet aan. Als de Mensenzoon zal Ik Mijn Kerk nooit verlaten, want die is ondoordringbaar voor de duivel. Mijn volgelingen zullen tot op de laatste dag aan Mijn Kerk trouw blijven. Het aantal mensen dat de aanvallen - die Mijn Kerk van binnenuit te verduren zal krijgen - niet zullen bevatten, zal echter groot zijn. Ze zullen voor het merendeel tevreden zijn met de vele aanpassingen die bij de heilige Sacramenten en de wetten van God ingevoerd worden. Ze zullen de leugen slikken, dat het moderne leven een moderne kerk vereist, dat de mensen de dag van vandaag op basis van hun vrije wil keuzes moeten kunnen maken – ongeacht of ze God al dan niet beledigen. Wanneer zij God dan beledigen en godslasteringen begaan, als zij de Heilige Eucharistie ontwijden, zullen zij niet langer deel uitmaken van Mijn Kerk. Mijn Kerk zal ongeschonden blijven. Mijn Kerk zal overeind blijven door diegenen die aan het Woord van God – het Woord dat Vlees werd - trouw zullen blijven. Want jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – omdat deze dan niet kan bestaan.

Ik beloofde dat Ik Mijn Kerk zou beschermen tegen de poorten van de hel, en Ik doe dat nu door Mijn trouwe gewijde dienaren voor te bereiden om, tot op de Grote Dag, Mij bij te staan en trouw en standvastig te blijven. Ik breek Mijn belofte nooit!

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer jullie het Woord van God proberen te herschrijven, maken jullie je schuldig aan godslastering

maandag 30 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie Mijn gezag in twijfel trekken, ontkennen jullie de waarheid. 

Boodschap: Jullie hebben allemaal de waarheid gekregen, maar velen van jullie zijn deze vergeten. Deze verveelt jullie. Deze is te lastig.

zondag 29 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter van Mij, toen Ik de geheimen van het Boek der Waarheid openbaarde, heb Ik jullie vanaf het begin verteld dat het Boek aan de profeten voorzegd werd – drie in totaal – die de Allerheiligste Drie-eenheid vertegenwoordigen.

Boodschap: Al Gods kinderen maken deel uit van Zijn buitengewone familie

zaterdag 28 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, velen die in God geloven, hebben slechts een vaag idee van wie Hij is en waarom Hij de wereld schiep.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen

zaterdag 28 december 2013

Mijn kind, Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen. 

Boodschap: Mijn plannen om de hele wereld te redden, liggen klaar en Ik zal niet één ziel gemakkelijk loslaten

donderdag 26 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen om jullie allen op dit moment troost te schenken. 

Boodschap: Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn geboorte door een grote ceremonie vervangen worden

woensdag 25 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het Vleesgeworden Woord. Mijn Lichaam omhelst vandaag de wereld, maar de wereld is – hoewel deze Kerstmis kan vieren – ongevoelig voor Mijn heilsplan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze nieuwe en schunnige imitatie van het Woord van God zal velen laten geloven dat het gewoon om een moderne, geactualiseerde versie van het Nieuwe Testament gaat

maandag 23 december 2013

Mijn kind, de duisternis zal zo plots op de Kerk van Mijn Zoon neervallen, dat velen ogenblikkelijk zullen verstommen, zo geschokt zullen ze zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Door het wonder van de Verlichting van het Geweten zal Hij, Mijn Zoon, de wereld vreugde, liefde en hoop bezorgen

zondag 22 december 2013

Mijn kind, laat het a.u.b. geweten zijn dat Mijn dierbare Zoon voorbereidingen aan het treffen is voor Zijn grote tussenkomst van barmhartigheid.

Boodschap: Weldra zullen jullie Mij zien in heel Mijn hemelse glorie en dan zullen jullie eindelijk het mysterie van Mijn goddelijkheid begrijpen

zondag 22 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat zal de wereld spoedig opkijken en Mijn aanwezigheid erkennen. 

Boodschap: Op de Dag des Oordeels zullen jullie de macht van God eindelijk bevatten

vrijdag 20 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is op Mijn bevel dat Satan en al zijn demonen zich gewonnen zullen geven. Ondanks al hun macht zijn ze niets tegenover Mij, de Mensenzoon, Jezus Christus. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie