Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn geboorte door een grote ceremonie vervangen worden

Ontvangen op woensdag 25 december 2013

9.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het Vleesgeworden Woord. Mijn Lichaam omhelst vandaag de wereld, maar de wereld is – hoewel deze Kerstmis kan vieren – ongevoelig voor Mijn heilsplan.

Kerstmis is uitgegroeid tot niet langer de viering van Mijn geboorte, maar een heidense vervanging waarin bij het najagen van valse dingen elk eerbetoon wordt prijsgegeven. Hoe zwak is het geloof van de Christenen geworden. Hoe zijn ze alles vergeten wat Ik de wereld leerde. Hoezeer bekommeren ze zich om materieel comfort dat slechts tot stof zal vergaan en waarbij ze de staat van hun ziel volkomen negeren.

De tijden waarin het geloof van de Christenen zo zwak geworden is, dat er nauwelijks op Mijn glorieuze goddelijkheid ingegaan of ernaar verwezen wordt, zijn over jullie gekomen. Mijn onderrichtingen zijn niet meer van enige echte betekenis in jullie leven, en veel priesters houden niet meer van Mij zoals ze dat zouden moeten doen. Neen, Mijn dochter, zij kennen Mij werkelijk in het geheel niet.

Ik zal niet rusten tot Mijn stem gehoord wordt, niet voor Ik jullie wakker schudde voor Mijn oproep om jullie geloof te vernieuwen. Weldra zal jullie geloof in Mij nog verder verzwakken. Jullie zullen het zo druk krijgen, zo in beslag genomen worden door politieke aangelegenheden inzake landen waar oorlogen en armoede hoogtij vieren, dat jullie Mij zullen vergeten. Ik zal in jullie geloof door Mijn vijanden vervangen worden, die zich als Mijn dienaren voordoen en die jullie verder en verder van Mij weg zullen voeren.

Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn geboorte door een grote ceremonie vervangen worden, die het werk zal toejuichen van die bedriegers die in Mijn Kerk paraderen, de gewaden dragend die er enkel toe dienen om de gelovigen om de tuin te leiden. Op die dag zullen ze de god van de sociale rechtvaardigheid, de mensenrechten en het geld toejuichen, waarvan ze zullen zeggen dat ze het voor de hongerigen in de wereld ingezameld hebben. Maar weet dit: al deze dingen die de wereld in Mijn heilige naam voorgehouden worden, dienen slechts één doel en dat is om jullie van het Woord, dat Mijn Vlees is, weg te halen. Mijn Vlees is van Mijn Lichaam. Mijn Lichaam is Mijn Kerk. Wanneer diegenen die zeggen dat ze tot Mijn Kerk behoren, Mijn heilig Woord niet vereren, maar in plaats daarvan de wereldpolitiek omhelzen en trachten te beheersen, dan kunnen ze nooit zeggen dat ze Mij toebehoren. De tijd waarin de verdeeldheid – het voorzegde schisma – zal plaatsvinden, is aangebroken en het zal snel gaan.

Jullie kunnen maar van één God houden, en de enige weg naar Mijn Vader is door Mij, Zijn eniggeboren Zoon. Scheid jullie van Mij af bij de verwezenlijking van politieke campagnes, die zich inspannen om de mensenrechten en de sociale rechtvaardigheid te bevorderen ter vervanging van het Woord, en dan zullen jullie Mij verloochenen.

Op dit moment is Mijn Hart bezwaard. Ik geef jullie deze waarschuwing opdat jullie niet in dwaling vervallen en in de sluwste val trappen, die door de leerlingen van Mijn aartsvijand – de duivel – voor jullie opgezet zal worden.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer jullie het Woord van God proberen te herschrijven, maken jullie je schuldig aan godslastering

maandag 30 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie Mijn gezag in twijfel trekken, ontkennen jullie de waarheid. 

Boodschap: Jullie hebben allemaal de waarheid gekregen, maar velen van jullie zijn deze vergeten. Deze verveelt jullie. Deze is te lastig.

zondag 29 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter van Mij, toen Ik de geheimen van het Boek der Waarheid openbaarde, heb Ik jullie vanaf het begin verteld dat het Boek aan de profeten voorzegd werd – drie in totaal – die de Allerheiligste Drie-eenheid vertegenwoordigen.

Boodschap: Al Gods kinderen maken deel uit van Zijn buitengewone familie

zaterdag 28 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, velen die in God geloven, hebben slechts een vaag idee van wie Hij is en waarom Hij de wereld schiep.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen

zaterdag 28 december 2013

Mijn kind, Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen. 

Boodschap: Mijn plannen om de hele wereld te redden, liggen klaar en Ik zal niet één ziel gemakkelijk loslaten

donderdag 26 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen om jullie allen op dit moment troost te schenken. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze nieuwe en schunnige imitatie van het Woord van God zal velen laten geloven dat het gewoon om een moderne, geactualiseerde versie van het Nieuwe Testament gaat

maandag 23 december 2013

Mijn kind, de duisternis zal zo plots op de Kerk van Mijn Zoon neervallen, dat velen ogenblikkelijk zullen verstommen, zo geschokt zullen ze zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Door het wonder van de Verlichting van het Geweten zal Hij, Mijn Zoon, de wereld vreugde, liefde en hoop bezorgen

zondag 22 december 2013

Mijn kind, laat het a.u.b. geweten zijn dat Mijn dierbare Zoon voorbereidingen aan het treffen is voor Zijn grote tussenkomst van barmhartigheid.

Boodschap: Weldra zullen jullie Mij zien in heel Mijn hemelse glorie en dan zullen jullie eindelijk het mysterie van Mijn goddelijkheid begrijpen

zondag 22 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat zal de wereld spoedig opkijken en Mijn aanwezigheid erkennen. 

Boodschap: Jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – omdat deze dan niet kan bestaan

zaterdag 21 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die jou door middel van Mijn heilig Woord ervan beschuldigen het gezag van Mijn Kerk te bestrijden, moeten Mijn oproep aanhoren.

Boodschap: Op de Dag des Oordeels zullen jullie de macht van God eindelijk bevatten

vrijdag 20 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is op Mijn bevel dat Satan en al zijn demonen zich gewonnen zullen geven. Ondanks al hun macht zijn ze niets tegenover Mij, de Mensenzoon, Jezus Christus. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie