Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Weldra zullen jullie Mij zien in heel Mijn hemelse glorie en dan zullen jullie eindelijk het mysterie van Mijn goddelijkheid begrijpen

Ontvangen op zondag 22 december 2013

15.56 u

Mijn zeer geliefde dochter, wat zal de wereld spoedig opkijken en Mijn aanwezigheid erkennen. Mijn aanwezigheid zal in elke natie, land en woonplaats gevoeld worden en niemand zal Mijn aanwezigheid kunnen ontkennen – toch zullen sommigen Mijn tussenkomst niet willen aanschouwen. Jullie moeten allemaal aanvaarden dat wanneer de Waarschuwing plaatsvindt, dat een groot teken van de Hemel is. Het zal de liefde bevestigen, die God voor al Zijn kinderen heeft.

Jullie eenzame scheiding van God zal die dag eindigen. Diegenen die de bescherming willen, waarnaar zij verlangen, tegen het leed dat tegenwoordig in de wereld bestaat, weet dit: Ik zal jullie tranen wegvegen. Jullie je zonden vergeven. Ik zal jullie allen zegenen, met inbegrip van diegenen die Mij de rug zullen toekeren, in de hoop dat zij terug naar Mij zullen komen lopen zodat Ik hen kan redden.

De wereld is van Mij. Gods kinderen zullen verzameld worden en al diegenen van wie de naam in het Boek des levens staat, zullen in Mijn armen opgenomen worden. Bid dat diegenen die twijfels hebben ervan verlost zullen worden, dat diegenen die in verschrikkelijke duisternis verkeren Mij om barmhartigheid zullen vragen en dat diegenen die Mij loochenen, Mij uiteindelijk zullen erkennen.

Jullie mogen nooit toelaten dat de lasteraars van Mijn heilig Woord jullie van Mij, jullie geliefde Jezus, wegvoeren. Weldra zullen jullie Mij zien in heel Mijn hemelse glorie en dan zullen jullie eindelijk het mysterie van Mijn goddelijkheid begrijpen.

Jullie Jezus

 

Boodschap: Wanneer jullie het Woord van God proberen te herschrijven, maken jullie je schuldig aan godslastering

maandag 30 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie Mijn gezag in twijfel trekken, ontkennen jullie de waarheid. 

Boodschap: Jullie hebben allemaal de waarheid gekregen, maar velen van jullie zijn deze vergeten. Deze verveelt jullie. Deze is te lastig.

zondag 29 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter van Mij, toen Ik de geheimen van het Boek der Waarheid openbaarde, heb Ik jullie vanaf het begin verteld dat het Boek aan de profeten voorzegd werd – drie in totaal – die de Allerheiligste Drie-eenheid vertegenwoordigen.

Boodschap: Al Gods kinderen maken deel uit van Zijn buitengewone familie

zaterdag 28 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, velen die in God geloven, hebben slechts een vaag idee van wie Hij is en waarom Hij de wereld schiep.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen

zaterdag 28 december 2013

Mijn kind, Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen. 

Boodschap: Mijn plannen om de hele wereld te redden, liggen klaar en Ik zal niet één ziel gemakkelijk loslaten

donderdag 26 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen om jullie allen op dit moment troost te schenken. 

Boodschap: Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn geboorte door een grote ceremonie vervangen worden

woensdag 25 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het Vleesgeworden Woord. Mijn Lichaam omhelst vandaag de wereld, maar de wereld is – hoewel deze Kerstmis kan vieren – ongevoelig voor Mijn heilsplan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze nieuwe en schunnige imitatie van het Woord van God zal velen laten geloven dat het gewoon om een moderne, geactualiseerde versie van het Nieuwe Testament gaat

maandag 23 december 2013

Mijn kind, de duisternis zal zo plots op de Kerk van Mijn Zoon neervallen, dat velen ogenblikkelijk zullen verstommen, zo geschokt zullen ze zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Door het wonder van de Verlichting van het Geweten zal Hij, Mijn Zoon, de wereld vreugde, liefde en hoop bezorgen

zondag 22 december 2013

Mijn kind, laat het a.u.b. geweten zijn dat Mijn dierbare Zoon voorbereidingen aan het treffen is voor Zijn grote tussenkomst van barmhartigheid.

Boodschap: Jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – omdat deze dan niet kan bestaan

zaterdag 21 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die jou door middel van Mijn heilig Woord ervan beschuldigen het gezag van Mijn Kerk te bestrijden, moeten Mijn oproep aanhoren.

Boodschap: Op de Dag des Oordeels zullen jullie de macht van God eindelijk bevatten

vrijdag 20 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is op Mijn bevel dat Satan en al zijn demonen zich gewonnen zullen geven. Ondanks al hun macht zijn ze niets tegenover Mij, de Mensenzoon, Jezus Christus. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie